Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6571/TCHQ-GSQL
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC C/O HÀNG NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược báo cáo của đoàn công tác Quảng Ninh liên quan tới cách hiểu và áp dụngcác văn bản pháp luật hiện hành về kiểm tra xuất xứ đối với các lô hàng nhậpkhẩu qua biên giới đường bộ. Về việc này, Tổng cục có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày17/4/2000 vềviệc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa quy định hàng nhập khẩu tiểu ngạchkhông phải nộp C/O, việc xác định xuất xứ hàng hóa đối với trường hợp này căncứ hàng nhập khẩu thực tế và hồ sơ lô hàng, công chức làm nhiệm vụ kiểm trathực tế hàng hóa phải ghi rõ căn cứ để xác định xuất xứ trên tờ khai, nếu khôngđủ căn cứ xác định thì làm thủ tục theo chế độ thông thường.

Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ được ban hành trong bốicảnh chưa có Luật Hải quan. Khái niệm hàng "nhập khẩu tiểu ngạch" ở Thông tưnày được hiểu là hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng buôn bánnhỏ qua biên giới của những người buôn bán là cư dân biên giới. Do vậy, khôngthể áp dụng quy định trên cho các lô hàng nhập khẩu của các đối tượng kinhdoanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới như quy định tại Điều 8 Quyết địnhsố 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Chính phủ. Hàng nhập khẩu biên giới củacác đối tượng này nếu chủ hàng có yêu cầu được hưởng ưu đãi về xuất xứ thì phảithực hiện đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001.

Từ khi Luật Hải quan có hiệu lực thì các văn bản hướng dẫnluật là bộ phận không tách rời Luật Hải quan, phải được hiểu một cách hệ thốngvà áp dụng thống nhất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Hải quan các địa phương thựchiện thống nhất.