Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6064/TCHQ-GSQL
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU
BỘ LINH KIỆN, PHỤ TÙNG XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thống nhất việc làmthủ tục hải quan đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy (kể cả đăng ký tỷ lệnội địa hoá và không đăng ký tỷ lệ nội địa hoá) và phụ tùng xe hai bánh gắn máymới 100% nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

- Bộ linh kiện (xe hai bánh gắn máy) lắp ráp không có đăngký tỷ lệ nội địa hoá, động cơ xe hai bánh gắn máy mới 100%, doanh nghiệp khôngđăng ký nội địa hoá, muốn nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại (theoquy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chínhphủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005).

- Phụ tùng xe hai bánh gắn máy mới 100% theo quy định tạiQuyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 nêu trên là không cấm nhập khẩu, dovậy, doanh nghiệp không đăng ký nội địa hoá được làm thủ tục để nhập khẩu nếutrong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp. Thuế suất thuếnhập khẩu thực hiện theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

- Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theođăng ký nội địa hoá đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư liên tịchsố 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001, Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/6/2002 và các quy định hiện hành khác có liên quanthì được nhập khẩu linh kiện trong phạm vi chủng loại linh kiện đã đăng ký vàđược áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông báo của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theođăng ký nội địa hoá khi nhập linh kiện xe máy không thực hiện đúng theo đăng kýnội địa hoá đã được Bộ Tài chính xác nhận thì yêu cầu những doanh nghiệp nàytrước khi nhập phải xin ý kiến Bộ Tài chính.

- Cục Hải quan các địa phương thống kê những doanh nghiệpvừa nhập loại linh kiện xe hai bánh gắn máy được hưởng thuế suất ưu đãi theoquy định của Bộ Tài chính vừa nhập loại linh kiện ngoài quy định nội địa hoácủa Bộ Tài chính để báo cáo Tổng cục Hải quan (báo cáo thống kê ghi rõ tên, địachỉ của doanh nghiệp, số lượng, chủng loại, trị giá hàng hoá).

Nhận được công văn này yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố tổ chức thực hiện ngay và gửi báo cáo về Tổng cục trước ngày31/12/2002.