BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
----------------------
V/v: Sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay dịch cúm A (H7N9) đang tiếp tục xuất hiện và có chiều hướng gia tăng. Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận trên thế giới từ 31/3/2013 đến 13/1/2014 có 168 trường hợp mắc, 51 trường hợp tử vong (trong đó Trung Quốc 164 trường hợp mắc tại 12 tỉnh và 51 trường hợp tử vong, xu hướng mắc bệnh dịch cúm A (H7N9) đang chuyển về phía nam), đến 13/01/2014 tại Việt Nam chưa ghi nhận phát hiện trường hợp cúm A (H7N9). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại cuộc họp khẩn ngày 13/01/2014 tại Bộ Y tế với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…và các Vụ, Cục, Viện liên quan của Bộ Y tế và một số Sở Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung sau:
1) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm của đơn vị.
2) Rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch phòng chống dịch của đơn vị cho phù hợp với thực tế.
3) Các bệnh viện chuẩn bị tốt khu vực điều trị, trang thiết bị y tế, vật tư, phương tiện và thuốc sẵn sàng tiếp đón, cách ly và điều trị người bệnh cúm.
4) Có kế hoạch tiếp tục đào tạo, tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác điều trị, phòng chống dịch của bệnh viện và bệnh dịch cúm A (H7N9) theo Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng chống lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người. Chú ý các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, hô hấp, truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn.
5) Tăng cường giám sát các trường hợp: Cúm A (H7N9), cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) tại bệnh viện. Phát hiện kịp thời trường hợp mắc cúm A, đặc biệt là cúm A (H7N9) để báo cáo, điều trị, cách ly, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với y tế dự phòng trong việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
6) Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 48/2010/TT-BYT hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo dịch và các vấn đề khác xảy ra về Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04 62732445, Fax 04 62732089. Các đơn vị có thể gửi báo cáo nhanh về Cục Quản Lý Khám, chữa bệnh theo địa chỉ email: [email protected]
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về công tác phòng chống cúm A, trong đó có cúm A (H7N9) đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sẵn sàng ứng phó với cúm A phát triển, lan rộng thành dịch, đặc biệt thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán. Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn thị Kim Tiến (để b/cáo)
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- Cục Y tế Dự phòng (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?