VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 625/VPCP-KTTH
V/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ với địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 15 tháng 01 năm 2010, Chínhphủ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điềuhành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2010. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủmột cách khẩn trương và hiệu quả, đồng thời tháo gỡ nhanh những vướng mắc màcác địa phương đã nêu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và ngân sách nhà nước năm 2010 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và tổ chứcthực hiện ngay trong quý II năm 2010 một số việc sau đây:

1. Bộ Lao động - Thương binh vàxã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan:

a) Nghiên cứu, trình Thủ tướngChính phủ chính sách, chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trực tiếp thamgia bảo vệ trên biển bị thương, bị chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

b) Đề xuất bổ sung một số huyệnnghèo được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CPcủa Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62huyện nghèo.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường trìnhThủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm lợi ích của người dântrong việc bảo vệ và khai thác rừng.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ việc thí điểmthành lập các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nộivà thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các Bộ, cơ quan liên quantheo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc trìnhcấp có thẩm quyền xử lý nhanh những kiến nghị mà các địa phương đã nêu tại Hộinghị Chính phủ với địa phương (danh mục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC

CÁCVẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ NGAY SAU HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 06-07/01/2010
(Ban hành kèm theo công văn số: 625/VPCP-KTTH ngày 27/01/2010)

1. Nhóm vấn đề về doanhnghiệp:

- Từng bước nâng cao năng lựccạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm và của nền kinh tế để thực hiện cấutrúc nền kinh tế. Rà soát lại thủ tục thành lập doanh nghiệp theo hướng tạođiều kiện thuận lợi về thủ tục thành lập nhưng phải quản lý giám sát, tăngcường hậu kiểm, có chế tài xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp không hoạt động hoặckhông thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Đề nghị có cách nhìn khác đốivới doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vì siết chặt quá sẽ ảnh hưởng đến sựhát triển của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh hơn nữa vấn đề sắpxếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện tiếp tục tích tụ,tập trung vốn phát triển Tập đoàn lớn.

- Nghiên cứu mô hình công ty cổphần trong sản xuất lâm nghiệp để triển khai trên phạm vi rộng.

2. Nhóm vấn đề về đầu tư:

- Đề nghị xem xét lại cơ cấu vàhiệu quả đầu tư. Hiện nay mới chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng. Nên tăng đầutư cho sản xuất, kinh doanh. Chính phủ có chính sách hỗ trợ sản xuất, kinhdoanh đối với những mặt hàng trong nước sản xuất được để thay thế hàng nhậpkhẩu.

- Đề nghị tiếp tục thực hiệnkích cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách kích cầu đầu tư cho khu vực đầutư công.

- Có chính sách, nguồn lực phùhợp để phát triển vùng kinh tế trọng điểm, sớm tổng kết đánh giá chính sách đốivới các vùng kinh tế trọng điểm.

- Đối với công trình trọng điểm,cần tập trung bố trí nguồn lực để bảo đảm tiến độ đưa vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khaithực hiện Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đề nghịtăng đầu tư cho lĩnh vực thủy lợi, giao thông nông thôn.

- Đề nghị tăng đầu tư cho miềnTrung, Tây Nguyên và các vùng hay xảy ra bão, lũ để giảm thiểu thiệt hại dobão, lũ gây ra.

- Đề nghị có cơ chế đầu tư phùhợp đối với các công trình thủy điện để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng vàgiải quyết việc làm cho người lao động.

- Đề nghị tăng cường đầu tư khắcphục ô nhiễm môi trường, cần có Nghị quyết riêng về vấn đề này. Phải có dự áncụ thể xử lý nước thải ra sông Nhuệ.

- Đối với tỉnh nghèo đề nghịChính phủ tăng cường đầu tư hơn cho giao thông, thủy lợi, kè, hồ chứa nước.

- Đề nghị tập trung đầu tư chocác vùng ven biển xung yếu, ngoài đầu tư xây dựng đê biển, cần đầu tư dài hạncho bố trí tổ chức sản xuất, bố trí lại dân cư, nhất là các vùng khó khăn.

- Đề nghị bố trí kinh phí xâydựng khu neo đậu tránh trú bão.

- Nhà nước nghiên cứu, có chínhsách cho vay tín dụng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm triểnkhai nhanh các dự án, công trình đầu tư.

- Xây dựng đập chắn nước mặn ởcửa biển, cửa sông.

- Tập trung đầu tư tái thiết đôthị phục vụ dự án thuỷ điện Sơn La.

- Đề nghị có cơ chế chính sách phùhợp để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư lên miền núi, địa bàn khó khăn.

3. Nhóm vấn đề về phân cấp:

- Tăng cường phân cấp cho địaphương hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Cần có giải pháphuy động nguồn lực trong dân hơn nữa.

- Chính phủ mạnh dạn phân cấpcho địa phương về đăng ký kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn.

- Tăng cường phân cấp hơn nữacho địa phương trong công tác quy hoạch (phân cấp trách nhiệm và phân cấp bộmáy).

- Đề nghị phân cấp mạnh hơn chođịa phương trong việc chỉ định thầu các dự án cấp bách, có hiệu quả (đề nghịtăng mức vốn trên 5 tỷ đồng). Đề nghị có quy định cụ thể về mặt pháp luật trongviệc thực hiện chỉ định thầu để địa phương chủ động triển khai, bảo đảm đúngquy định pháp luật.

4. Nhóm vấn đề về nôngnghiệp, nông thôn:

- Chính phủ có cơ chế để địaphương chủ động khai thác nguồn lực thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới(kể cả huy động nguồn lực trong nước và nước ngoài). Đối với các địa phương khókhăn, ngân sách Trung ương lo là chính. Cần thực hiện lồng ghép với chươngtrình khác, bảo đảm đồng bộ và đạt hiệu quả hơn.

- Kiến nghị sửa đổi một số quyđịnh về xử lý các vi phạm đối với tệ chặt phá rừng, khai thác lâm sản theohướng chặt chẽ, đủ sức răn đe.

- Đề nghị ban hành cơ chế chínhsách đặc thù cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các chính sách ưu đãicho người trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản.

- Có chính sách ưu đãi, phù hợpđể phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Đề nghị có chính sách tạm trữcà phê như đối với lúa để hạn chế mức độ thua thiệt cho người dân khi giá càphê trong nước và thế giới biến động lớn.

- Đề nghị sớm nhân rộng mô hìnhthí điểm chi trả phí môi trường rừng để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

- Đề nghị cho phép lấy đất lúahiệu suất thấp để phát triển làng nghề.

- Chương trình xây dựng nôngthôn mới không chỉ là xây dựng hạ tầng mà là chuyển dịch ngành nghề, quy hoạchlại nông thôn để bảo đảm tính vững chắc, ổn định. Chương trình này cần vốn lớn,huy động mọi nguồn lực, đề nghị xây dựng thành Chương trình mục tiêu quốc giađể tập trung các nguồn vốn thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

- Nghiên cứu cơ bản trong nôngnghiệp còn thiếu và yếu, cần có chính sách đầu tư thỏa đáng cho vấn đề giống,khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

- Nhà nước tăng đầu tư hạ tầngthiết yếu cho nông nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ, đê biển, đê sông, cóbiện pháp giải quyết vấn đề nước biển dâng.

5. Nhóm vấn đề về tài chính:

- Nên có cơ chế cho địa phươngphát hành trái phiếu Chính phủ để phục vụ các chương trình trọng điểm của địaphương.

- Đề nghị xem lại cơ chế điềutiết ngân sách cho địa phương, nhất là những địa phương có nguồn thu lớn để địaphương có điều kiện thực hiện tái đầu tư.

- Đề nghị Bộ Tài chính xem xétlại quy định về nộp thuế của các chi nhánh trên địa bàn nhiều chi nhánh củangân hàng, viễn thông kinh doanh trên địa bàn nhưng nộp thuế về công ty mẹ. Đềnghị phân cấp một số khoản thu về thuế giá trị gia tăng cho địa phương thu.

- Về cơ chế thu tiền sử dụngđất, đề nghị cho phép địa phương trích 1 - 2% từ tiền thu sử dụng đất mà địaphương khai thác để thưởng cho đơn vị có tham gia trong việc thu tiền sử dụngđất.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủbố trí cho giáo dục khoảng 40%, hiện rất khó thực hiện đối với các địa phươngkhó khăn. Đề nghị tăng thêm trong năm 2010 và các năm sau.

- Đề nghị có cơ chế hỗ trợ tàichính, tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu để nâng caokhả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Đối với Chương trình kiên cốhóa trường lớp học, đề nghị Chính phủ tăng thêm kinh phí cho địa phương.

- Đề nghị giãn nợ cho doanhnghiệp kinh doanh gỗ trong các khu công nghiệp của các địa phương bị ảnh hưởngcủa bão lũ số 9, số 11.

- Có biện pháp quản lý việc khaibáo sai trong lĩnh vực thu thuế đối với một số lĩnh vực kinh doanh như bất độngsản, vàng, chứng khoán,... tránh tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.

- Đối với những địa phương dânsố tăng nhanh, đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết ngân sách cho phù hợp.

- Đề nghị cho các tỉnh phía Namcó thu xổ số lớn, tiền vượt thu theo kế hoạch được để lại cho địa phương để đầutư phát triển văn hóa, xã hội.

6. Nhóm vấn đề về tiền tệ:

- Chính sách tài chính, tiền tệcần linh hoạt hơn nữa. Hiện một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với các địabàn khó khăn, ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản khống chế mức tăngtín dụng không quá 25% từ cuối năm 2008, cần phải điều chỉnh kịp thời, linhhoạt hơn cho các tỉnh nghèo, khó khăn để phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Việc cho vay lãi suất thấp:cần quan tâm đến các doanh nghiệp dệt may, da giày, thuỷ hải sản, doanh nghiệpsử dụng nhiều lao động.

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trongviệc cho doanh nghiệp vay ưu đãi để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp(hiện doanh nghiệp trên địa bàn rất khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn này tại cácngân hàng thương mại trên địa bàn).

- Đề nghị bổ sung thêm chínhsách đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản như nâng mức tín dụng cho vay đối vớihộ nuôi trồng thủy sản.

- Đề nghị đơn giản hóa thủ tụcvà điều kiện cho vay để doanh nghiệp và cá nhân vay vốn ngân hàng.

- Đề nghị xử lý linh hoạt, kịpthời vấn đề tỷ giá để khuyến khích xuất khẩu.

7. Nhóm vấn đề về môi trường,biến đổi khí hậu:

- Tổng kết, rút kinh nghiệm đốivới việc ứng phó với thiên tai (như cơn bão số 9, 11 vừa qua) để có giải phápxử lý phù hợp, tổng thể nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả bão, lũ gây ra.

- Ô nhiễm môi trường gia tăng,kinh phí dành cho nhiệm vụ này lớn trong khi ngân sách của địa phương rất hạnchế. Vấn đề ô nhiễm mang tính chất vùng, liên vùng, vì vậy Nhà nước phải có cơchế, chế tài xử lý cụ thể, mang tính liên vùng mới đáp ứng được nhu cầu.

- Cần có chương trình lồng ghépcác Chương trình mục tiêu quốc gia với Chương trình biến đổi khí hậu.

- Đề nghị có quy định xử lýnghiêm đối với các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị và công nghệ lạchậu.

- Có biện pháp xử lý đồng bộ bảovệ nguồn nước, bảo đảm phát triển chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

8. Nhóm vấn đề về giao thôngvận tải

- Bộ Giao thông vận tải phối hợpvới thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp tập trung xử lý vấn đề ách tắc giaothông tại các cảng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề nghị Chính phủ có giải phápxử lý vấn đề cải tạo, nâng cấp phương tiện vận tải công cộng.

- Đề nghị Chính phủ tính toánphương án và đầu tư giao thông để vận chuyển bô xít tại Lâm Đồng.

- Đề nghị có giải pháp khắc phụcsớm tình trạng tắc nghẽn hàng qua cảng Hải Phòng.

- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉđạo Cục Hàng hải khẩn trương nạo vét cảng Quy Nhơn vì tỷ lệ hàng qua cảng QuyNhơn ngày càng tăng nhanh.

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Giaothông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường liên cảng, quốc lộ 51 đểphát huy hiệu quả hoạt động của cảng.

- Đề nghị có cơ chế, chính sáchđầu tư các tuyến dẫn từ đường quốc lộ đến các vùng nhằm phát triển kinh tế - xãhội các địa phương trong vùng.

- Đề nghị có cơ chế chính sáchcụ thể xây dựng đường giao thông ven biển.

- Cần có cơ chế đặc biệt pháttriển hệ thống đường cao tốc trong năm 2010, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởngcao của các địa phương và của cả nước.

9. Nhóm vấn đề xã hội:

- Chủ trương hỗ trợ của Chínhphủ đối với đồng bào vùng bão lụt, chính sách hỗ trợ cho đối tượng nghèo ăn Tếtlà kịp thời, phù hợp. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ trong năm 2010.

- Đề nghị tiếp tục thực hiệnNghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP trong 5 năm tới sẽ có tác dụng lớn đối với giảmnghèo.

- Đề nghị nâng cấp các trườngdạy nghề để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với yêucầu phát triển kinh tế hiện nay và những năm tới.

- Đầu tư cho đồng bào dân tộccần bảo đảm đồng bộ, đúng đối tượng, tránh xảy ra tình trạng lợi dụng cơ chếchính sách gây thất thoát ngân sách nhà nước.

- Đối với các doanh nghiệp trồngcao su, đề nghị Chính phủ cho mọi thành phần kinh tế đều được hưởng chính sáchhỗ trợ đào tạo nghề.

- Đề nghị tiếp tục thực hiện cácchính sách an sinh xã hội, chú ý đào tạo nghề phải bảo đảm phù hợp với nhu cầutuyển dụng; thực hiện quy chuẩn về trường dạy nghề, trang thiết bị phục vụ côngtác đào tạo nghề.

- Đề nghị tăng đầu tư vào đàotạo nguồn nhân lực cho nông dân. Nhà nước nên tăng hỗ trợ giảm nghèo chung chocộng đồng, giảm hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo.

- Đề nghị Chính phủ tăng đầu tưxây dựng nhà bán trú cho con em đồng bào dân tộc để tạo lực lượng lao động tốttại địa bàn.

- Cần có cơ chế quản lý chấtlượng các trường đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với địa phương, bảo đảmchất lượng đào tạo.

10. Nhóm vấn đề về du lịch:

Cần có chính sách đầu tư cho cácsản phẩm du lịch như đầu tư tôn tạo di tích lịch sử, bảo vệ danh lam thắngcảnh, bảo đảm du lịch có điều kiện phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

11. Nhóm vấn đề về quy hoạch:

- Đề nghị tổng kết quy hoạchtổng thể đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng quy hoạchgiai đoạn 2011 - 2015.

- Đề nghị rà soát lại Quy chếxây dựng đô thị mới, sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp, bảo đảm thốngnhất, đồng bộ.

- Về xây dựng sân golf, đối vớinhững vùng đất đồi núi hoặc đất trồng lúa không có hiệu quả, cần có cơ chế chophép địa phương được xây dựng golf để tăng thu cho ngân sách địa phương.

- Đề nghị rà soát các quy hoạchđể tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

- Đề nghị sớm có quy hoạch đốivới các sông lớn (trong đó tỉnh Bình Định có 4 sông lớn) để bảo đảm thoát lũkịp thời khi xảy ra bão lũ.

- Không nên để cấp xã làm quyhoạch sử dụng đất, cần sửa đổi những quy định pháp luật không còn phù hợp.

- Kinh phí quy hoạch xây dựngnông thôn hiện do địa phương tự lo là chính nên hiệu quả quy hoạch còn hạn chế.Đề nghị ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực này.

12. Nhóm vấn đề về khu côngnghiệp, khu kinh tế:

- Đề nghị có cơ chế chính sáchđặc thù để phát triển các khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, quyhoạch phát triển lúa nước.

- Thủ tướng Chính phủ sớm phêduyệt Khu công nghiệp dịch vụ Yên Bình - tỉnh Thái Nguyên.

- Có cơ chế khuyến khích thu hútđầu tư vào Khu công nghiệp vùng trung du miền núi, hạn chế tình trạng lấy đấtlúa để xây dựng Khu công nghiệp.

- Đề nghị Chính phủ có cơ chế,chính sách riêng đầu tư vào các khu kinh tế của các tỉnh khó khăn vì hiện tạicác doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định rất hạn chế.

13. Nhóm vấn đề về cải cáchhành chính:

- Về chỉ tiêu giảm tối thiểu 30%thủ tục hành chính trong năm 2010, đề nghị có hướng dẫn cụ thể xây dựng danhmục cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh cải cách hành chínhcó vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, cần rà soát lại các quyđịnh pháp luật hiện hành bảo đảm tránh trùng lắp mâu thuẫn gây khó khăn cho địaphương trong khi thực hiện.

14. Nhóm vấn đề về an ninh,quốc phòng, đối ngoại:

- Vấn đề đánh bắt trên biển, đềnghị Chính phủ có hợp tác chính thức với Malaysia để bảo đảm an ninh trên biển.

- Đề nghị tập trung củng cố hệthống kè biên giới.

- Vấn đề thủ tục, kể cả thủ tụcvới Trung Quốc, cần có cơ chế phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc phângiới cắm mốc.

- Vấn đề cắm mốc đường biên giớivới Campuchia, hiện đàm phán cấp tỉnh giữa Việt Nam với Campuchia rất khó khăn.Đề nghị thực hiện đàm phán cấp Chính phủ, cấp Bộ để đẩy nhanh việc hoàn thànhviệc phân giới cắm mốc biên giới với Campuchia.

15. Một số vấn đề khác:

- Tổng kết, đánh giá việc thựchiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng trung du,miền núi.

- Đề nghị xem lại chủ trương đầutư trung tâm cụm xã cho phù hợp với điều kiện địa phương, hiện nay có nhiềuđiểm không còn phù hợp.

- Đề nghị thành lập đội cứu hộriêng, có trang bị đầy đủ, bảo đảm an toàn cứu hộ khi xảy ra bão, lũ.

- Công tác dự báo chiến lược củađịa phương rất hạn chế, đề nghị các Bộ chức năng cung cấp kịp thời, đầy đủ cácthông tin dự báo để địa phương nghiên cứu, sử dụng trong quá trình chỉ đạo,điều hành của địa phương.

- Đề nghị Chính phủ khẩn trươngtriển khai chủ trương khai thác mỏ khí trên biển Đông nhằm phát triển kinh tếđịa phương./.