BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/TCHQ-KTTT
V/v trả lời khiếu nại giá tính thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 127/XNKngày 16/01/2008 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hàng không về việc khiếu nạigiá tính thuế lô hàng tai nghe nhập khẩu thuộc tờ khai số: 26475/NKD /KVI-CL tạiChi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cát Lái. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ, giải trình của Công ty về việcgiải quyết khiếu nại của Công ty đã được giải quyết theo 2 cấp: cấp Chi cục Hảiquan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 Cát Lái đã có Quyết định số 26/KVL-HHNK-CLngày 26/10/2007 giải quyết khiếu nại lần 1 và Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh có Quyết định số: 01/QĐ-HQTP ngày 08/01/2008 giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ tiết 5 khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Khiếu nại không được thụ lý đểgiải quyết khi việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Dođó, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết khiếu nại tiếptheo cho Công ty. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty cổ phần xuất nhập khẩuHàng không tại đơn khiếu nại thì việc xác định giá của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh chỉ phù hợp với các loại tai nghe hiện đại và sử dụng cho những mục đíchđặc biệt; Hàng hoá do Công ty nhập khẩu hợp đồng có trị giá lớn, số lượng lớn,và chỉ sử dụng trên chuyến bay quốc tế, hoàn toàn không có bán ngoài thị trườngtrong nước. Do vậy, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không đề nghị xem xétlại việc xác định giá tính thuế đối với các lô hàng nêu trên.

Để việc xác định giá tính thuế đúng quy định, đềnghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, cơ sở xác địnhgiá, xem xét các điều khoản trên hợp đồng ngoại thương và các chứng từ khác cóliên quan, đối chiếu với các quy định hiện hành về việc xác định trị giá tínhthuế và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; Trường hợp Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh thấy việc xác định giá tính thuế lô hàng tai nghe nêu trên củaCông ty đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế quyđịnh tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 và Phụ lục I Thông tư 113/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 thì trả lời và hướng dẫn cho Công ty khiếu nại ra Tòa hànhchính theo Luật khiếu nại, tố cáo; Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thấyviệc xác định giá tính thuế chưa hợp lý thì xem xét sửa đổi quyết định giảiquyết khiếu nại, để giải quyết thoả đáng khiếu nại của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HồChí Minh và Công ty Cổ phân xuất nhập khẩu hàng không biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An