BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
V/v: kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai
Theo báo cáo của các địa phương và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tình hình sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi đang xảy ra rất phức tạp có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây lo ngại đến sức khỏe, tâm lý người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và những hệ lụy khôn lường của sản xuất ngành chăn nuôi trong nước, nhất là chăn nuôi lợn vốn là ngành chăn nuôi chủ lực của Việt Nam.
Từ cuối năm 2011 khi giá heo tăng quá cao (70.000 đ/kg heo hơi) càng tác động mạnh đến những đối tượng buôn bán và sử dụng chất cấm mong đạt được nhanh nhất về tăng trọng và tỷ lệ nạc cao, điều này làm gia tăng tình trạng sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi. Nếu như trước đây, các đối tượng chỉ mua chui, bán lủi và người sử dụng phần nhiều là các hộ chăn nuôi tận dụng cơm thừa canh cặn của các bếp ăn tập thể, nhất là các khu công nghiệp thì giờ đây đã có dấu hiệu mua bán công khai và nhiều đối tượng chăn nuôi sử dụng gây tâm lý hoang mang đối với người tiêu dùng đang muốn tẩy chay thực phẩm trong nước.
Do những đặc thù về địa lý và xã hội, Đồng Nai là địa phương sản xuất và trung chuyển cho TP Hồ Chí Minh khối lượng lớn nhất về thực phẩm, trong đó chủ yếu là thịt heo và đây cũng là địa phương có nhiều nguy cơ nhất về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Ý thức được những nguy cơ này, thời gian gần đây các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc và phát hiện được khá nhiều các đối tượng vi phạm kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Dư luận xã hội đang xem Đồng Nai như một điểm nóng về vấn đề này. Để tạo sự răn đe cho những đối tượng cố tình vi phạm và lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và PTNT rất mong UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền và kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và xử lý thật nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật hiện hành.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu;
- Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Thú y; Cục QLCLNLS&TS;
- Lưu: VT, CN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần