Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6125/TCHQ-KTTT
NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
VẢI VỤN NHẬP KHẨU

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua công tác theo dõiquản lý tình hình áp giá tính thuế mặt hàng vải vụm nhập khẩu theo Quyết địnhsố 387/2001/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan vàkiến nghị của Đoàn thanh tra Bộ Tài chính. Để việc áp giá tính thuế mặt hàngnày được thực hiện thống nhất, tránh bị lợi dụng, Tổng cục Hải quan yêu cầu CụcHải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Chỉ được áp giá tính thuế theo khung giá mặt hàng vải vụnquy định tại Quyết định số 387/2001/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2001 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan nếu hồ sơ lô hàng nhập khẩu và kết quả kiểm hoá có đủ haiđiều kiện sau:

- Là loại vải rời có độ dài, kích cỡ các mảnh khác nhaunhưng độ dài tối đa không quá 15 mét.

- Đủ điều kiện để xếp vào mã số 6310 quy định tại biểu thuểhiện hành. Khi kiểm tra điều kiện này, để tránh doanh nghiệp lợi dụng cắt vảicây, vải cuộn thành vải đồng nhất có kích cỡ nhỏ hơn 15 mét, cần chú ý kiểm trahàng thực nhập và đối chiếu với chú giải HS theo đó để có đủ điều kiện xếp vàonhóm vải vụn thì các sản phẩm này phải bị mòn, sờn, hoặc rách, hoặc ở dạng mảnhnhỏ....

2. Mọi trường hợp nhập khẩu vải thoả mãn một trong hai điềukiện nêu trên không được coi là vải vụn và phải căn cứ mức giá tối thiểu vảithương phẩm đã được quy định tại bảng giá để áp giá theo đúng quy định.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra và rà soát lạitoàn bộ các hồ sơ mặt hàng vải nhập khẩu trong thời hiệu Quyết định số387/2001/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2001, nếu phát hiện việc áp giá mặt hàng vải chưađúng theo hướng dẫn nêu trên thì khẩn trương tiến hành truy thu và báo cáo kếtquả về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.