CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 688/CHK-TC
V/v giảm 10% giá dịch vụ tại cảng hàng không và Trung tâm QLB

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cụm cảng Hàng không miền Bắc
- Cụm cảng Hàng không miền Trung
- Cụm cảng Hàng không miền Nam
- Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Căn cứ văn bản số 4968 TC/VGCP ngày 13/05/2003 của Bộ Tài chính về việc giảm giá 10% dịch vụ tại cảng hàng không và Trung tâm Quản lý bay.

Với mục tiêu khuyến khích các hãng hàng không tiếp tục duy trì đường bay đi/đến cảng hàng không của Việt Nam, cục Hàng không dân dụng Việt nam yêu cầu các đơn vị tạm thời giảm 10% mức giá thu tạiCảng Hàng không và Trung tâm quản lý bay được qui định trong quyết định 18/QĐ-CHL ngày 14/07/2000 của Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt nam . Cụ thể:

I. Bảng quy định số 1: Giá do Cục hàng không qui định:

1. Giá Điều hành bay đi đến

2. Giá Hạ cất cánh tàu bay

3. Giá Sử dụng sân đậu tàu bay

4. Giá Soi chiếu an ninh KH

5. Giá cho thuê quầy làm thủ tục hành khách tại cảng hàng không

6. Giá nhượng quyền khai tác tại cảng hàng không

7. Giá thuê bao tại các cảng hàng không nhóm II

II. Bảng quy định số 2: Yêu cầu đơn vị giảm 10% đối với các loại giá hiện đang đăng ký thực hiện dựa trên mức giá tối thiểu được quy định của Cục Hàng không dân dụng Việt nam.

1. Giá kéo dắt tàu bay

2. Giá dẫn tàu bay

3. Giá cho thuê cầu dẫn khách lên/xuống tàu bay

4. Giá sử dụng băng chuyền trả hành ký tại cảng hàng không

5. Giá làm mát phanh, vệ sinh lốp tàu bay

6. Giá cho thuê mặt bằng tại cảng hàng không

7. Giá vận tải hành khách trong sân đậu tàu bay

Thời gian giảm: 03 tháng (từ 20/05 đến 20/08/2003)

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Cục Hàng không dân dụng Việt nam.

CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
Nguyễn Tiến Sâm