THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 620/TTCP-CCTN
V/v tổng hợp kết quả Đối thoại về PCTN lần thứ 11

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các bộ, Cơ quan ngang bộ; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng(PCTN) lần thứ 11 với chủ đề “Công tác PCTN tại địa phương - Thực trạng và giảipháp”;

Trong quý IV/2012,Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạoTrung ương, về PCTN cùng với Đại Sứ quán Vương quốc Anh trong vai trò là các cơquan đồng chủ trì đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 03 hội thảotrước Đối thoại và hội nghị Đối thoại về PCTN lần thứ 11. Sau Đối thoại, Thanhtra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả Đối thoại gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo củaThủ tướng tại Văn bản số 580/VPCP-VI ngày 18/01/2013 của Văn phòng Chính phủ,Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả Đối thoại về PCTN lần thứ 11 gửi các cơquan, cụ thể như sau:

I. Hội thảo trướcĐối thoại

Các hội thảo trướcĐối thoại đã được tổ chức trong tháng 10,11/2012 theo khu vực Bắc, Trung, Nam lần lượt tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơvới sự tham dự của đại diện của một số cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương và đạidiện các cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc cấp tỉnhcủa 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Tại mỗi Hội thảo,đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ nhàlà Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã trình bày ‘‘Báo cáo tổng hợp về công tácPCTN của địa phương qua 5 năm thực hiện Luật PCTN”; một số địa phương được lựachọn trình bày báo cáo theo chuyên đề như “Công tác quản lý nhà nước của địaphương trong lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao”; “Quan hệ phối hợp giữa các cơquan chức năng PCTN của địa phương trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xửcác vụ việc tham nhũng”; “Thực trạng hoạt động giám sát, chất vấn về PCTN củaHội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu quốc hội và Mặt trận tổ quốc của tỉnh”; “Kinhnghiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở địaphương; khuyến khích các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội và nhân dân thamgia công tác PCTN”.

Tại hội thảo,Thanh tra Chính phủ và chuyên gia tư vấn đã giới thiệu kết quả điều tra xã hộihọc về "Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổquốc cấp tỉnh trong công tác PCTN"; các nhà tài trợ và một số chuyên gianghiên cứu độc lập trình bày các báo cáo phân tích, kết quả nghiên cứu phù hợpvới chủ đề Đối thoại. Về kinh nghiệm quốc tế, phía các nhà tài trợ đã mờichuyên gia giới thiệu kinh nghiệm của thành phố Martin, Cộng hòa Slovakia với tham luận về “Dự án Thành phố minh bạch" như một thực tiễn tốt về quảntrị và PCTN ở cấp địa phương.

II. Đối thoại về PCTN lần thứ 11

Từ kết quả của 03hội thảo trước Đối thoại, ngày 06/12/2012, Đối thoại về PCTN lần thứ 11 giữaChính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ đã được tổ chức tại Hà Nội, PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đối thoại về PCTNlần thứ 11 do Tổng thanh tra Chính phủ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ươngvề PCTN, Đại sứ Vương quốc Anh và Trưởng đại diện Bộ Phát triển Anh lại ViệtNam đồng chủ trì. Tham dự Đối thoại có đại biểu của nhiều cơ quan, bộ, ngành ởTrung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đại biểu của 16 tỉnh, thành phố đại diện cho các địaphương trong cả nước; cùng đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcxã hội nghề nghiệp. Tham dự Đối thoại có các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơquan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia tư vấn, cácnhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Đối thoại lần thứ11 đã diễn ra với 02 phiên làm việc trong tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xâydựng. Trong phiên thứ nhất, Đại diện của Thanh tra Chính phủtrình bày Báo cáo những tiến triển trong công tác PCTN kể từ sau Đối thoại vềPCTN lần thứ 10: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểuquan trọng về công tác PCTN của Việt Namvà có ý kiến chỉ đạo đối với công tácPCTN ở địa phương. Trong phiên làm việc thứ hai, hội nghị đã ngheÔng Ronald Mc Lean - Abaroa, Cựu thị trưởng thành phố La Paz, Bolivia giớithiệu kinh nghiệm về quản trị và PCTN ở cấp địa phương;đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trình bày Báo cáo "Côngtác PCTN ở địa phương - Thực trạng và Giải pháp"; Đại diện của các nhà tài trợ trình bày tham luận “Côngtác PCTN ở địa phương của Việt Nam - Quanđiểm của các nhà tài trợ”.

Kết thúc Đối thoại,Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đại diện cho các cơ quan đồng chủtrì phát biểu tổng kết, đánh giá về thựctrạng và đề xuất mội số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN ở địa phương.

III. Đánh giáthực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác PCTN ở địa phương trongthời gian tới

1. Đánh giáthực trạng công tác PCTN ở địa phương

a) Công tácPCTN ở địa phương trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực và đạt đượcnhững kết quả bước đầu quan trọng:

Nhiều địa phươngđã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo những chuyển biến rõ nét với nhiều thựctiễn tốt như (i) Tất cả các tỉnh, thành phố đã thực hiện rà soát, cải cách, đơngiản hóa và công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. (ii) Việcgiải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” đãđược duy trì tốt ở nhiều nơi như: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, TP. Cần Thơ,Đồng Nai, Đồng Tháp. Đáng chú ý là TP.Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ thôngtin trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống “một cửa” điện tử, hệthống mạng metronet; đã triển khai trên toàn Thành phố việc xin lỗi dân khi hồsơ trễ hạn giải quyết. (iii) Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác PCTN của Vănphòng BCĐ, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Công an. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa ánnhân dân,… tại tỉnh Kiên Giang. (iv) Sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chứcnăng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc tham nhũngtại TP.Cần Thơ, (v) Năm nội dung phối hợp hiệu quả trong công tác PCTN giữaHĐND, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (vi)Kinh nghiệm tốt để giảm nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và sử dụngđất đai tại Đồng Nai, Vĩnh Long (vii) Việc ghi nhận và khích lệ sự tham gia củanhân dân thông qua việc biểu dương 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trongviệc tố giác, đấu tranh chống tham nhũng; xác định vai trò quan trọng và khuyếnkhích sự tham gia của báo chí trong công tác PCTN tại TP.Hồ Chí Minh và nhiềuthực tiễn, kinh nghiệm tốt trong công tác PCTN tại các địa phương khác.

b) Bên cạnhnhững kết quả đạt được, công tác PCTN ở các địa phương cũng còn nhiều khó khăn,hạn chế:

Tuy đạt được nhữngkết quả tích cực nêu trên nhưng nhìn chung công tác PCTN tại các địa phươngchưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.Một số cơ chế, chính sách, quy định chậm được bổ sung, sửa đổi dẫn đến hiệu quảthấp trong tổ chức thực hiện; công khai,minh bạch, dân chủ trên một số mặt hoạt động còn hạn chế (nhất là trong lĩnhvực quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý thu chingân sách...); tình trạng vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩncòn xảy ra ở nhiều nơi; minh bạch về tài sản, thu nhập hiệu quả thấp; tính tiênphong gương mẫu của người đứng đầu trong công tác PCTN còn yếu; việc xử lýtrách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, sai phạm chưa nghiêm, chưatương xứng với số vụ việc tham nhũng đượcphát hiện, xử lý; việc chuyển đổi vị trí công tác còn hình thức, bất cập; việctự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạnchế; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý còn chậm, kéo dài; hoạt động chấtvấn của đại biểu HĐND về PCTN tại các kỳ họp chưa nhiều, hoạt động giám sát của HĐND về công tác PCTN chưa sâu; vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên chưa được pháthuy đúng mức; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộngđồng còn lúng túng, chưa thường xuyên và có phần còn hình thức.

2. Các giảipháp cho công tác PCTN ở địa phương

a) Huy động sứcmạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; tăng cường công khai, minh bạch,phát huy vai trò giám sát của nhân dân, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể, của cơ quan báo chí trong công tác PCTN.

b) Tăng cườngtuyên truyền, phổ biến về pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng bằngnhiều hình thức, với nội dung đơn giản, dễ hiểu để cán bộ công chức, doanh nghiệpvà đại bộ phận người dân được nâng cao nhận thức về PCTN, từ đó có chuyển biếntrong hành động, không thực hiện hành vi tham nhũng, hối lộ và tích cực đấutranh chống tham nhũng.

c) Thực hiện phâncấp quản lý, tăng thêm quyền chủ động cho cấpdưới đi liền với trách nhiệm giải trình, trong đó có giải trình với cơ quan quảnlý cấp trên và giải trình trước đối tượng quản lý, trước nhân dân. Các cấp chính quyền cần lắng nghe ý kiến của ngườidân và doanh nghiệp trong quá trình điều hành quản lý, tổ chức thực thi phápluật.

d) Tiếp tục đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tinvào công tác quản lý, điều hành; công khai minh bạch các quy định của pháp luậtvà hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền; tăng cường khả năngtiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp.

e) Nâng cao nănglực và tăng cường hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; tăngcường sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chấphành pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, Công an, ViệnKiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việctham nhũng trên địa bàn.

g) Các địa phươngcần thường xuyên đánh giá làm rõ thực trạng công tác PCTN của địa phương; việcđánh giá dựa trên nguồn thông tin, báo cáo trong hệ thống các cơ quan nhà nước,đồng thời cần tham khảo các kết quả nghiên cứu, kết quả điều tra xã hội học như“Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh”, “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấptỉnh”, để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong, đánh giá thực trạng làm cơsở xây dựng giải pháp phù hợp với đặc thù củađịa phương.

Thanh tra Chínhphủ trân trọng gửi đến quý Cơ quan tổng hợp kếtquả Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 để tham khảo, phụcvụ công tác quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Cơ quan Đảng: Văn phòng Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, UBKT Trung ương;
- Viện KSNDTC, TANDTC;
- Lãnh đạo TTCP;
- TTCP: Cục I, II, III, IV, Vụ HTQT, Viện KHTT, Vụ KH-TC-TH;
- Lưu: CCTN, VP.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng