BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6321/BQP-TM
V/v tăng cường qun lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28 tháng 3 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ(gọi tắt là Nghị định số 36 của Chính phủ). Sau 07 năm thực hiện, các tổ chức,cá nhân cơ bản chấp hành tốt các quy định về quản lý, cấp phép bay, nhập khẩu,kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, giảm thiểucác hoạt động bay tự do, tự phát, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng khôngvà trật tự trị an xã hội.

Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố đang có nhu cầu sử dụngcác phương tiện bay siêu nhẹ phục vụ cho các mục đích vui chơi thể thao, hướngnghiệp giáo dục quốc phòng và phục vụ kinh tế, xã hội. Do đặc điểm nổi bật củaphương tiện bay này là hoạt động ở tốc độ nhỏ và độ cao thấp, chủ yếu bay ngoàiđường hàng không, không cần bảo đảm đường băng, sân đỗ cố định và không yêu cầucao vbảo đảm kỹ thuật hàng không..., đãxuất hiện hoạt động bay siêu nhẹ có tính tự phát, hoặc có một số tổ chức, cánhân tự nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, kinh doanh các phương tiện bay siêu nhẹkhi chưa xin phép các cơ quan có thẩm quyền. Đối với các Câu lạc bộ Hàng không,cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trình độ kỹ thuật non kém, biên chế và tổ chức hoạtđộng chưa hợp lý, chưa linh hoạt, vì vậy không tạo sự hấp dẫn để thu hút đượccác tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên tham gia, không thể hội nhập Quốc tếđể xây dựng Câu lạc bộ Hàng không phát triển theo hướng xã hội hóa, dẫn đến sốlượng hội viên cũng giảm dnsang hoạt động tự do....

Các hoạt động trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm cho các hoạtđộng bay quân sự và dân dụng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiệncho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện đ thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninhchính trị (thả truyền đơn, tờ rơi, chất cháy, chất nổ, đe dọa đến an ninh, quốcphòng...) nhất là vào các dịp cao điểm, lễ, tết. Hiện nay, qua theo dõi của cáccơ quan chức năng và phản ánh của quần chúng nhândân, còn tồn tại một số điểm tổ chức bay không có phép bay như: Tại Công viênThống Nhất, Xuân Đỉnh (Hà Nội); khu Cát Lái (Quận 2), khu Cu Đỏ (Quận 7), Đông Hưng Thuận (Quận12), khu Cầu An Hạ (huyện Củ Chi) thuộc thành phố Hồ Chí Minh; khu phố Thống Nhất,thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; khu vực Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang), khu Côngnghiệp Hòa Khánh (Quận Liên Chiểu) thuộc thành phố Đà Nng ....Ngoài ra, còn có nhiu nhóm chơi dù lượn tự do hoặc núpdưới danh nghĩa đoàn thể tự phát t chức các hoạt động bay không có kếhoạch, không có dự báo thông báo bay theo quy định, các cơ quan chức năng chưa kịp thời ngăn chặn, báocáo và chưa phi hợp chặt chẽ với chính quyền sở tạiđể xử lý theo quy định.

Đặc biệt trong ngày 31 tháng 5 và ngày 21 tháng 6 năm 2015,đã xảy ra 02 vụ tại Hà Nội, Lữ đoàn 144/B Tổng Tham mưu đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Do cả 02trường hợp trên, trước khi tổ chức bay đã không xin cấp phép bay của cơ quan cóthẩm quyền (Cục Tác chiến/B TổngTham mưu), bay trong khu vực cấm bay Hà Nội, vi phạm quy định tại Điều 14 Nghịđịnh số 36 của Chính phủ; vì vậy, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã lậpbiên bản, tạm thời thu giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Từ thực tế trên, để tăng cường sự hiểu biết và thực hiệnđúng quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động bay nêu trên nhằm đảm bảo quc phòng, an ninh, an toàn hàng khôngchung và trật tự trị an xã hội trên phạm vi cả nước, Bộ Quốc phòng cóý kiến như sau:

- Đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tchức, cá nhân thuộc quyền nắm, hiu và thực hiện đúng quy định tại Nghịđịnh s 36 của Chính phủ; theo đó, các tổchức, cá nhân trước khi bay phải thực hiện xin phép bay và chỉ được tổ chức baykhi đã được cấp phép; khi có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, thiết kế sản xuất,thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện baysiêu nhẹ phải có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chấp thuận trước khi trình cấpcó thẩm quyền quyết định. Phối hợp với các đơn vị quân đội, công an trên địabàn để quản lý chặt chẽ các loại hình hoạt động của tàu bay không người lái vàcác phương tiện bay siêu nhẹ.

- Đề nghị Bộ Tài chính,UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyềnchỉ giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu, cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh tàubay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho các tổ chức, cá nhânkhi đã có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng theo đúng quy định tại Khoản 2Điều 4 Nghị định số 36 của Chính phủ.

- Các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binhchủng, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cáccơ quan quân sự thuộc quyền phối hợp với các cơ quanchức năng của các địa phương nơi đóng quân tăng cường công tác tuyên truyền, vậnđộng các tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết không vi phạm; tích cực kiểmtra, phát hiện và kịp thời xử lý kiên quyết theo thẩm quyền những hoạt động baytự do, không có phép bay; khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham giacác Câu lạc bộ Hàng không khu vực để đưa các phương tiện bay siêu nhẹ vào hoạtđộng đúng hướng theo Nghị định số36 của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị phi hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
BTTM, TCCT;
-
Các Tổng cục: Kỹ thuật, Hậu cần, Công nghiệp quốc phòng; Tng cục II.
-
Các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chng;
-
BTL: Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội, Cnh sát biển;
-
Cục Tác chiến, Cục DQTV;
-
Lưu: VT, NCTH; M102.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ