BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 6623/VP
V/v:
hướng dẫn thực hiện nghị quyết 06/CP về giáo dục phòng, chống ma túy sida ở trường học

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1993

Kính gửi: Giámđốc các Sở Giáo dục – Đào tạo

Vừaqua Chính phủ đã ban hành 3 nghị quyết về phòng chống tệ nạn xã hội:

-Nghị quyết số 05/CP ngày 29-1-1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm.

-Nghị quyết số 06/CP ngày 29-1-1993 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chốngvà kiểm soát ma túy.

-Tiếp theo Nghị quyết số 16/CP ngày 18-12-1992 của Chính phủ “Quy định một sốvấn đề phòng và chống nhiễm HIV và SIDA” ngày 5-5-1993 Chính phủ đã ban hànhNghị quyết số 20/CP về việc đẩy mạnh công tác phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

Để hướngdẫn thực hiện Nghị định, Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, ngày 17-5-1993 LiênBộ Y tế - Văn hóa Thông tin – Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư số 02/TT – LB“quy định việc giáo dục truyền thông trong phòng chống nhiễm HIV/SIDA. Nay BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiếp tục việc giáo dục phòng chống ma túy ở cáctrường học như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành hiểu rõ tác hại nhiều mặtcủa nạn nghiện hút, tiêm chích ma túy từ đó không nghiện, không sản xuất chếbiến, tàng tữ, không tham gia vận chuyển mua bán ma túy kịp thời phát hiện vàbắt buộc cai nghiện với những cán bộ, giáo viên, học sinh nghiện ma túy, nếu cốtình vi phạm phải xử lý nghiêm khắc.

2.Tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh ở những vùng có trồng câythuốc phiện (9 tỉnh trọng điểm) biết cách và tích cực vận động gia đình, xómbản chấp hành chính sách chuyển hướng sản xuất thay trồng cây thuốc phiện nhữngcây trồng khác.

3.Những nơi có điều kiện có thể tham gia hướng nghiệp dạy nghề ở trạm, trại,trung tâm cai nghiện ma túy.

II.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Tổ chức cho cán bộ, giáo viên quán triệt tinh thần các Nghị quyết 05/CP, 06/CP,20/CP của Chính phủ về phòng chống Sida, ma túy và các tệ nạn xã hội, chủtrương biện pháp thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Tổ chức biên soạn các tài liệu về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng ngừavà cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng (từ tiểu học đến đại học, họcviên bổ túc văn hóa và xóa mù, đối tượng người dân tộc …) nhằm phục vụ giảngdạy ngoại khóa trong các trường học.

3.Mở rộng nhiều hình thức thông tin tuyên truyền thường xuyên trên báo, tạp chí,chuyên san, câu lạc bộ … của ngành. Xây dựng một số phim ảnh, tranh cổ động,bài hát về chuyên đề giáo dục phòng, chống ma túy hoặc kết hợp cả hai vấn đềgiáo dục phòng, chống ma túy, sida ở các trường học.

4.Mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý chỉ đạo các cấp (từ Sở Giáo dục – Đàotạo đến các trường), cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, giáoviên các trường sư phạm thuộc 9 tỉnh trọng điểm (Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang,Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) và các thành phố lớn(Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ,Thái Nguyên …)

5.Chỉ đạo thí điểm hoạt động lao động – hướng nghiệp ở một số trường học về việctham gia lao động sản xuất chuyển hướng sản xuất, đưa một số cây trồng có giátrị thay trồng cây thuốc phiện (ở những vùng có trồng cây thuốc phiện).

6.Các trường học (từ các lớp xóa mù chữ, tiểu học đến đại học …) dựa trên tàiliệu hướng dẫn và thực tế ở địa phương tiến hành tập huấn cho giáo viên nắm vữngcách giảng dạy nội khóa và ngoài khóa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổihọc sinh, các chủ đề tác hại cách phòng chống ma túy – sida.

Ngoàira, các trường có thể tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nhẹ nhàng khác như vănnghệ, thi sáng tác, phát thanh, chiếu phim băng hình … để tuyên truyền giáo dụcphòng chống ma túy – sida sâu rộng trong và ngoài nhà trường.

7.Đẩy mạnh công tác vui chơi, thể dục, thể thao rèn luyện thân thể cho học sinh,sinh viên các trường học.

8.Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể có liên quan đến giáo dục phòngchống ma túy – sida để tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện tốt công tác này.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo chung về giáo dục phòng, chống matúy – sida, do Thứ trưởng Trần Xuân Nhĩ làm Trưởng ban, xây dựng dự án tổng thểvề giáo dục phòng chống ma túy ở trường học.

2.Các Sở Giáo dục – Đào tạo (trước mắt là 9 tỉnh trọng điểm các thành phố lớn)xây dựng các dự án, thành lập Ban điều hành dự án để thực hiện Nghị quyết 06/CPtrong phạm vi tỉnh, thành của mình sát với yêu cầu và điều kiện thực hiện ở địaphương.

BanChủ nhiệm dự án của các Sở Giáo dục – Đào tạo gồm:

-Một lãnh đạo Sở.

-Trưởng phòng giáo dục một số huyện trọng điểm.

-Một lãnh đạo trường Sư phạm.

-Một thư ký dự án.

3.Công việc triển khai thực hiện năm 1993-1994:

+Xây dựng dự án 2 năm 1993-1994 và lập Ban Chủ nhiệm dự án giáo dục phòng chốngma túy thực hiện Nghị quyết 06/CP.

+Khảo sát tình hình nghiện hút, tiêm chích, vận chuyển mua bán ma túy và trồngcây thuốc phiện của các trường học và toàn ngành.

+ Tổchức biên soạn, in ấn, phát hành một số tài liệu, phim ảnh.

+ Mởmột lớp tập huấn, hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường TTKTTH – HN – DN,trung tâm giáo dục TX để thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phòng chốngma túy.

- Ngày 1 – 12 hàng năm tổ chức ngày hội phòng chống sida, ma túy.

- Tổchức các hình thức vui chơi, thi tìm hiểu về giáo dục phòng chống ma túy, sida…cho học sinh, sinh viên các cấp.

-Chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm về giáo dục phòng chống ma túy – sida ở một sốtrường học.

4.Chế độ báo cáo: từng quý các Sở giáo dục- Đào tạo có trách nhiệm báo cáo về Bộnhững hoạt động của mình về phòng, chống ma tuý - sida, khó khăn, thuận lợi,bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị cần giải quyết.

Địachỉ gửi báo cáo và liên hệ công tác: Thường trực dự án phòng, chống ma túy BộGiáo dục và Đào tạo, 14 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

BộGiáo dục và Đào tạo mong giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo nhận thức đầy đủ tầmquan trọng của công tác giáo dục phòng, chống ma tuý trong tình hình đất nướcta hiện nay để chỉ đạo sát sao những mặt hoạt động nói trên của nhà trường.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Trần Xuân Nhĩ