NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6251/NHNN-TT
V/v thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
- Các tổ chức đã được NHNN cho phép thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Thời gian gần đây trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền đãxuất hiện tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, ăn cắp thông tin thẻ tíndụng của chủ thẻ trong và ngoài nước, thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa,dịch vụ bất hợp pháp thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Mộtsố tổ chức, doanh nghiệp lập các website bán hàng đa cấp, chuyển tiền bất hợppháp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) với chức năng là cơ quanquản lý Nhà nước về lĩnh vực thanh toán và giám sát các hoạt động thanh toántrong nền kinh tế, đề nghị các đơn vị nắm và thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tập trung nghiên cứu, xây dựng các vănbản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 để điều chỉnh các hoạt độngthanh toán trong đó có dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua mạng internet,điện thoại di động…; các hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (gồmcả việc cung ứng dịch vụ Ví điện tử). Do vậy, yêu cầu các tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán cần tăng cường thực hiện các biện pháp an ninh, bảo mật nhằm đảmbảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán thẻ, thanh toántrực tuyến qua internet, điện thoại di động do mình cung cấp; thận trọng trongviệc lựa chọn các tổ chức không phải là ngân hàng khi phối hợp, liên kết và hợptác cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (đặc biệt đối với các tổ chức chưađược Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thí điểm hoặc có ý kiến).

2. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Ngân hàng thương mại) khi cungứng dịch vụ Ví điện tử cho khách hàng (nếu có), cần phải bố trí một tài khoảnriêng biệt để theo dõi toàn bộ lượng tiền đang lưu hành trên Ví điện tử; phảiđảm bảo số dư của tài khoản này đúng bằng tổng số tiền trên các Ví điện tử màmình cung cấp cho khách hàng; và sử dụng tài khoản này đúng mục đích và quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thíđiểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở một tài khoản để theo dõi lượng tiềntrên Ví điện tử tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Ngân hàng thươngmại) và đảm bảo số dư trên tài khoản này luôn bằng với tổng số tiền trên Víđiện tử của toàn bộ khách hàng của mình.

4. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Ngân hàng thương mại) và các tổchức không phải là Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thí điểm cung ứngdịch vụ Ví điện tử khi cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải cung cấp được chươngtrình phần mềm (công cụ kiểm tra trực tuyến) phục vụ cho việc kiểm tra, giámsát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với tổng số tiền trên Ví điện tử củatoàn bộ khách hàng của mình ở bất kỳ thời điểm nào; Đồng thời, cần tăng cườngviệc tuyên truyền và hướng dẫn các khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụtrung gian thanh toán một cách an toàn, thuận lợi và tuân thủ theo đúng các quyđịnh của pháp luật nhằm đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt theochỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

5. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Ngân hàng thương mại) báo cáotình hình phối hợp với các tổ chức không phải là ngân hàng để triển khai cungứng các dịch vụ trung gian thanh toán (theo mẫu đính kèm) về Ngân hàng Nhà nướctrước ngày 31/8/2011 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhànước.

Mọi thông tin liên hệ Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước(Tel: 04 22239546).

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước gửi Quý Đơn vị đểbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (để biết và phối hợp);
- Lưu: VP, TT.
Đính kèm:
- Mẫu báo cáo.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
Bùi Quang Tiên


TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỢP TÁC
VỚI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
(Dịch vụ trunggian thanh toán được định nghĩa tại Khoản 10 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước năm2010)

1. Thực trạng hợp tác của đơn vị với các Tổ chức không phảilà ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (nếu chưa có hoạt động này,chỉ trả lời câu hỏi 4):

STT

Dịch vụ trung gian thanh toán

Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có liên kết và hợp tác

Thời điểm triển khai

Thống kê số liệu

Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tính đến 31/7/2011

Số lượng giao dịch (món)

Giá trị giao dịch (VNĐ)

Năm 2009

Năm 2010

6 tháng đầu năm 2011

Năm 2009

Năm 2010

6 tháng đầu năm 2011

1

Ví điện tử

Công ty …

Tháng/Năm

Công ty …

Tháng/Năm

2

Cổng thanh toán trực tuyến

Công ty …

Tháng/Năm

Công ty …

Tháng/Năm

3

2. Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng trong quá trìnhhợp tác với các Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

3. Đánh giá hiệu quả và tiềm năng phát triển các dịch vụ hợptác.

4. Kiến nghị và đề xuất của đơn vị với NHNN (nếu có).


Lập bảng


Kiểm soát

……, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)


DANH SÁCH

TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍNDỤNG ĐƯỢC NHNN CHO PHÉP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

STT

Tên Công ty

Địa chỉ Trụ sở

Số điện thoại/Fax

Quyết định

01

Công ty Cổ phần Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MobiVí)

Lầu 3, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

08.3826.9109

F: 08.3826.9129

1789/QĐ-NHNN ngày 12/8/2008

02

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion)

65-65A Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

08.3929.2827

F: 08.3929.2826

288/QĐ-NHNN ngày 18/02/2009

03

Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPay)

Tòa nhà 22 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

04.3776.4668/669

F: 04.3776.4666

675/QĐ-NHNN ngày 30/3/2009

04

Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink)

Tầng 8, Tòa nhà Thủ đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

04.3936.1818

F: 04.3936.1819

1432/QĐ-NHNN ngày 15/6/2009

05

Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam (VinaPay)

Phòng 3, Tầng 6, Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

04.3772.5376

F: 04.3772.5378

2176/QĐ-NHNN ngày 15/9/2009

06

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (M_Service)

781/C9 Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08.3862.0377

F: 08.3862.0379

2752/QĐ-NHNN ngày 27/11/2009

07

Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY)

Tầng 2, Tòa nhà Đại phát, Khu Lô A2C, Cụm TTCN và CNN, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

04.3933.5133

F: 04.3933.5166

1929/QĐ-NHNN ngày 16/8/2010

08

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft)

Tầng 1, Tòa nhà 17T10, Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội

04.6251.2484

F: 04.6281.2794

2608/QĐ-NHNN ngày 02/11/2010