BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6375/BTC-CST
V/v thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1761/BGTVT-TC ngày 04/3/2013và công văn số 2288/BGTVT-TC ngày 21/3/2013 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiến ngh về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Về vấn đề này, sau khi trao đổi thống nhất giữa các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính với các đơn vị liênquan của Bộ GTVT, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

1. Về Biểu mức thu phí tại Thông tư số197/2012/TT-BTC

Ngày 25/02/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 340/QĐ-BT C đính chính Thông tưsố 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 củaBộ Tài chínhhướng dẫn mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phươngtiện.

2. Về miễn phí

a) Đối với xe cứuthương: Theo quy địnhtại Thôngtư số 197/2012/TT-BTC thì xe cứu thương thuộc đối tượng miễnphí. Việc quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với loại xe này mang tính chất khuyến khích hoạt động nhân đạo. Vì vậy, theo tiêu chuẩn kthuật, các xe thuộc diện là xe cứu thương thì đượcmiễn phí s dụng đường bộ, không căn cứ vào đối tượng sử dụng (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cánhân).

b) Đối với xe chuyên dùngphục vụ tang lễ:

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 197/2012/TT-BTC quy định: Miễnphí sử dng đường bộ đối vi xe chuyên dùng phục vụ tang lễ. Theo quy định này, các loại xe chuyên dùng phục vụ tang lễ (xe tang, xe khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe tải rước ảnh, xe ti lạnh dùng đểlưu xác và chở xác) chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ mà trên Giấy đăng ký xe mang tên Ban Phụcvụ L tang thì thuộc diện xe chuyên dùng phục vụ tang lễ.

Đ xác định thuộc diện miễn phí đối vớicác loại xe nêu trên, Ban Phục vụ Lễ tang phải có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụngcho hoạt động lễ tang (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại)gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và xuất trình chođơn vị đăng kiểm (khiđăng kiểm xe). Ban Phục vụ Lễ tang chịu tráchnhim trước pháp luật vềcam kết của mình.

3. Đối với xe nước ngoài tạm nhậplưu hành tại Việt Nam

- Tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC quy định:Đối vớixe ô tô nhập cảnh lưu hành tại Việt Nam: Kỳ tính phí là khoảng thời gian đượcphép lưu hành tại Việt Nam. Thời điểm nộp phí là khi nộp hồ sơ xin nhập cảnh lưu hành ti Việt Nam. Người nộp phí phải khai, nộp phí cho Sở GTVT theo từng lần phát sinh.

- Theo quy định tại Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điu ước quốc tế thì: "Trongtrường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điu ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam là thành viên có quy định khác nhau v cùng một vấn đề thì áp dụng quy định củađiều ước quốc tế".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Việt Nam ký kết Hip định với các nước không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Việt Nam thì skhông thu phí đốivới xe của nước đó.

Về trường hợp trênthực tế, xe này không xin giấyphép t các Sở GTVT của Việt Nam mà từ cáccơ quan vn tải nước bạn trước khi nhp cảnh vào Việt Nam theo Hiệp định Việt Nam đã ký kết. Đề nghị Bộ GTVT chỉđạo các Sở GTVT các tỉnh biên gii báo cáo tình hình triển khai thu phí đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Việt Nam (trường hợp cn thiết đề nghtổchức khảo sát thực tế) để có cơsở hướng dẫn b sung phù hợp.

4. Xe ôcủalực lưng quốc phòng, an ninh

Thực tế, phát sinh trường hợp như Bộ GTVT nêu xe không thuộc lực lượngquốc phòng, an ninh cũng có vé “Phí đường bộ toàn quốc”.

Theo quy địnhtại Thông tư số 197/2012/TT-BTC thì vé “Phí s dụng đường bộ toàn quốc”ch áp dụng đi với xe của lực lượng quốc phòng, an ninh. Trường hợp các xe củacác đơn vị khác (không thuộc lực lượng quốcphòng, an ninh) sử dụng vé “Phíđường bộ toàn quốc” vẫn phải nộp phí sử dụng đường bộ khi đăng kiểm.

Hiện Quỹ bảo trì đường bộ được giaoquản lý, thu phí đối với loại xe này. Vì vậy, đ nghị Bộ GTVT có ý kiến gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng vé “Phí đường bộ toànquốc”, đảm bảo công bng trong thu, nộp phí. Đồng thời,nghiên cứu đề xuất hưng dẫn cụ th hơn đối với trường hợp này.

5. Vtrường hợp nộp phí theo năm dương lịch

Tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP quy định phísử dụngđường bộ nộp theo năm. Đ đảm bảo thuận lợi trong công tác thu, nộp phí; giảm khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải (không phải nộp phí cho toàn bộ xe ô tô ngay từ đầu năm) và phù hợp với hệ thng quản lý phương tiện,thu phí của cơ quan thu (trung tâm đăng kiểm), tại Thông tư số197/2012/TT-BTC đã quy định phí sử dụng đường bộ khai nộp theo năm (12 tháng) và theochu kỳ đăngkiểm. Theo quy định nàythì thời hạn khai nộp phí cơ bản gn theo chu kỳ đăng kiểm, không theo năm dương lịch.

- Đối vi xe của các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN): Tiền nộp phí được NSNN đảmbảo và được cấp theo năm dương lịch. Đ đảm bảo phù hợp vi việc sử dụng kinh phí NSNN của các đơnvị, Bộ Tài chính thống nht các xe của các đơn vị này được nộp phí theo năm dương lịch.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải cónhiều xe đề ngh được nộp phí 1 lần trong năm: Doanh nghiệp khai,nộp phí cho toàn bộ xe của doanh nghiệptheo chu kỳ năm dương lịch. Khi thu phí, cơquan thu phí dán tem nộp phítươngứng thời gian nộp phí.Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 củanăm tiếp theo, doanh nghiệp phải đến cơ quan đăng kiểm khai, nộp phí cho năm tiếp theo.

6. Khai, nộp phí sử dụng đường bộ thuđược của cơ quan thu phí

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6376/BTC-CST ngày21/5/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành ph trcthuộc trung ương hướng dẫn về khai, nộp phí sử dụngđường bộ theo đu phương tiện.

7. Về trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chc quản lý công tác thu, nộp phí sử dụngđường bộ theo đầu phương tiện đối với ô tô của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước; khai, nộp, quyết toán số tiền phí thu được theoquy định.

8. Về khai, nộp phí theo tháng

Bộ Tài chính nhn được công văn của mộtsố Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ kiến nghị và đề xuất cho phép doanh nghiệp kinh doanh vận tảiđược nộp phí theo tháng để tạo điều kiện thuận lợicho doanh nghiệp.

Đ góp phần tháog khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, Bộ Tài chính thống nhất cho phép các đơn vị kinh doanhvận tải được khai, nộp phí theo tháng: Doanh nghiệp khai, nộp phí cho toàn bộ xe của doanh nghiệp theo tháng. Khi thu phí, cơquan thu phí dán (cấp) tem nộp phí tương ứng thời gian nộp phí. Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệpphải đến cơ quan đăng kimkhai, nộp phí cho tháng tiếp theo.

9. Về xe ô tô không tham gia giao thông đường bộ

Về một số kiến nghị như: Không thu phí đối với xe Container chi hot động trong phm vi cng; min, gim phí đi với xe ô tô s dụng đ sát hạch lái xe; không thu phí đốivới xe ô tô hết hn đăng kim trước ngày 01/01/2013, hỏng hóc, chưa có nhu cầu sử dng, đ nghị được miễn phí cho đến khi đăng kiểm lưu hành.

a) Đối với phương tiện không đăng kýtham gia giao thông

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì xe cơ gii tham gia giao thông trên hệ thống đường bộ phải có Đăng ký xe (do cơ quan có thm quyn cấp).Trường hợp các loại xe không đăng ký (đăngký xe và bin s) tham gia giao thông (xe chuyên dùng tại các sân bay, bến cảng,...) sẽ không phải nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

b) Đối với phương tin có đăng ký tham gia giao thông (có đăng ký và biển số xe): Theo quy địnhcủa Luật Giao thông đường bộ thì phương tiện có Đăng ký và biển s xethì được phép tham gia giao thông. Các loạixe nàythuộcđối tượng chịu phí theo quy định tại Nghịđịnh số 18/2012/NĐ-CP vàThôngtư số 197/2012/TT-BTC .

c) Về min, giảm phí

Theo quy địnhpháp luật phí, lệ phí thì thẩm quyền quy định miễn,giảm phí thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghi định số 57/2002/N Đ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết Pháp lệnhphí, lệ phí không quy định miễn phíđối vớitrường hợp xe được cấp đăng ký và bin s không lưu thông trên hệ thống đường bộ.

Vì vy, các trường hợp đề ngh miễn phí không thuộc đối tượng quy định tại Điu 3 Thông tư số 197/2012/TT-BTC đề ngh Bộ GTVT tổng hợp, đ xut sửađổi, bổ sung Nghị định s18/2012/NĐ-CP .

Trên đây là ýkiến của Bộ Tài chính về phí sử dụng đường bộ, kính chuyển BộGTVT biết và hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN;
- Cục TCDN;
-
TCT.KBNN;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai