TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 62/2001/KHXX

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2001

CÔNG VĂN

TRẢ LỜIMỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LY HÔN

1. Trường hợp người chồng bỏ đi khỏinơi cư trú, người vợ không tìm được địa chỉ của người chồng và có đơn yêu cầuTòa án giải quyết việc ly hôn với người chồng, thì về nguyên tắc Tòa án vẫn phảithụ lý vụ án theo thủ tục chung quy định tại Điều 37 Pháp lệnh Thủ tục giảiquyết các vụ án dân sự. Sau khi thụ lý vụ án phải tiến hành các biện pháp cầnthiết để xác định địa chỉ của bị đơn. Nếu tìm được địa chỉ của bị đơn, nhưng bịđơn cố tình trốn tránh, thì Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bị đơn theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Nếukhông tìm được địa chỉ của bị đơn thì áp dụng điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnhThủ tục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyếtvụ án. Trong trường hợp có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 88 Bộ luậtdân sự thì Tòa án giải thích cho đương sự biết là họ có quyền yêu cầu Tòa ántuyên bố người chồng mất tích đồng thời xin ly hôn. Trong trường hợp này Tòa ánáp dụng các quy định tại Điều 88 Bộ luật dân sự và Điều 89 Luật Hôn nhân và giađình để giải quyết.

Trong trường hợp Tòa án giải quyết choly hôn mà có yêu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản khi ly hôn phải theođúng các quy định tại các điều 95, 96, 97, 98 và 99 Luật Hôn nhân và gia đìnhnăm 2000. Việc quản lý tài sản của người chồng vắng mặt hoặc bị Tòa án tuyên bốmất tích được thực hiện theo quy định tại Điều 85 hoặc Điều 89 của Bộ luật Dânsự.

2. Trong trường hợp cả hai vợ chồngcùng viết chung một đơn xin thuận tình ly hôn, thì họ là đồng nguyên đơn. Khi thụlý vụ án tuy chỉ có một bên nộp tiền tạm ứng án phí nhưng cần hiểu là họ đã cósự thỏa thuận với nhau; do đó, nếu trong quá trình giải quyết vụ án người đã nộptiền tạm ứng án phí lại khước từ giấy triệu tập của Tòa án và cố tình lẫn tránh,thì Tòa án cần hỏi người còn lại có tiếp tục xin ly hôn nữa hay không. Nếu họvẫn tiếp tục xin ly hôn, thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tụcchung như trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên. Trong trường hợp họ khôngcó yêu cầu xin ly hôn nữa, thì Tòa án căn cứ vào điểm 2 Điều 46 Pháp lệnh Thủtục giải quyết các vụ án dân sự ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.