BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 660/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt.
(số 10, ngõ 462, đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)
Trả lời công văn số 196/VPA ngày 25/11/2010 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC về thuế suất 10%.
Trường hợp doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ hàng không tại sân bay Nội Bài cung cấp dịch vụ phòng C phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài cho các hãng hàng không thì:
- Áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ cung cấp cho hãng hàng không nước ngoài, là tổ chức không có cơ sở thường trú ở Việt Nam theo quy định, không phải là người nộp thuế GTGT ở Việt Nam nếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng theo quy định.
- Áp dụng thuế suất 10% đối với dịch vụ cung cấp cho các hãng hàng không Việt Nam.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?