BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6318/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 4640/BCT-XNKngày 27 tháng 5 năm 2011, công văn số 5569/BCT-XNK ngày 22 tháng 6 năm 2011 củaBộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và trả lờiđề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3276/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 7năm 2011, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung cho cácCục Hải quan địa phương và các thương nhân thống nhất triển khai thực hiện mộtsố nội dung liên quan đến Thông báo số 197/TB-BCT như sau:

1. Đối tượng không áp dụng

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

- Hàng quá cảnh, chuyển khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu kinh doanh bánhàng miễn thuế theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ;

- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ anninh, quốc phòng theo văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

- Linh kiện, phụ tùng, phụ kiện điệnthoại di động. (Riêng thân máy điện thoại di động có hoặc không có số IMEI thựchiện theo Thông báo số 197/TB-BCT );

- Hàng nhập khẩu không nhằm mục đíchthương mại (hàng phi mậu dịch), gồm:

-- Quà biếu, quà tặng của tổ chức,cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam;

-- Hàng hóa của cơ quan đại diệnngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hàng hóa của người nước ngoài làmviệc cho các cơ quan, tổ chức này;

-- Hành lý cá nhân của người nhậpcảnh, bao gồm hành lý xách tay, hành lý ký gửi cùng chuyến đi, hành lý gửitrước hoặc gửi sau chuyến đi;

-- Tài sản di chuyển của cán bộ,chuyên gia, học sinh, lao động được cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia,học tập, lao động ở nước ngoài hết hạn trở về nước, của người Việt Nam định cưở nước ngoài được phép hồi hương về Việt Nam sinh sống.

-- Hàng mẫu, hàng không có hợp đồngthương mại;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy

-- Hàng hóa là điện thoại di độngnhập khẩu để làm phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động nghiên cứu, thiết kế,thử nghiệm để sản xuất sản phẩm, sản xuất phần mềm ứng dụng; nhập khẩu để phụcvụ bảo hành, sửa chữa, thay thế.

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫnsố lượng, trị giá các lô hàng nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch là đốitượng không áp dụng quy định của Thông báo 197/TB-BCT nêu trên.

2. Khu phi thuế quan

2.1. Hàng hóa nhập khẩu từ nướcngoài vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào nội địa là đối tượng ápdụng quy định của Thông báo số 197/TB-BCT .

2.2. Thương nhân nhập khẩu hàng hóatừ nước ngoài vào khu phi thuế quan được chuyển cửa khẩu từ 03 cảng Hải Phòng,Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh về cửa khẩu Khu phi thuế quan để làm thủ tục nhậpkhẩu theo quy định của Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2.3. Thương nhân không được làm thủtục hải quan tại cổng B khi nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địavà phải thực hiện theo quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT .

2.4. Hàng hóa mua bán, trao đổi giữacác khu phi thuế quan được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các cơ quan hải quankhu phi thuế quan.

3. Hàng hóa do thương nhân Việt Namđặt gia công, sản xuất tại nước ngoài

3.1. Thương nhân nhập khẩu hàng hóado chính thương nhân đặt gia công, sản xuất ở nước ngoài chỉ phải nộp cho cơquan hải quan một trong các loại giấy tờ nêu tại điểm b mục 3 công văn số 4640/BCT-XNK ngày 27 tháng 5 năm 2011 để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp nhãnhiệu hàng hóa.

3.2. Thương nhân chưa được cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu phải xuất trình tại cơ quan hải quan Quyếtđịnh về việc chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu Trí tuệ cấp cho thương nhânđối với những lô hàng về đến cảng Việt Nam trước ngày 15 tháng 9 năm 2011. saungày 15 tháng 9 năm 2011, khi nhập khẩu thương nhân phải xuất trình tại cơ quanhải quan giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu theo nội dung quyđịnh tại công văn 4640/BCT-XNK dẫn trên.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện nay ?

3.3. Thương nhân là chủ sở hữu hợppháp nhãn hiệu của Việt Nam được ủy quyền cho thương nhân khác nhập khẩu hàngmang nhãn hiệu của mình. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan, ngoàigiấy ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu (có công chứng), thương nhân nhập khẩuphải xuất trình bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp phápnhãn hiệu của thương nhân ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Công Thương đểđược giải thích thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng BCT;
- Các Vụ PC, ĐB, KV1, KV2, KV3, KV4, HTQT, CNN;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

>> Xem thêm:  Trong thời gian bao lâu kể từ ngày mua xe phải tiến hành thủ tục đăng ký xe máy ?