BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6821/TCHQ-GSQL
V/v thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng đại diện Mars Food ViệtNam tại TP Hồ Chí Minh
(Đ/c 207 Tòa nhà Fosco, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 08/10/2009 của Văn phòng đại diện MarsFood Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định Thương mạihàng hoá khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) đối với mặt hàngnhập khẩu bánh kẹo sôcôla và thức ăn cho vật nuôi trong nhà có xuất xứ TrungQuốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để được hưởng thuế suất ưu đãi về xuất xứ hàng hoá quy địnhtại Hiệp định ACFTA, hàng hoá nhập khẩu phải đáp ứng được các điều kiện:

- Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về xuất xứ hàng hoá quy định tạiQuyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CộngThương) và Quyết định 111/QĐ-BTC ngày 11/12/2008 của Bộ Tài Chính. Cụ thể:

+ Phải có C/O mẫu E hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền củaTrung Quốc cấp;

+ Đáp ứng các quy định về vận chuyển trực tiếp quy định tạiĐiều 8 - Phụ lục 1 - Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ;

+ Hoá đơn thương mại được phát hành tại một nước thành viênHiệp định ACFTA.

Như vậy nếu hàng hoá của Công ty Mars Food Inc được sản xuấttại Trung Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ C/O mẫu E hợp lệ, được vận chuyểnthẳng từ Trung Quốc về Việt Nam và có hoá đơn thương mại được phát hành tạiSingapore (thành viên của Hiệp định ACFTA) thì hàng hoá nhập khẩu vào Việt Namsẽ được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo các quy định liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng đại diện Mars FoodViệt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường