BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/BNV-TGCP
V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2020, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong cả nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với các cấp chính quyền ngày càng gắn bó trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân thành; các tổ chức tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, đóng góp những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/01/2021 đến ngày 08/02/2021 là 422 ca. Ngày 28/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 416/BNV- TGCP, ngày 29/01/2021 gửi các tổ chức tôn giáo hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng. Đa số các tổ chức tôn giáo đã chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản của Bộ Nội vụ; đã ban hành các văn bản hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất là tại các vùng có dịch, vẫn còn hiện tượng tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thời điểm này chuẩn bị đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo sẽ diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân có đông tín đồ và Nhân dân tham dự. Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn, không để dịch bùng phát, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vào thời gian trước, trong và sau Tết, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các tổ chức tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính gây phức tạp về an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid, khuyến cáo của Bộ Y tế, văn bản số 416/BNV- TGCP ngày 29/01/2021 của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn qui định của các địa phương, không tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, đặc biệt là ở những nơi tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, kiên quyết không để xảy ra lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

3. Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các sở, ngành liên quan tiếp tục thông tin, tuyên truyền để chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch nhưng không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm./.

 

>> Xem thêm:  Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là gì ? Quy định về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Trưởng ban Chỉ đạo 68 Trung ương (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- BCĐ quốc gia phòng, chống Covid-19 (để b/c);
- Bộ Trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 Bộ Nội vụ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban (Phòng) Tôn giáo (SNV) các tỉnh, thành phố; Ban Dân tộc, tôn giáo các tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh;
- Tổ Công tác phòng, chống dịch Covid-19;
- Lưu: VT, TGCP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Chiến Thắng