ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG - SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 632/LSXD-VHTTDL
V/v hướng dẫn thực hiện thí điểm cấp số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02/02/2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận 12, Gò Vấp, Bình Tân;
- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Thực hiện Thông báo số 761/TB-VP ngày 30/9/2008 củaVăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về nội dungkết luận của đồng chí Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố tại cuộc họp nghe dự thảo Quy chế đánh số nhà và gắnbiển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nay, Liên Sở Xây dựng – Văn hóa, Thể thao và Du lịchhướng dẫn một số nghiệp vụ nhằm thực hiện thí điểm công tác cấpsố nhà gắn với việc đặt đổi tên đường như sau:

I. CÔNG TÁC ĐÁNH SỐ VÀ CẤP SỐ NHÀ:

1. Hệ thống văn bản pháp luật :

a) Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của BộXây dựng về quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

b) Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp số nhà và chỉnh sửa số nhàtrên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng được đánh số nhà và cấp số nhà :

a) Nhà ở được cấp riêng lẻ; nhà chung cư (bao gồm cănhộ, tầng nhà, số cầu thang chung cư) và công trình xây dựng.

b) Trừ những trường hợp sau đây:

- Nhà xây dựng trong khu vực cấm xây dựng mà không được cơquan có thẩm quyền cho phép tồn tại, nhà đã có văn bản hoặc Quyết định giảitỏa, tháo dỡ.

- Nhà xây dựng không phép sau ngày 01/7/2004 và không phùhợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và côngbố.

- Trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà tự chia tách nhàthành nhiều căn nhỏ, có diện tích đất nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu được táchthửa; hoặc tự chia tách căn hộ chung cư thành nhiều phần không đảm bảo căn hộkhép kín.

3. Nguyên tắc đánh số nhà:

a) Nguyên tắc chung:

- Mỗi căn nhà, căn hộ được đánh một số và gắn một biển sốnhà theo quy cách thống nhất trên toàn thành phố.

- Số nhà trên một trục đường chính, đường nội bộ, hẻm đượcđánh liên tục không phân biệt ranh giới hành chính (phường, xã, thị trấn, quận,huyện) và đánh theo dãy số tự nhiên (1, 2, 3….n) theo hướng tăng dần tính từgốc chuẩn của trục đường chính, đường nội bộ, hẻm. Nhà bên trái đánh số lẻ, nhàbên phải đánh số chẵn.

- Xác định gốc chuẩn và chiều đánh số nhà:

+ Gốc chuẩn: sông Sài gòn và Kênh Đôi, Kênh Tẻ

+ Chiều đánh số nhà: Đông – Tây, Nam – Bắc.

+ Đối với nhà thuộc đường nội bộ thì chiều đánh số nhà bắtđầu từ nhà đầu đường nội bộ sát với đường chính đến nhà cuối đường nội bộ.Trường hợp đường nội bộ thông ra hai đường chính thì chiều đánh số nhà bắt đầutừ nhà sát với đường chính lớn hơn đến nhà cuối đường nội bộ.

b) Nguyên tắc đánh số nhà mặt tiền đường:

- Đánh số theo chiều tăng của số nhà tính từ gốc chuẩn, bêntrái là dãy số lẻ liên tục, bắt đầu từ số 1; bên phải là dãy số chẵn liên tục,bắt đầu từ số 2.

- Trường hợp một nhà có nhiều cửa mở ra các đường khácnhau, thì đánh số và gắn biển theo đường có bề rộng lớn nhất.

- Trường hợp cửa chính mở tại góc đường thì đánh số nhàtheo mặt đường của đường lớn nhất.

c) Nguyên tắc đánh số nhà hẻm chính và số nhà trong hẻmphụ :

- Số của hẻm chính được lấy số của nhà mặt tiền đường liềnkề đầu hẻm. Hẻm chính có thể có một hoặc nhiều hẻm phụ (nhánh rẽ bên trái hoặcbên phải), số hẻm phụ được đánh tương tự như đánh số hẻm chính.

+ Trường hợp hẻm chính thông ra hai đường chính thì chiềuđánh số nhà bắt đầu từ nhà sát với đường chính có bề rộng (lộ giới) lớn hơn.

+ Trường hợp hai đường chính có bề rộng (lộ giới) bằng nhauthì chiều đánh số nhà bắt đầu từ nhà sát với đường chính gần gốc chuẩn hơn.

Trường hợp hẻm chính thông ra một lối đi nội bộ và mộtđường chính thì chiều đánh số nhà bắt đầu từ nhà sát với đường chính.

- Số nhà trong hẻm chính bao gồm số của hẻm chính, gạchnghiêng (/) và số của căn nhà, chiều đánh số nhà bắt đầu từ nhà sát với đầu hẻmchính và đánh liên tục theo nguyên tắc bên trái hẻm là số lẻ, bắt đầu từ số 1,bên phải hẻm là số chẵn, bắt đầu từ số 2.

- Chiều đánh số nhà trong hẻm phụ cũng thực hiện tương tựnhư cách đánh số nhà trong hẻm chính.

d) Nguyên tắc đánh số căn hộ chung cư:

- Trong một chung cư gồm có số tầng và số căn hộ, giữa sốtầng và số căn hộ được phân cách bằng dấu chấm (.).

+ Số tầng được đánh theo chiều từ dưới lên trên theo dãy sốtự nhiên, bắt đầu từ số 0 đối với tầng trệt, số 1 đối với lầu 1 (không tínhtầng hầm).

Trường hợp lô chung cư có tầng hầm thì đánh số tầng hầmtheo chiều từ trên xuống, bắt đầu từ tầng hầm trên cùng sát với tầng trệt, lấysố từ H1, H2, H3…

+ Số căn hộ gồm hai chữ số được đánh theo dãy số tự nhiên,bắt đầu từ số 01 đối với căn hộ đầu tiên tính từ cầu thang chính và hành langchung.

- Chiều đánh số căn hộ: được đánh theo từng dãy căn hộ vàtheo chiều kim đồng hồ hoặc từ trái sang phải.

+ Trường hợp lô chung cư có hai dãy căn hộ song song, mộtcầu thang ở giữa, bố trí hành lang ở giữa hoặc hành lang vòng xung quanh haidãy căn hộ thì chiều đánh số căn hộ trong mỗi dãy được đánh liên tục từ tráisang phải của người đứng đối diện với dãy căn hộ. Dãy căn hộ phía trước đánh sốlẻ liên tục (1, 3, 5…) bắt đầu từ số 1 cho căn hộ đầu tiên. Dãy căn hộ phía sauđánh số chẵn liên tục (2, 4, 6…) bắt đầu từ số 2 cho căn hộ đầu tiên.

Trường hợp lô chung cư có nhiều cầu thang thì xác định cầuthang chính (cầu thang lớn), để áp dụng chiều đánh số căn hộ này. Trườnghợp cầu các cầu thang bằng nhau thì đánh theo chiều kim đồng hồ.

+ Trường hợp căn hộ chung cư có hành lang bên thì chiều đánhsố căn hộ theo chiều từ trái sang phải của người đứng quay mặt vào dãy căn hộ,đánh số liên tục (1, 2, 3, 4…) bắt đầu từ căn hộ đầu tiên, phía bên trái.

+ Đối với lô chung cư có từ hai cầu thang trở lên thì đánhsố cầu thang theo nguyên tắc tính từ cầu thang có lối đi chính vào lô chung cư,từ trái sang phải theo thứ tự 1, 2, 3…

e) Nguyên tắc đánh số nhà trong cư xá:

- Đối với cư xá có lối đi nội bộ: cách đánh số nhà tương tựnhư đánh số nhà mặt đường.

- Đối với cư xá không có lối đi nội bộ thì dùng mẫu tự Latinh (A, B, C…) để đặt tên cho các dãy nhà theo thứ tự trước sau tính từ cổngchính đi vào. Chiều đánh số nhà trong mỗi dãy được đánh liên tục từ trái sangphải theo dãy số tự nhiên (1, 2, 3…)

g) Nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến đường chưa có nhà đầyđủ hoặc đường mới mở:

- Đối với những trục đường chưa có nhà đầy đủ (còn đấttrống), Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ quy hoạch chi tiết trên toàn tuyếnđường để lập quỹ số nhà dự trữ cho tuyến đường đó, trường hợp có phát sinh tăngsố nhà so với quỹ dự trữ thì áp dụng nguyên tắc chèn số. Trường hợp

- Đối với những tuyến đường được mở nối dài từ phía đầuđường mà phần nối dài đó không thể đặt tên đường mới thì nhà trong đoạn đườngnối dài được đánh số như sau:

+ Nếu số lượng nhà trên đoạn nối dài đã có trật tự số nhàtương đối ổn định: thì số nhà trong đoạn đường nối dài được đánh liên tục nhưcách đánh nhà mặt đường nhưng theo chiều ngược lại và mỗi số gắn thêm chữ ND(viết tắt của chữ Nối dài).

+ Nếu số lượng nhà trên đoạn nối dài là nhà xây dựng mớichưa có số nhà hoặc có số nhà nhưng không theo một trật tự ổn định thì đánh sốlại từ đầu, bắt đấu từ nhà đầu tiên của đường nối dài đến nhà cuối đường hiệnhữu, áp dụng nguyên tắc và chiều đánh số nhà mặt tiền đường.

- Đối với hẻm được mở rộng thành đường có tên thì đánh lạisố nhà mới theo chiều đánh số và nguyên tắc đánh số của nhà mặt tiền đường.

Các hẻm phụ của đường khác có lối ra đường mới thì hẻm phụtrở thành hẻm chính và được đánh số lại theo nguyên tắc đánh số nhà tronghẻm chính.

h) Nguyên tắc chèn số nhà và nhập số nhà.

- Nhà xây chen giữa hai nhà đã có số liên tiếp hoặc tách từmột nhà thành nhiều nhà thì dùng số nhà liền kề trước đó ghép với một mẫu tự Latinh A, B, C… để đánh số cho những căn nhà mới, trừ hai mẫu tự I, O. Nguyên tắcnày áp dụng cho nhà mặt đường và nhà trong hẻm chính, hẻm phụ.

- Nhà xây dựng lại trên đất khuôn viên của nhiều nhà cũ(nhà hợp khối) đã có số nhà thì nhà mới chỉ mang số đầu và số cuối của dãysố nhà cũ, giữa hai số nhà cách nhau bởi dấu gạch ngang (-).

- Nhà nhiều tầng, nhiều hộ sử dụng (sở hữu) thì căn nhà đượccấp một số nhà theo số nhà mặt tiền đường hoặc nhà trong hẻm. Mỗi căn hộ củamỗi chủ sử dụng (sở hữu) cũng được đánh số căn hộ theo nguyên tắc đánh số nhàtrong lô nhà quy định tại điểm (c).

3. Lập bản đồ hiện trạng số nhà:

Phòng Quản lý đô thị (phòng Công Thương) sử dụng bản đồđịa chính chính quy, kết hợp với khảo sát hiện trạng thực tế cáctuyến đường, địa bàn được chọn thí điểm để lập bản đồ hiện trạngsố nhà, làm cơ sở thực hiện kế hoạch cấp số nhà gắn với việc đặtđổi tên đường.

4. Chứng nhận số nhà:

Mỗi căn nhà, căn hộ thuộc đối tượng được đánh sốtheo quy định tại khoản 1 của công văn này được cấp Chứng nhận sốnhà (theo mẫu đính kèm).

Chứng nhận số nhà gồm 02 nội dung:

+ Phần chứng nhận số nhà của cơ quan hành chính nhànước cho người đang sử dụng nhà.

+ Quy cách biển số nhà: gồm quy cách biển số nhàriêng lẻ và biển số căn hộ chung cư.

II. CÔNG TÁC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG:

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:

a) Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chínhphủ về việc ban hành “Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng”;

b) Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của BộVăn hóa – Thông tin về “hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chếđặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theoNghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ”;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 06/6/2005 của Ủyban nhân dân thành phố về ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồngđặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình côngcộng thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Nguyên tắc đặt, đổi tên đường:

a) Nguyên tắc chung:

- Chỉ sử dụng tên của những người đã mất để đặttên đường;

- Việc đặt mới và sửa đổi tên đường phải mang tínhkhoa học, lịch sử, văn hóa, ổn định lâu dài, thuận lợi cho công dân.

- Tên nhân vật, sự kiện, địa danh được chọn đặt tênđường phải thực sự tiêu biểu, rõ ràng.

- Hạn chế tối đa việc xáo trộn, thay đổi tên đường,kể cả việc thay đổi tên đường đã đặt trước đây.

b) Nguyên tắc cụ thể:

- Đường phải có chiều dài tối thiểu 200m, lộ giớitối thiểu 12m trở lên. Dựa vào tầm cỡ, công lao, sự nghiệp của cácdanh nhân để đặt sao cho phù hợp, tương xứng với chiều dài, lộ giớivà vị trí tuyến đường.

Chỉ đặt một tên đối với đường dài và thông suốt.Khi đường bị ngắt khúc bởi các giao lộ lớn hoặc vòng xoay thì đoạnkế tiếp có thể được nghiên cứu đặt tên khác.

 Số thứ tự chỉ được dùng để đặt tên đường trong khucư xá, chung cư hoặc khu nhà nhiều tầng.

- Tên các nhân vật lịch sử gắn liền với các sựkiện lịch sử hoặc địa danh diễn ra sự kiện lịch sử được nghiên cứu,ưu tiên đặt ở các đường gần nhau hoặc kế tiếp nhau theo cùng mộttuyến.

Ưu tiên sử dụng tên các nhân vật, sự kiện lịch sử –văn hóa có gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam bộ để đặttên đường.

c) Tên nhân vật, sự kiện, địa danh được dùng để đặttên đường bao gồm:

- Tên các danh nhân lịch sử, văn hóa xuất sắc trongcác lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, kinhtế….từ thời dụng nước đến nay (trừ những nhân vật lịch sử chưa đượcxác định rõ ràng hoặc đang còn tranh cãi).

- Tên các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệtsĩ, các chiến sĩ Cách mạng có công hiến to lớn cho sự nghiệp đấutranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

- Tên những người có công lớn trong việc khai thôn,lập ấp được nhân dân kính trọng, tôn thờ.

- Tên các danh nhân văn hóa thế giới và những ngườinước ngoài có công lao và ảnh hưởng to lớn đối với Việt Nam.

- Các địa danh ghi dấu các sự kiện lịch sử trongđại của dân tộc.

- Các địa danh hành chính xưa, các địa danh cổ thuộcthành phố Hồ Chí Minh, các địa danh hành chính trong nước và nướcngoài có quan hệ tốt đẹp với thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc(trừ những sự kiện chưa được xác định rõ ràng hoặc đang còn tranhcãi).

- Tên các ngày Quốc lễ

3. Trình tự, thủ tục đặt, đổi tên đường:

a) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Căn cứ các nguyên tắc đặt, đổi tên đường, Ủy ban nhândân quận, huyện có văn bản gửi Hội đồng đặt tên đường thành phố đểđề xuất việc đặt mới hoặc sửa đổi tên đường; văn bản phải nêu rõcác nội dung sau: lý do đặt mới hoặc sửa đổi tên đường, điều kiệnvề tuyến đường đề nghị đặt tên (chiều dài, lộ giới), tên đường đềnghị có trùng lắp không (trong cùng địa bàn quận, huyện và trên toànđịa bàn thành phố); các tư liệu về nhân vật, sự kiện, địa danh đượcđề nghị dùng đặt tên đường trên địa bàn.

b) Hội đồng đặt tên đường thành phố:

 Trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đề xuất và tưliệu lịch sử đã thu thập, cơ quan thường trực Hội đồng đặt tên đườngthành phố (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham mưu, đề xuất xâydựng, bổ sung quỹ tên đường trìnhỦy ban nhân dân thành phố xem xét,quyết định.

c) Ủy ban nhân dân thành phố:

Trên cơ sở tham mưu của Hội đồng đặt tên đường thànhphố, Ủy ban nhân dân thành phố trình sanh sách Quỹ tên đường để xin ýkiến Hội đồng nhân dân thành phố.

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thànhphố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về đặt tên đường.

III. CHẾ ĐỘ GIAO BAN, BÁO CÁO:

1. Chế độ giao ban:

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì giao ban với các quận, huyện vào cuối tháng 2/2009 đểtrao đổi tình hình thực hiện thí điểm cấp số nhà, gắn với việcđặt đổi tên đường, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thànhphố.

2. Chế độ báo cáo:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm báocáo kết quả thực hiện thí điểm công tác cấp số nhà gắn với việcđặt, đổi tên đường tại địa bàn như sau:

a) Báo cáo tiến độ: thực hiện định kỳ hàng tháng(tháng 1, 2, 3/2009).

b) Báo cáo tổng kết: thực hiện vào cuối kỳ thíđiểm, tổng kết toàn bộ kết quả đã thực hiện so với kế hoạch đềra, nhận xét và kiến nghị việc áp dụng Quy chế này trên toàn địabàn thành phố.

Trên đây là một số hướng dẫn liên quan đến công táccấp số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường được thực hiện thí điểmtại các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong quátrình thực hiện, nếu có những vướng mắc phát sinh, đề nghị cácquận, huyện báo cáo ngay về Sở Xây dựng (phòng Cấp chủ quyền nhàđất) để kịp thời hướng dẫn hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhândân thành phố./.

KT.GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Kim Anh

KT.GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND.TP (để b/c);
- Giám đốc Sở XD;
- Giám đốc Sở VH-TT-DL ;
- CA TP (PC 13);
- Phòng QLĐT quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh;
- Lưu: VP – PCCQNĐ.