Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 61/2002/KHXX
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN
THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương

- Các Toà án nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời gian vừaqua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân dân địaphương hỏi trong trường hợp Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôncủa vợ chồng (vợ chồng đã thực sự tự nguyện ly hôn, đã thoả thuận với nhau vềviệc chia tài sản và trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con), nhưngtrước khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn, Toà án không hỏi ý kiếncủa con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên thì có coi đó là trường hợp việcđiều tra không đầy đủ hay không?

Để bảo đảm sự thốngnhất và đúng pháp luật khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn, Toà ánnhân dân tối cao trả lời như sau:

Theo tinh thần quy định tại Điều 90 Luật hôn nhân và giađình thì khi vợ chồng tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau về việcchia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Toà áncông nhận thuận tình ly hôn. Sự thoả thuận của vợ chồng về việc trông nom, nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục con phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng củacon. Để xem xét sự thoả thuận của vợ chồng có bảo đảm quyền lợi chính đáng củacon hay không thì theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật hôn nhân vàgia đình, việc hỏi ý kiến của con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên là cầnthiết để xem xét nguyện vọng của con. Nếu qua việc hỏi ý kiến của con mà nguyệnvọng của con phù hợp với sự thoả thuận của vợ chồng, thì Toà án áp dụng Điều90, Điều 92 Luật hôn nhân và gia đình ra quyết định công nhận thuận tình ly hônvà sự thoả thuận về tài sản và con. Trong trường hợp qua việc hỏi ý kiến củacon mà nguyện vọng của con khác với sự thoả thuận của vợ chồng, thì Toà án phảiđưa vụ án ra xét xử và quyết định việc giao con cho ai nuôi. Do đó, trongtrường hợp Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng, nhưngtrước khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn mà Toà án không hỏi ý kiếncủa con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên là chưa điều tra đầy đủ.

Để thực hiện đúng các quy định của Luật hôn nhân và giađình, khi ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn đối với trường hợp vợ chồngđã thoả thuận với nhau về việc chia tài sản và trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục con.

Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Toà án nhân dân địaphương phải thực hiện đúng các quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Nếuthuộc trường hợp có con chưa thành niên từ đủ 9 tuổi trở lên thì Toà án cầnphải hỏi ý kiến của con để xem xét nguyện vọng của con. Nếu Toà án không hỏi ýkiến của con để xem xét nguyện vọng của con là việc điều tra chưa đầy đủ.

Đối với những trường hợp Toà án đã ra quyết định công nhậnthuận tình ly hôn trước khi có Công văn này nhưng chưa hỏi ý kiến của con chưathành niên từ đủ chín tuổi trở lên để xem xét nguyện vọng của con mà không cókhiếu nại thì không đặt vấn đề xem xét lại. Trong trường hợp quyết định côngnhận thuận tình ly hôn có khiếu nại về việc nuôi con, thì Toà án cấp giám đốcthẩm cần hỏi ý kiến của con; nếu nguyện vọng của con phù hợp với sự thoả thuậncủa bố mẹ thì không cần thiết phải xem xét lại quyết định công nhận thuận tìnhly hôn đã có hiệu lực pháp luật; nếu nguyện vọng của con không phù hợp với sựthoả thuận của bố mẹ thì cần thiết phải xem xét lại quyết định công nhận thuậntình ly hôn đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phảnánh cho Toà án nhân dân tối cao để có hướng dẫn bổ sung.