BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6530/TCHQ-GSQL
V/v một số nội dung liên quan Hội nghị phối hợp giữa các cơ quan Quản lý Nhà nước tại Cảng Hàng không, sân bay lần thứ 19

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:Cục Hàng không Việt Nam.

Kểtừ khi Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thương mại có hiệu lực đến nay công tác phối hợp giữa các cơquan quản lý nhà nước liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốcgia, kinh tế xã hội của mỗi ngành, đặc biệt là giữa cơ quan Hải quan với các cơquan Hàng không, Công an cửa khẩu tại 03 Cảng hàng không, sân bay quốc tế NộiBài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất trong thời gian qua nhìn chung là tốt. Theo báo cáocủa các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh,Tổng cục Hải quan xin nêu những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợpsau đây:

I/Thuận lợi:

1/Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 hướng dẫn vềthủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tạo nhiều thuận lợihơn cho cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức liên quantại cảng hàng không, sân bay quốc tế phối hợp giải quyết về thủ tục hải quanđối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tàu bay xuất nhập cảnh, quá cảnh, hành kháchxuất nhập cảnh.

2/Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 139/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quyđịnh thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất,chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệunhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu tạo điều kiện thuận lợi cho tổng côngty xăng dầu hàng không hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

3/Trong thời gian qua, sự phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Hải quan với các cơquan quản lý Nhà nước liên quan, giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lýNhà nước tại sân bay, với các tổ chức, đơn vị liên quan tại sân bay như: Tổngcông ty Hàng không, Công ty dịch vụ, khai thác sân bay... được tiến hành thườngxuyên và đạt được những kết quả khả quan như sau:

BộTài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (Cục quản lýxuất nhập cảnh) thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khách nhậpcảnh không cần phải khai báo trên Tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh. Tổng cục Hảiquan đã ban hành công văn số 5159/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn sử dụng Tờ khaixuất cảnh - nhập cảnh phối kết hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng phát và sử dụng Tờkhai nhập cảnh/xuất cảnh mới (thay thế Tờ khai cũ) theo hướng thuận tiện, đơngiản và phù hợp cam kết với các nước trong khối ASEAN cũng như thông lệ quốctế.

II/Khó khăn vướng mắc:

1/Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài:

1.1/Đang tồn tại những vướng mắc sau:

a/Chính sách phát triển, quy hoạch, quản lý, khai thác cảng hàng không:

CụcHàng không Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý xuất nhậpcảnh tổ chức chuyến khảo sát dây chuyền hoạt động quản lý nhà nước tại các CảngHàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới trong việc nâng cấp từ Cảng hàngkhông, sân bay nội địa lên thành Cảng hàng không quốc tế.

Tổngcục Hải quan đang gặp khó khăn trong việc thống nhất về thiết kế lắp đặt hệthống camera giám sát tại nhà ga T2 với Ban quản lý dự án về các khu vực lắpđặt camera, như vậy gây ảnh hưởng tiến độ toàn công trình khi đưa vào thi cônglắp đặt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhà ga T2 (nếu lắp đặt sau khi nhàga đã hoàn thiện thì các nhà thầu sẽ không nghiệm thu các hệ thống đã lắp đặtphải tháo dỡ khi Hải quan thi công lắp đặt Hệ thống camera)

b/Quá trình thực hiện nội dung tại Biên bản Hội nghị liên ngành lần thứ 18:

Chicục Hải quan CKSBQT Nội Bài phối hợp với cảng HKQT Nội Bài, Trung tâm khai thácga T1 các công ty như Công ty CP DV hàng hóa Nội Bài (NCTS) làm việc để triểnkhai các nội dung công việc (có biên bản ghi nhận):

- Thànhlập 02 trạm giám sát tại cổng hàng hóa ra vào khu vực làm thủ tục hải quan.

- Xâytường ngăn cách hai khu vực quốc tế và nội địa (giữa kho hàng hóa nội địa vàkho hàng hóa xuất, nhập quốc tế) tại kho hàng hóa sân bay Nội Bài.

Cơquan Hải quan đã phối hợp rất tốt với An ninh hàng không soi chiếu toàn bộ hànhlý ký gửi, xuất cảnh, transit, nối chuyến.

- TheoMục 2 của Biên bản Hội nghị lần thứ 18 về Quy trình soi chiếu hành lý quốc tế:Đối với hành lý thất lạc ký gửi, nhập cảnh Chi cục Hải quan CKSB Quốc tế NộiBài căn cứ Công văn số 4420/TCHQ-GSQL ngày 12/09/2011 và quy định tại Quyếtđịnh số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đểthực hiện.

c/Tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại khu vực cách ly quốc tếtại sân bay quốc tế Nội Bài:

- Thờiđiểm hiện tại, trong khu vực cách ly quốc tế tại sân bay quốc tế Nội Bài có 18doanh nghiệp, cửa hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, cụ thể có 12doanh nghiệp có phần mềm nối mạng với cơ quan Hải quan, còn lại 06 doanh nghiệpchưa thực hiện việc nối mạng. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu tại khu vực cáchly gồm có hàng hóa lưu niệm trong nước sản xuất, hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuếđược lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Các dịch vụ tại khu vực cách ly gồm có đồăn, đồ uống, massage, dịch vụ phục vụ khách VIP, business...Tuy nhiên việc kếtnối và theo dõi vẫn trong quá trình thử nghiệm. Mỗi công ty có phần mềm quản lýnối mạng riêng nên hệ thống mạng vẫn chưa hoàn thiện, chưa thống nhất cơ sở dữliệu.

1.2/Tổng cục Hải quan đề xuất giải pháp khắc phục:

a/Về văn bản phối hợp:

Đềnghị Bộ Giao thông vận tải có kiến nghị với Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớicác Bộ liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2011/NĐ-CPngày 09/04/2011 để đưa vào thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan quảnlý Nhà nước làm thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận lợi đối với hành kháchxuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

b/Chính sách phát triển, quy hoạch, quản lý, khai thác cảng hàng không:

- Đềnghị Cục hàng không Việt Nam có ý kiến đối với Ban quản lý dự án nhà Ga T2 NộiBài trong việc tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan lắp đặt hệ thống camera giámsát của Hải quan để thực hiện tốt công tác giám sát quản lý về Hải quan tại nhàga T2 Nội Bài.

- Đềnghị Cảng vụ hàng không miền Bắc bố trí 4 trạm giám sát Hải quan tại các vị trícổng ra vào sân bay cụ thể như sau: Cổng ra vào C1; Cổng ngách giữa kho hàng vàhàng rào Vip A; Cổng nhà khách Vip A; Cổng ra vào xưởng sửa chữa máy bay A76;khẩn trương cải tạo bố trí mặt bằng, trang thiết bị tại Kho của Công ty CP DVhàng hóa Nội Bài (NCTS).

c/Tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại khu vực cách ly quốc tếtại sân bay quốc tế Nội Bài:

Tổngcục Hải quan sẽ tiến hành rà soát lại những doanh nghiệp nêu trên trong thờigian tới nếu không đủ điều kiện hoạt động (có phần mềm nối mạng và phần mềm nốimạng không hoạt động) theo quy định tại Thông tư số 149/2010/TT-BTC sẽ yêu cầudừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực cách ly Nhà Ga T1 Cảng hàng khôngNội Bài. Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông báo đến các doanh nghiệpđang hoạt động tại khu vực cách ly quốc tế của sân bay Nội Bài về nội dung nêutrên.

2/Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng:

1.1/ Đang tồn tại những vướng mắc:

Đếnnay Cảng vụ hàng không miền Trung chưa bố trí đất để Cục Hải quan TP Đà Nẵngxây dựng khu huấn luyện chó nghiệp vụ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng như điểm 5.3Biên bản Hội nghị phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại Cảng Hàngkhông, sân bay lần thứ 18 ngày 09/11/2012 tại TP Hải Phòng.

- Hiệntại Kho hàng hóa thuộc Cảng hàng không Đà Nẵng chưa có kho chuyên dùng (đối vớihàng hóa yêu cầu phải được bảo quản chế độ lạnh như hàng thực phẩm, thủy sản...)trong khu vực kho hàng quốc tế gây khó khăn trong công tác bảo quản hàng hóadoanh nghiệp kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, thực phẩm...

1.2/Tổng cục Hải quan đề xuất giải pháp khắc phục:

- Đềnghị Cục hàng không Việt Nam có ý kiến chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Trungkhẩn trương bố trí đất để Cục Hải quan TP Đà Nẵng xây dựng khu huấn luyện chónghiệp vụ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng như đã được đề cập từ các cuộc họp Hộinghị phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại Cảng Hàng không, sân baylần thứ 16, 17, 18.

- Đềnghị Cảng vụ hàng không miền Trung chỉ đạo Cảng hàng không Đà Nẵng quy hoạch vàxây dựng các kho chuyên dùng (đối với hàng hóa yêu cầu phải được bảo quản chếđộ lạnh như hàng thực phẩm, thủy sản...) trong khu vực kho hàng quốc tế để bảoquản hàng hóa cho doanh nghiệp trong quá trình chờ làm thủ tục hải quan và gửivào kho hàng không chờ xuất khẩu.

3/Tại chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất:

3.1/Đang tồn tại những vướng mắc sau:

a/Tại khu vực nhà ga hành khách nhập cảnh quốc tế:

TổngCông ty hàng không Việt Nam chưa thực hiện việc di dời quầy kinh doanh hàngmiễn thuế nhập khẩu còn lại tại nhà ga quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế TânSơn Nhất (điểm 4 - Kết luận hội nghị liên ngành 18);

Tạiđiểm 5.2 (Kết luận hội nghị liên ngành 18): Tổng Công ty hàng không Việt Namchưa thực hiện việc bố trí giăng dây phân luồng cho người nhập cảnh xếp hànglàm thủ tục hải quan, lắp đặt dãy phân cách tạm thời giữa khu vực nhận hành lýký gửi và khu vực kiểm tra hải quan.

Chưabố trí thêm phòng nghiệp vụ (phòng kiểm tra trọng điểm) và kho tạm gửi củakhách nhập cảnh theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà ga.

Tạiđiểm 7.4 (Kết luận hội nghị liên ngành 18): Tổng Công ty hàng không Việt Namchưa phối hợp để lắp đặt thiết bị giám sát hải quan nhằm đáp ứng nâng cao hiệulực quản lý Nhà nước về hải quan, góp phần đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạnvận chuyển trái phép hàng cấm các chất ma túy, gây nghiện qua đường hàng không.

b/Tại khu vực nhà ga hành khách xuất cảnh quốc tế:

Đềnghị tăng cường hệ thống ánh sáng khu vực máy soi chiếu hành lý xách tay, cácquầy hoàn thuế VAT của hải quan.

Làmlại bảng chỉ dẫn đến quầy hoàn thuế VAT.

Nhanhchóng lắp đặt hệ thống camera quan sát hải quan.

Hiệnnay, tại khu vực kiểm tra hành lý xách tay của người xuất cảnh có bố trí 02 máysoi sử dụng cho tất cả khách xuất cảnh, không có máy soi riêng sử dụng cho tiếpviên, tổ lái. Vì vậy, vào giờ cao điểm có nhiều chuyến bay xuất cảnh thì phátsinh ùn tắc kéo dài phía trước 02 máy soi hành lý xách tay.

3.2/Tổng cục Hải quan đề xuất giải pháp khắc phục:

a/Tại khu vực nhà ga hành khách nhập cảnh quốc tế:

- Đềnghị Cục Hàng không Việt Nam có ý kiến chỉ đạo Tổng công ty hàng không Việt Namnghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ quầy kinh doanh miễn thuế nhập khẩu tại nhàga quốc tế đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất theo kế hoạch tại các Biên bản Hộinghị 16, 17, 18.

- Đềnghị Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí thêm phòng nghiệp vụ(phòng kiểm tra trọng điểm) và kho tạm gửi của khách nhập cảnh, thực hiện việcbố trí giăng dây phân luồng cho người nhập cảnh xếp hàng làm thủ tục hải quan,lắp đặt dãy phân cách tạm thời giữa khu vực nhận hành lý ký gửi và khu vực kiểmtra hải quan, tại điểm 5.2 (Kết luận hội nghị liên ngành 18).

- Đềnghị Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp để lắp đặt thiết bịgiám sát hải quan nhằm đáp ứng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hải quan,góp phần đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng cấm cácchất ma túy, gây nghiện qua đường hàng không, tại điểm 7.4 (Kết luận hội nghịliên ngành 18).

a/Tại khu vực nhà ga hành khách xuất cảnh quốc tế:

- Đềnghị Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Chi cục Hải quancửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất trong việc lắp đặt thêm 01 máy soi tại khu vực kiểmtra hành lý xách tay, sử dụng cho tiếp viên, tổ lái và khách xuất cảnh tronggiờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc, phù hợp thông lệ quốc tế.

III/Một số kiến nghị khác:

1. Đềnghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo thống nhất Cảng vụ Hàng không tại các sânbay quốc tế việc thực hiện nội dung điểm 04, 05, 07 tại Biên bản họp Hội nghịliên ngành các cơ quan quản lý Nhà nước lần thứ 18 tại cảng hàng không, sânbay.

2. Đềnghị Cục Hàng không Việt Nam khi xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chitiết, việc tổ chức quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (nhà ga, khohàng) và các vấn đề thực tiễn liên quan có sự tham gia của cơ quan Hải quan cáccấp.

3. Đềnghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị hàng không liên quan phối hợpvới Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với tàubay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (E.Manifest) tại các sân bay quốc tế.

Tổngcục Hải quan có một số ý kiến tham gia nêu trên, đề nghị Quý Cục tổng hợp.

Trântrọng sự hợp tác của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh