BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 654/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục chuyển bán thiết bị tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Beijing Urban ConstructionInternational Co., LTD
(Đ/c: số 151 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 16 ngày 16/01/2009 của Công ty BeijingUrban Construction International Co.,Ltd (là nhà thầu trúng thầu) đề nghị hướngdẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thiết bị tạm nhập - tái xuất theo giấyphép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), số thiết bị này tạm nhập về đểphục vụ dự án "Xây dựng hai tòa nhà cao tầng và khu biệt thự của Côngtrình Golden Westlake", nay phía đối tác sở hữu số thiết bị này đã thỏa thuậnbán lại cho Công ty Vinaconex.

Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ; Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

- Việc cho phép số thiết bị tạm nhập - tái xuất nêu trênđược bán lại tại thị trường Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, do vậyđề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét, giải quyết.

- Sau khi được Bộ Công Thương cho phép chuyển nhượng tạiViệt Nam theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, đề nghị Công ty liên hệ với Chicục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập để được giải quyết thủ tục chuyển giao sốmáy móc trên theo quy định.

- Về chính sách thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh