BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/BGTVT-VPBCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

BÁO CÁO QUÝ IV/2008

VỀ TÌNH HÌNH THỰCHIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng kính gửi:

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Thực hiện quy định tại Quy chế hoạt động của Banchỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT ban hành kèm theo quyếtđịnh số 3605/QĐ-BCĐ ngày 17 tháng 11 năm 2008, Bộ GTVT báo cáo tình hình thựchiện các dự án trọng điểm ngành GTVT trong quý IV/2008 như sau:

I. THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNGTRUNG HẢI TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC (THÔNG BÁO SỐ 308/TB-VPCP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2008).

Ngay sau khi có thông báo kết luận của Phó thủ tướngHoàng Trung Hải tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ GTVT đã cóvăn bản số 8110/BGTVT-VPBCĐ ngày 05/11/2008 giao nhiệm vụ cho các cơ quan giúpviệc Bộ trưởng triển khai kết luận của Phó Thủ tướng.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Bộ GTVT đã trình Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiký quyết định số 3605/QĐ-BCĐ ngày 27/11/2008 về việc ban hành “Quy chế hoạt độngcủa Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT”.

2. Bộ GTVT đã có văn bản số 8494/BGTVT-QLXD ngày20/11/2008 trình Thủ tướng Chính phủ “về việc báo cáo rà soát và đề xuất giải quyếtcác nội dung tại văn bản số 6714/BGTVT-QLXD ngày 11/9/2008 của Bộ GTVT về tháogỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông”. Đến nay, các Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời, cơ bản nhấttrí với các đề xuất của Bộ GTVT (văn bản số 9068/BKH &ĐT ngày 12/12/2008 củaBộ Kế hoạch & Đầu tư; số 2480/BXD-HĐXD ngày 12/12/2008 của Bộ Xây dựng; số 15361/BTC-ĐT ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính).

3. Bộ GTVT đang chỉ đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ xâydựng các đề án:

- Xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồnvốn thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT.

- Hoàn thiện về tổ chức và quản lý đầu tư xây dựngcác dự án trọng điểm ngành GTVT.

- Cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án trọng điểm.

Dự kiến sẽ hoàn thành dự thảo các đề án nêu trêntrong quý I/2009 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

4. Bộ GTVT đã giao Văn phòng Ban chỉ đạo làm việcvới Văn phòng JICA Hà Nội và có bản ghi nhớ về các nội dung phối hợp, trao đổithông tin giữa Lãnh đạo Bộ GTVT và Văn phòng JICA Hà Nội vào tuần thứ ba thángcuối hàng quý. Tới đây, Bộ GTVT sẽ duy trì chế độ phối hợp trao đổi thông tinnày.

5. Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức đoàncông tác kiểm tra dự án đường Láng – Hoà Lạc do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao LạiQuang chủ trì, có báo cáo Phó Thủ tướng kết quả kiểm tra. Phó Thủ tướng đã cóvăn bản số 2176/TTg-KTN ngày 10/12/2008 chỉ đạo các địa phương và đơn vị liênquan về các nội dung thực hiện dự án.

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂMNGÀNH GTVT ĐẾN CUỐI QUÝ IV/2008:

Đánh giá chung trong quí IV/2008 Bộ GTVT đã chỉ đạođẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Căn cứ báo cáo và kết quả làmviệc với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Bộ GTVT tóm tắt tình hình thựchiện một số dự án trọng điểm ngành GTVT đến cuối quý IV/2008 như sau:

A. CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ:

1. Dự án cầu Thanh Trì (Ban QLDA Thăng Long đại diệnchủ đầu tư):

- Gói thầu số 2 (đường dẫn phía Gia Lâm và nút SàiĐồng): cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác trước Tết 2009.

- Gói thầu số 3 (đường dẫn phía Thanh Trì): do côngtác GPMB kết thúc chậm (đầu tháng 7/2008) và yêu cầu thời gian gia tải chờ lúnsau khi đã xử lý nền đất yếu nên Bộ GTVT đã chỉ đạo việc thi công xong và đưavào khai thác phần đường gom trái để tránh ùn tắc giao thông, hiện đang thi côngphần đường gom phải còn lại. Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chophép hoàn thành toàn bộ gói thầu này vào tháng 9/2009.

2. Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (do Côngty đường cao tốc Việt Nam – VEC làm chủ đầu tư):

Trung tuần tháng 11/2008, Bộ trưởng Bộ GTVT đã nghebáo cáo và chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân dự ánnên tình hình thực hiện dự án có những chuyển biến tích cực. Hiện tại, Bộ đangtiếp tục giải quyết một số đề xuất của chủ đầu tư về việc:

- Cho phép áp dụng một trong hai biện pháp điều chỉnhgiá (theo công thức trượt giá hoặc theo phương pháp bù trừ trực tiếp) đối vớimột gói thầu (hợp đồng) của dự án. Trong cùng dự án, có thể áp dụng một trong 2biện pháp trên đối với các gói thầu khác nhau.

- Quyết định danh mục vật liệu được bù trừ chênhlệch giá ngoài 13 loại nguyên nhiên vật liệu đã được Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Phối hợp và đôn đốc các địa phương trong công tácgiải phóng, bàn giao mặt bằng thi công.

Đồng thời, Bộ GTVT đang chỉ đạo VEC rà soát, đề xuấtnhững điều chỉnh phù hợp về Quy chế hoạt động, trong đó có các quy chế về huyđộng và tạo nguồn vốn nhằm tạo điều kiện xây dựng và phát triển VEC thành “doanhnghiệp nòng cốt trong đầu tư phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam” theo chỉ đạotại Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT sẽ có báo cáotrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về vấn đề này.

3. Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hoà Lạc(Ban QLDA Thăng Long là đại diện chủ đầu tư):

Đến nay, dự án đã thi công được khoảng 40% khối lượng.Các nội dung kỹ thuật, tổ chức quản lý và thực hiện dự án đều không còn vướngmắc. Tổng thầu Vinaconex và các nhà thầu đã có sự tập trung cao dành lại tiếnđộ đã mất do ảnh hưởng đợt mưa lớn cuối tháng 10 đầu tháng 11/2008 vừa qua.

Những vướng mắc chính cần được giải quyết đối vớidự án là:

- Công tác GPMB còn nhiều vướng mắc: đến nay mớicó mặt bằng 82% dự án. Còn vướng 3,448km trên đường cao tốc; 5,134km trên đườnggom trái; 6,2km trên đường gom phải và một số vị trí trên các đường nhánh nút giao.Tập trung vướng nhiều nhất là ở cuối tuyến (nút Hoà Lạc) thuộc địa phận Hà Tâycũ.

- Hạng mục khống chế tiến độ dự án hiện nay là thicông hầm chui đường sắt, nút Hoà Lạc. Về hầm chui đường sắt, Vinaconex đã ổnđịnh biện pháp tổ chức xây dựng và triển khai thi công. Nút Hoà Lạc thì phải chờbàn giao mặt bằng.

Do những vướng mắc nêu trên, tổng thầu Vinaconexcó kiến nghị về thời gian hoàn thành cơ bản dự án vào tháng 6/2010 và hoàn thiện,thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2010 đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản số 2176/TTg-KTN ngày 10/12/2008 chỉ đạo Bộ GTVT, UBND Tp. Hà Nội và Vinaconex về những nội dungthực hiện dự án này.

4. Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giai đoạn1) – Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC làm chủ đầu tư:

Dự án được phê duyệt đầu tư bằng quyết định số 3415/QĐ-BGTVTngày 05/11/2007 và quyết định điều chỉnh tại văn bản số 5052/BGTVT-KHĐT ngày04/7/2008. Chiều dài toàn dự án 264km, có TMĐT giai đoạn 1 là 19.984 tỷ đồng,tương đương 1.249 triệu USD. Dự kiến khởi công quý I/2009, hoàn thành 2012.

Hiện tại VEC đã hoàn thành việc quyết định phê duyệtTKKT và sơ tuyển 8/8 gói thầu xây lắp chính, đang tổ chức đấu thầu 02 gói (A1và A2) để phục vụ khởi công quý I/2009.

Công tác GPMB trên địa bàn trên địa bàn 04 tỉnh (VĩnhPhúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) đang được triển khai và sẽ gặp những khó khănchung, trong đó có những khó khăn do chính sách GPMB tái định cư của ADB vàViệt Nam còn nhiều điểm khác biệt.

Hiện Bộ GTVT đang yêu cầu VEC rà soát, cập nhật vàbáo cáo về TMĐT điều chỉnh (dự kiến sẽ tăng khoảng 30 – 40%) so với TMĐT đượcduyệt ban đầu.

Bộ GTVT cũng sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế huy động vốn của VEC theo quy định hiện nay khó đảm bảo nguồn vốn cho tiếntrình thực hiện dự án trong nội dung “đề xuất điều chỉnh cơ chế hoạt động củaVEC – Công ty chủ lực đầu tư phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam”.

5. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (do Tổngcông ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam – VIDIFI làm chủ đầutư):

Ngày 26/11/2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đãchủ trì việc kiểm tra hiện trường và làm việc với các Bộ, ngành, địa phương tạiUBND Tp. Hải Phòng, có ý kiến kết luận tại thông báo số 329/TB-VPCP ngày 05/12/2008về tình hình triển khai dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo và giải quyết những vướngmắc của dự án, trong đó có các nội dung quan trọng:

- Đồng ý cho chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giáđền bù diện tích đất ở và giá diện tích tái định cư. Kinh phí này được tính vàoTMĐT của dự án.

- Giao Bộ GTVT chủ trì rà soát các đề xuất điều chỉnhthiết kế cơ sở, cao độ đường đỏ của chủ đầu tư để đảm bảo nguyên tắc phát triểnbền vững, giải quyết tốt các nội dung kinh tế - kỹ thuật của dự án và đảm bảoan sinh xã hội, môi trường.

Hiện chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đang triểnkhai thực hiện các nội dung liên quan và phấn đấu khởi công toàn tuyến vàotháng 4/2009 theo yêu cầu.

Về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị, đề xuấtcủa chủ đầu tư: Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) và VIDIFI có các đề xuấtgửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính:

- Văn bản số 4178/NHPT-TĐ ngày 05/12/2008 của VDBgửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo một số nội dung đề nghị sửa đổi quyếtđịnh số 1621/QĐ-TTG ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểmtriển khai thực hiện dự án.

- Văn bản số 1392/TCT-KHTH ngày 16/12/2008 của VIDIFIgửi Bộ Tài chính về việc xin được vay từ nguồn vốn kích cầu của Chính phủ chodự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xemxét báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung đề xuất nêu trên.

6. Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội – TháiNguyên (do Ban QLDA2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam làm đại diện chủ đầu tư):

Theo quyết định phê duyệt dự án số 3900/QĐ-BGTVTngày 26/12/2008, dự án QL3 giai đoạn 1 có tổng chiều dài 62,9km gồm 02 gói thầuxây lắp chính PK1 (Hà Nội – Sóc Sơn, L = 26,9km) và PK2 (Sóc Sơn – Thái Nguyên,L = 36km), có TMĐT là 8.104 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã thực hiện một số nội dung sau:

a) Công tác đấu thầu:

- Gói thầu PK1 mở thầu ngày 15/8/2008. Giá bỏ thầucủa nhà thầu thấp nhất CSYIC (Trung Quốc) là 5.392 tỷ đồng, vượt giá gói thầuđược duyệt trên 2.000 tỷ đồng. Bộ GTVT đã xem xét, có thoả thuận của JICA vềviệc huỷ kết quả đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại.

- Gói thầu PK2: đã có kết quả sơ tuyển chấp thuận05 nhà thầu qua sơ tuyển. Hiện đang xem xét, phê duyệt dự toán gói thầu. Trởngại hiện nay là hiện mới ký Hiệp định vay vốn số 1 với JBIC với số tiền 12,469tỷ yên (tương đương 1.745 tỷ đồng), chưa ký được Hiệp định vay vốn bổ sung chodự án khoảng 28 tỷ yên.

b) Về công tác GPMB:

Hiện các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyênđang tiến hành công tác GPMB tương đối đáp ứng tiến độ yêu cầu. Dự kiến bàngiao cơ bản đất nông nghiệp đạt 90% trong quý I/2009. Cần tiếp tục phối hợp,đôn đốc.

c) Những nội dung cần đề xuất, báo cáo Thủ tướng,Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết:

- Chỉ đạo và thúc đẩy việc ký hiệp định vay vốn bổsung (28 tỷ yên) cho dự án để đảm bảo điều kiện khởi công gói thầu PK2.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyếtđề xuất của một số địa phương khó khăn trong việc xin được tạm vay hoặc tạm ứngvốn đối ứng của dự án để xây dựng tái định cư sau đó hoàn trả theo qui định.

7. Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương(Ban QLDA Mỹ Thuận là đại diện chủ đầu tư):

a) Phần đường cao tốc 44,2km: Tiến độ thi công khảquan. Hiện đã thi công xong 22,5km móng cấp phối đá dăm, rải bê tông nhựa 7,5km.Còn tồn tại 0,9km trên 6 đoạn do công tác GPMB chậm dự kiến đến tháng 02/2009 mớidỡ tải. Do vậy, tiến độ hoàn thành thông xe phần đường cao tốc (bao gồm các nútgiao thông trừ nút Bình Thuận đến nay vẫn chưa được bàn giao xong mặt bằng) dựkiến vào tháng 6/2009.

b) Các đường nối và nút giao Bình Thuận:

Tỉnh Tiền Giang vừa qua đã có nhiều nỗ lực bàn giaotoàn bộ mặt bằng nên 02 tuyến đường nối từ nút Thân Cửu Nghĩa với Quốc lộ 1,đương nối Tân Tạo - Chợ Đệm sẽ hoàn thành đưa vào khai thác tháng 6/2009 cùngvới đường cao tốc.

Riêng đường nối Bình Thuận - Chợ Đệm và nút giaoBình Thuận đến nay chưa bàn giao xong mặt bằng. Về kỹ thuật, nền đường đắp trênnền đất yếu nên phải chờ lún, dự kiến thông xe tháng 12/2009.

c) Trung tâm điều hành đường cao tốc: Ngày 08/12/2008,Bộ GTVT đã có văn bản đăng ký dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướngChính phủ về việc dùng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc xây dựng hạng mụcnày. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để sớm triển khai.

d) Các nội dung cần báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướngxem xét giải quyết:

Về vốn cho dự án: TMĐT điều chỉnh là 9.884 tỷ đồng,dự án đã được ghi vốn 6.555 tỷ đồng, còn thiếu 3.329 tỷ đồng. Hiện Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đã có văn bản số 9292/BC-BKH ngày 22/12/2008 trình Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt bổ sung vốn cho dự án 2.800 tỷ đồng bằng vốn kích cầu 2009. Kínhđề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

8. Dự án đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành- Dầu Giây (do Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC làm chủ đầu tư):

Bằng quyết định số 344/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2007 vàquyết định điều chỉnh số 2445/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2008, Bộ GTVT đã phê duyệt dựán có chiều dài 54,983km trong đó có 4,514km từ An Phú đến vành đai II do Tp HCMđầu tư xây dựng, từ vành đai II đến Dầu Giây chiều dài khoảng 54,44km do VEClàm chủ đầu tư có TMĐT (đã điều chỉnh) là 15.011 tỷ VNĐ, tương đương 938,2 triệuUSD. Dự kiến khởi công quí II/2009, hoàn thành năm 2012.

Theo hiệp định vay vốn, ADB sẽ tài trợ phần kinhphí GPMB dự án.

Hiện tại, VEC đã hoàn thành việc phê duyệt TKKT dựtoán và tổ chức đấu thầu gói thầu số 1A phục vụ khởi công dự án và đang tiếp tụcphê duyệt, tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại.

Đối với dự án này, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng, PhóThủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết một số nội dung như sau:

- Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong công tác GPMB,công bố các chính sách GPMB tương đối phù hợp với chính sách của nhà tài trợ(ADB) để đảm bảo sớm có đủ 80% mặt bằng sạch bàn giao khởi công các gói thầutheo qui định của Bộ GTVT.

- Xem xét các đề xuất về điều chỉnh cơ chế hoạt độngcủa VEC, trong đó cơ chế huy động và tạo vốn để thực hiện dự án tương tự như đãnêu ở các mục trên (mục II.A.2).

9. Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2:

a) Đến cuối năm 2008, toàn bộ dự án đường Hồ ChíMinh giai đoạn 1 đoạn Hoà Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) với tổng chiều dài1350km đường, 300 cầu lớn các loại, 02 hầm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng,trong đó đoạn Thạch Quảng (Thanh Hoá) đến Ngọc Hồi (Kon Tum) chiều dài 1212kmđã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu. Công tác quyết toán đang đượcđẩy mạnh để hoàn thành trong năm 2009.

b) Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện từ năm 2007-2010,đến nay đang triển khai các nội dung chính như sau:

- 15 dự án thành phần đã được phê duyệt dự án đầutư xây dựng với TMĐT khoảng 11.680 tỷ đồng nhưng hiện mới được bố trí vốn 6.240tỷđồng. Trong đó có 07 dự án thành phần đang triển khai thi công, 01 dự án thànhphần đã nghiệm thu khai thác, 03 dự án thành phần khởi công tháng 1/2009 và 04dự án thành phần đang phê duyệt TKKT, dự toán hoặc tổ chức đấu thầu.

- 11 dự án thành phần đang lập dự án đầu tư xây dựngtrình Bộ phê duyệt và tiếp tục chuẩn bị TKKT, dự toán để có thể khởi công trongnăm 2009 nếu bố trí được vốn.

- Đang trình Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư mộtsố dự án thành phần khác và chuẩn bị cho báo cáo đầu tư xây dựng đường Hồ ChíMinh giai đoạn 3 (cao tốc) trình Quốc Hội vào năm 2010 theo chỉ đạo của Phó thủtướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số 269/TB-VPCP ngày 12/10/2008.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân các dựán thành phần giai đoạn 2 đường Hồ Chí Minh đạt yêu cầu.

c) Trở ngại chính:

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủxem xét giải quyết việc bố trí tiếp vốn cho dự án vì đến nay, chỉ đối với 15 dựán thành phần đầu tiên đã đủ điều kiện triển khai thi công đồng loạt vốn cònthiếu khoảng 5.400 tỷ đồng.

B. CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT:

1. Dự án đường sắt Yên Viên-Hạ Long-Cái Lân:

- Đoạn Hạ Long – Cái Lân: Thực hiện chỉ đạo của Phóthủ tưóng Hoàng Trung Hải. Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và các đơnvị liên quan làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh cơ bản giải phóng và bàn giaohết mặt bằng trước ngày 31/12/2008, trừ phần nhà ga sang quí I/2009. Đoạn nàysẽ hoàn thành theo tiến độ yêu cầu

- Đối với các đoạn khác: đang đẩy mạnh tiến độ bàngiao mặt bằng và thi công. Không có các trở ngại lớn.

2. Đường sắt cao tốc Bắc Nam

- Ngày 25/12/2008 Bộ GTVT đã nghe báo cáo giữa kỳ,hoàn thành báo cáo cuối kỳ tháng 1/2009.

- Dự án qui mô lớn, phức tạp nên Bộ GTVT sẽ có báocáo Thủ tướng xin ý kiến chỉ đạo và các thủ tục tiếp theo (thẩm tra, thẩm địnhdự án và thủ tục trình Quốc hội theo qui định và vai trò của Hội đồng thẩm địnhNhà nước, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đối với dự án).

3. Dự án đường sắt trên cao Yên Viên - Ngọc Hồi (tuyếnsố 1) do Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư:

- Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt dự án (QĐ số 3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008).

- Hiện đang tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn, dựkiến huy động tháng 5/2009, thời gian hoàn thành tư vấn là 27 tháng (tháng 8/2011).Sau đó đấu thầu, khởi công xây dựng vào khoảng đầu năm 2012.

- Công tác GPMB: chủ đầu tư (Tổng công ty ĐSVN) đanglập phương án chung GPMB, 6/7 quận huyện của Hà Nội đã thông qua (còn quậnThanh Xuân).

- Khối lượng tái định cư khoảng 1900 hộ hiện chưacó phương án. Vì vậy, UBND Tp Hà Nội cần đôn đốc và chỉ đạo khẩn trương việc thựchiện tiểu dự án GPMB cho dự án.

4. Dự án đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội -Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng (trong chương trình hợp tác 2 hành lang 1 vành đaikinh tế Việt Nam-Trung Quốc) do Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư:

Bộ GTVT đã có quyết định cho phép lập báo cáo đầutư xây dựng và giao Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư (QĐ số 2646/QĐ-BGTVTngày 27/8/2007). Hiện Tổng công ty đường sắt Việt Nam đang khẩn trương triểnkhai.

5. Dự án Đường sắt Cát Linh – Hà Đông (do Cục đườngsắt Việt Nam làm Chủ đầu tư):

- TMĐT ban đầu của dự án (năm 2005) là 5.329 tỷ,tương đương 340,5triệu USD. TMĐT này đã được điều chỉnh, cập nhật theo đơn giá quíII/2008 là 8.770 tỷ, tương đương 522,9 triệu USD (tăng 1,7 lần) và đã được PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chấp thuận cho sử dụng thêm 100 triệu USD trong khoản500 triệu USD tín dụng ưu đãi của Trung Quốc cho dự án này. Phía Trung Quốccũng đã đồng ý với đề xuất này của Việt Nam.

- Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt dự án “Đườngsắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh – Hà Đông” (Quyết định số 3135/QĐ-BGTVT ngày15/10/2008).

- Cục ĐSVN đang triển khai thủ tục và các công việcchính:

+ Thủ tục chỉ định thầu EPC là nhà thầu Trung Quốc.

+ Xin chỉ định thầu tư vấn thẩm tra Trung Quốc vàsử dụng vốn vay bổ sung của Trung Quốc để thực hiện việc thẩm tra.

+ Chuẩn bị khởi công depot trong quý I/2009.

+ Làm việc với Hà Nội về công tác GPMB.

6. Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Tp. Hà Nội,đoạn Nhổn – Ga Hà Nội (do UBND Tp Hà Nội quyết định và thực hiện đầu tư):

Tình hình thực hiện dự án:

- Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 67/TTg-CN ngày12/01/2006 thông qua nghiên cứu tiền khả thi.

- UBND Tp. Hà Nội đang chỉ đạo lập dự án đầu tư xâydựng. Tháng 11/2008, Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã trình sở Kế hoạch vàĐầu tư Hà Nội thẩm định dự án với TMĐT 19.058 tỷ đồng (tương đương 855,55 tr Euro).Dự kiến phê duyệt dự án vào quý I/2009.

- Hiện đang triển khai dự án thành phần xây dựngdepot tại Từ Liêm từ tháng 12/2006, đến nay đã có mặt bằng san nền 14,2/15,1 ha(92%).

7. Các tuyến đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh (doUBND Tp Hồ Chí Minh quyết định và thực hiện đầu tư):

Hệ thống đường sắt đô thị Tp HCM gồm 6 tuyến tàuđiện ngầm và 3 tuyến xe điện mặt đất.

Hiện nay đang thực hiện dự án tuyến số 1 Bến Thành– Suối Tiên, chiều dài 19,7km. Gói thầu san lấp mặt bằng depot đã khởi công21/02/2008. Hiện đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu 3 gói thầu chính EPC (đãtổ chức mở thầu sơ tuyển đầu tháng 9/2008) và thúc đẩy việc GPMB.

Vướng mắc chính của dự án cần báo cáo Thủ tướng,Phó Thủ tướng Chính phủ là:

- Tiến độ di dời Xí nghiệp liên hiệp Ba Son thuộcBộ Quốc phòng: JICA và thành phố đều có ý kiến chính thức về việc đề nghị Thủtướng Chính phủ chỉ đạo để có sự phối hợp với Bộ Quốc phòng đảm bảo bàn giaomặt bằng khoảng tháng 9/2010.

- Về sự tăng mạnh của TMĐT: TMĐT đã được phê duyệttheo quyết định số 2721/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh là 17.388 tỷ đồngtương đương 126,583 tỷ Yên. Nay theo tính toán lại của Tư vấn chung là 38.453tỷ đồng, tương đương 249,937 tỷ Yên. Tính theo giá trị đồng Yên thì TMĐT tăng197% và đã vượt quá 20.000 tỷ đồng. Theo quy định tại Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 09/6/2006 của Quốc hội thì đối với dự án này Chính phủ phải trình Quốc hộiquyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, dự kiến việc đấu thầu sẽ hoàn thànhvà phê duyệt kết quả đấu thầu tháng 9/2009 và ký kết hợp đồng tháng 12/2009,khởi công đầu năm 2010.

- UBND Tp. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị báo cáo trìnhThủ tướng Chính phủ và kiến nghị một số nội dung:

i) Cho phép một trong hai Tp Hà Nội hoặc Tp HCM chủtrì xây dựng quy chế và quy định riêng cho việc quản lý đầu tư, xây dựng và khaithác, vận hành hệ thống metro. Quy chế này sẽ quy định về trình tự thủ tục,thẩm quyền, chế độ chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của dự ánmetro trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

ii) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về thẩmquyền quyết định đầu tư khi dự án có TMĐT lớn và vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng(phải trình Quốc Hội quyết định theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 09/6/2006của Quốc Hội).

iii) Về vốn: Do nhu cầu vốn của các dự án metro lớn,đề nghị Chính phủ hỗ trợ Thành phố tìm nguồn vốn đầu tư, vận động ODA và cấpphát toàn bộ (không cho vay lại) cho thành phố để tổ chức thực hiện.

iv) Đề nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quansớm ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của metro và có hướng dẫn kịp thời đểcác địa phương có cơ sở thực hiện.

v) Do tính chất phức tạp và quy mô lớn của các dựán, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện côngtác giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu cấp nhà nước đối với dự án theoqui định.

C. CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BIỂN:

1. Hai bến khởi động cảng Vân Phong tỉnh Khánh Hoà(do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư):

a) Theo báo cáo của Vinalines, cho đến nay Tổng côngty đã triển khai thực hiện 9/20 gói thầu của dự án, gồm có các gói thầu khảosát thiết kế, thẩm tra, giám sát, bảo hiểm, tôn tạo bãi và xây kè trên cạn bảovệ khu đất của cảng. Hiện đang xét thầu gói số 6b “Tôn tạo bãi, xây dựng kè dướinước bảo vệ khu đất cảng, xây dựng cầu tàu, tường chắn sau bến” và gói số 8a"Tư vấn giám sát các hạng mục của gói thầu 6b.

b) Trong quá trình đấu thầu gói 6b đã xảy ra tìnhhuống:

-Dự toán được duyệt của gói thầu là 3.505 tỷ đồng, tăng 3,267 lần so với giá góithầu trong kế hoạch đấu thầu (được xác định theo dự án đầu tư được duyệt) là 1.073tỷ đồng.

-Khi đấu thầu có 05 nhà thầu trúng sơ tuyển và cả 05 nhà thầu đến mua hồ sơ dự thầunhưng chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu với giá đề nghị trúng thầu là 4.777tỷ đồng, tăng 1.272 tỷ đồng so với dự toán được duyệt.

c) Vinalines đã có báo cáo gửi Bộ GTVT và Thủ tướngChính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7696/VPCP-KTN ngày 10/11/2008giao Bộ GTVT xem xét, xử lý đề nghị của Vinalines về tình huống nêu trên. BộGTVT đã có ý kiến chỉ đạo Vinalines giải quyết bằng văn bản số 8703/BGTVT-CQLXDngày 28/11/2008. Hiện nay, Vinalines đang xử lý tình huống theo chỉ đạo của BộGTVT.

d) Ngày 31/12/2008, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hảiđã chủ trì Hội nghị giải quyết những nội dung liên quan đến dự án. Hiện VPCPđang thảo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng để các bên liên quan thực hiện.

2. Dự án cảng Lạch Huyện:

a) Theo báo cáo của Vinalines, cho đến nay Bộ Tàinguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2231/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 phê duyệtBáo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bộ GTVT đã có quyết định duyệtdự án đầu tư giai đoạn khởi động của Dự án (Quyết định số 3793/QĐ-BGTVT ngày22/12/2008).

b) Thời gian qua, tuy chưa đủ cơ sở pháp lý để thựchiện dự án nhưng với nhận thức về tầm quan trọng của dự án đối với khu vực cảngHải Phòng - Lạch Huyện, Vinalines đã chủ động thực hiện một số công tác chuẩnbị như khảo sát thu thập số liệu điều kiện tự nhiên phục vụ công tác lập thiếtkế kỹ thuật cho dự án, đã xin cơ chế chỉ định thầu đối với công tác tư vấn nhằmđẩy nhanh tiến độ của dự án (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bảnsố 143/TTg-CN ngày 23/10/2008).

c) Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án 02bến khởi động, Vinalines đã chủ động tiếp xúc với Bộ Kinh tế, Thương mạivà Công nghiệp Nhật Bản và báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xétmột số đề xuất cụ thể, trong đó có việc đề nghị được tiếp nhận và sử dụng khoảnvốn dư khoảng 8 triệu USD từ dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn IIđể thuê tư vấn Nhật Bản rà soát, cập nhật dự án đầu tư xây dựng, khảo sát phụcvụ lập thiết kế kỹ thuật dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Đồng thời, kiếnnghị Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trình Thủtướng Chính phủ cho phép đăng ký danh mục ưu tiên sử dụng vốn ODA Nhật Bản vàthúc đẩy quá trình giải quyết các thủ tục sớm bố trí vốn cho dự án này.

d) Đồng thời với việc Vinalines với trách nhiệm đượcgiao khẩn trương tập trung vào dự án xây dựng hai bến khởi động. Cần sớm triểnkhai thực hiện đồng bộ dự án cơ sở hạ tầng liên quan bao gồm kè bờ, đê chắncát, chắn sóng, hệ thống đường vào cảng. Kiến nghị Bộ GTVT sớm trình Thủ tướngChính phủ phương án thực hiện các dự án phối hợp đồng bộ nêu trên.

e) Đối với dự án này, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hảiđã có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị ngày 21/12/2008 như đã nêu ở mục C.1.d.

3. Cảng Cái Mép - Thị Vải (Do Ban QLDA 85 làm đạidiện chủ đầu tư):

- Các gói thầu số 1 (xây dựng cảng container CáiMép), gói số 2 (xây dựng cảng tổng hợp Thị Vải) đang triển khai cơ bản đúng tiếnđộ yêu cầu.

- Gói số 5 (xây dựng đường nối cảng với QL51): yêucầu giảm tiến độ từ 36 còn 24 tháng. Hiện Ban QLDA 85 đang tích cực triển khainhưng vướng mặt bằng (từ Km0 ÷Km3) nên khó đảm bảo tiến độ. Bộ GTVT giao BanQLDA 85 rà soát, đề xuất báo cáo Bộ giải quyết các vướng mắc để đảm bảo tiến độdự án.

4. Xây dựng luồng cho tàu biển vào cảng sông Hậu(do Cục Hàng hải Việt Nam làm Chủ đầu tư):

a) Dự án kênh Quan Chánh Bố:

- Hiện đang thực hiện khảo sát thiết kế kỹ thuật,trong đó có việc cập nhật bổ sung các nội dung kỹ thuật trong thiết kế cơ sởgồm: giải pháp kỹ thuật kè cửa vào kênh Quan Chánh Bố và đê chắn cát, chắn sóngcửa ra kênh Quan Chánh Bố; đánh giá ảnh hưởng bồi lấp cửa Định An khi mở luồngkênh Quan Chánh Bố và đánh giá tác động môi trường chi tiết (ĐTM chi tiết).

- Cục Hàng hải Việt Nam đang khẩn trương hoàn tấtcác thủ tục để có thể khởi công sớm.

b) Dự án nạo vét luồng Định An: Bộ GTVT đã có quyếtđịnh chuẩn bị đầu tư. Hiện Cục Hàng hải Việt Nam đang chỉ đạo tư vấn khẩn trươnghoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng.

D. CÁC DỰ ÁN HÀNG KHÔNG:

1. Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc(do Tổng công ty cảng hàng không phía Nam làm chủ đầu tư): đang triển khai côngtác GPMB và thi công gói thầu san lấp nền (khởi công 23/11/2008), các gói thầukhác dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2009.

2. Dự án cảng hàng không quốc tế T2 - Nội Bài (doTổng công ty cảng hàng không phía Bắc làm chủ đầu tư):

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2238/TTg-KTNngày 22/12/2008 chỉ đạo giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ GTVT lấy ý kiếngóp ý của Hội kiến trúc sư Việt Nam trên cơ sở phương án 1 để nghiên cứu, hoànchỉnh báo cáo Thủ tướng trong tháng 01/2009.

Về bố trí nguồn vốn cho dự án: Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng tại văn bản nêu trên, Bộ GTVT hiện đang chỉ đạo Chủ đầu tư(Công ty cảng hàng không miền Bắc) xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, cung ứngdịch vụ hàng không và phi hàng không tại nhà ga khách T2.

III. BÁO CÁO THỦ TƯỚNG, PHÓ THỦ TƯỚNG VỀ MỘT SỐ VẤNĐỀ TIẾP TỤC CẦN ĐƯỢC XỬ LÝ:

Tổng hợp các kết quả thực hiện và những vướng mắctrên một số dự án trọng điểm ngành GTVT trong thời gian qua, Bộ GTVT đang tiếptục xử lý và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ một số nội dung chínhnhư sau:

1. Kiến nghị Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ xemxem giải quyết các đề xuất đối với một số dự án cụ thể đã nêu ở mục II.

2. Trong quá trình thực hiện dự án vừa qua có hiệntượng một số gói thầu có giá dự thầu vượt dự toán được duyệt, hoặc một số dự ánvượt TMĐT được duyệt. Bộ GTVT đã xử lý kịp thời các phát sinh theo thẩm quyềnhoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quyết định các nội dung vượt thẩmquyền, nhờ đó không ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, BộGTVT giao các chủ đầu tư và các cơ quan tham mưu rà soát, xác định các nguyênnhân làm tăng TMĐT để có biện pháp chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và nâng cao hơnnữa chất lượng lập dự án trong đó có việc xác định TMĐT nhằm hạn chế các vấn đềphát sinh tương tự.

3. Đối với dự án đường sắt nội đô Tp. Hồ Chí Minhtuyến số 1 do UBND Tp. Hồ Chí Minh quyết định đầu tư có TMĐT tăng gần gấp hailần và vượt quá 20.000 tỷ đồng. UBND Tp. Hồ Chí Minh đang có báo cáo đề xuấttrình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết vấn đề này như đã nêu ở mụcII.C.6.

4. Về các dự án đường bộ thực hiện theo hình thứcBOT: Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan đại diện có thẩm quyềnquản lý việc thực hiện các dự án BOT thì hầu hết các dự án đều chậm so với tiếnđộ yêu cầu. Bộ GTVT đang giao các cơ quan chức năng đánh giá, xác định nguyênnhân trong đó có việc rà soát các quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP hướngdẫn thực hiện đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT để đề xuất các biện pháp tổchức, cơ chế nhằm tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước đối với các dự án đầutư trực tiếp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

5. Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủvề việc xây dựng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thành đơn vịchủ lực trong việc đầu tư, phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam, vừa qua Bộ GTVTđã tổ chức đoàn thị sát và làm việc tại 3 nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Malayxia đểtìm hiểu các mô hình quản lý và xây dựng, phát triển hệ thống đường cao tốc. BộGTVT đang chỉ đạo VEC và các đơn vị liên quan cập nhật, đề xuất điều chỉnh phùhợp cơ chế hoạt động và huy động, tạo nguồn vốn của VEC trong Quí I/2009 và sẽtrình Thủ tướng Chính phủ sau khi hoàn thành các nghiên cứu đề xuất nêu trên.

6. Kiến nghị Văn phòng Chính phủ sớm xem xét, tổnghợp ý kiến tham gia của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chínhđối với văn bản đề xuất số 8494/BGTVT-QLXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của BộGTVT về việc tháo gỡ vướng mắc trong dự án xây dựng giao thông, có văn bản trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định để Bộ GTVT thực hiện tạo điều kiện đẩy nhanh thủtục trình tự giải quyết các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng giaothông.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiệncác dự án trọng điểm ngành GTVT Quí IV/2008. Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng, PhóThủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thúc đẩy tiến trìnhthực hiện dự án theo nhiệm vụ đuợc giao.

Phụ lục kèm theo: Tóm tắt tình hình chuẩn bị vàthực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT.

Nơi nhận:
Như trên;
VPCP;
Các Bộ: KHĐT, XD, TC;
Các Uỷ viên Ban CĐNN;
TTr. Ngô Thịnh Đức;
Các Cục: ĐBVN, ĐSVN, HHVN, HKVN;
Các chủ ĐT: VEC, Vinalines, Tổng công ty ĐSVN, VDB;
Vụ KHĐT, Cục QLXD và CLCTGT;
Lưu VT, VPBCĐ (3).

BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BCĐ
Hồ Nghĩa Dũng