BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 69/TCT-CS
V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới tại Thông tư thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Tiếp theo công văn số 2252/TCT-CSngày 13/6/2008 phổ biến những nội dung mới của Luật thuế GTGT và Luật thuếTNDN, để giúp cán bộ thuế và người nộp thuế nắm bắt kịp thời những thay đổi, bổsung trong chính sách thuế giá trị gia tăng để nghiêm chỉnh thực hiện, Tổng cụcThuế đề nghị các Cục thuế khẩn trương phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế vàtuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý, đồng thời nhấn mạnh vàomột số nội dung chủ yếu sau:

1. Về đối tượng không chịu thuế

a) Chuyển 4 nhóm hàng hoá, dịch vụ sau từ đối tượng khôngchịu thuế sang đối tượng chịu thuế GTGT:

- Hàng hoá là thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyêndùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

- Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao; biểudiễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

- Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loạiđiều tra cơ bản của Nhà nước.

- Vận tải quốc tế, hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp chovận tải quốc tế.

b) Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế những hàng hoá,dịch vụ sau:

- Các dịch vụ tài chính phái sinh.

- Cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng, dịch vụ thuhoạch sản phẩm nông nghiệp.

- Dịch vụ y tế bao gồm cả vận chuyển người bệnh, dịch vụ chothuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máuvà chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

- Rà phá bom, mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiệnđối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

c) Bổ sung các tiêu chí xác định sản phẩm mới qua sơ chếthông thường, sản phẩm muối.

d) Hướng dẫn hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồnvốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối vớicác công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầngvà nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội nếu có sử dụng nguồn vốn khác (nguồnvốn khác không vượt quá 50%) thì toàn bộ giá trị công trình thuộc diện khôngchịu thuế.

đ) Không quy định danh mục tài nguyên, khoáng sản khai thácchưa chế biến thành sản phẩm khác khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT như điểm 1.27 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ; Không ban hànhdanh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh kèm Thông tư.Danh mục này sẽ do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng banhành.

2. Về giá tính thuế

Các hướng dẫn đã có nêu các trường hợp cụ thể về giá tínhthuế và cách lập hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; giá tínhthuế đối với điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điệnlực Việt Nam; giá tính thuế đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng,kinh doanh giải trí có đặt cược.

3. Về thuế suất

a) Thuế suất 0%:

- Bổ sung thuế suất 0% đối với:

+ Vận tải quốc tế.

+ Dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức,cá nhân nước ngoài.

- Hướng dẫn cụ thể tiêu chí xác định dịch vụ xuất khẩu vàcác điều kiện được áp dụng thuế suất 0%.

- Bổ sung hướng dẫn các trường hợp không được áp dụng thuếsuất 0%, trong đó có:

- Xăng, dầu bán cho xe ôtô của cơ sở kinh doanh trong khuphi thuế quan mua tại nội địa;

- Xe ôtô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổchức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùngdịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động.

b) Về áp dụng thuế suất 5% và 10%

- Thuế suất 5% bao gồm 15 nhóm nêu cụ thể trong Thông tư,trong đó sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại ápdụng thuế suất 5% bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.

- Bỏ nhóm «bột gạo, bột ngô, bột khoai, bột sắn, bột mì”khỏi nhóm thuế suất 5%.

- Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao; biểudiễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim áp dụng thuếsuất 5%.

- Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tếáp dụng thuế suất tương ứng của từng hàng hoá, dịch vụ.

- Không ban hành Danh mục dược liệu dùng làm nguyên liệu sảnxuất thuốc chữa bệnh, phòng bệnh.

4. Về điều kiện khấu trừ

a) Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thờicho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuếGTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

b) Tài sản cố định là ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuốngcó trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng, trừ ôtô sử dụng cho mục đích kinh doanh vậnchuyển hành khách, du lịch, khách sạn thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng vớiphần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

c) Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vàobị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấutrừ.

d) Bổ sung điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đốivới hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trịhàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới haimươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mụcriêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, cơ sở kinhdoanh ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứngtừ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

đ) Hướng dẫn cụ thể các trường hợp không cần tờ khai hảiquan để được áp dụng 0%.

e) Bổ sung thêm thủ tục, hồ sơ đối với 2 trường hợp được coinhư xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0%:

- Hàng hoá, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đểthực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài

- Hàng hoá, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán chodoanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thựchiện giao hàng hoá tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết.

5. Về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn rõ các trường hợp hoàn thuế GTGT được quy định tạiĐiều 13 của Luật thuế GTGT và Điều 10 của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP .

6. Về nơi nộp thuế

- Hướng dẫn bổ sung trường hợp người nộp thuế là doanhnghiệp có hoạt động sản xuất, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sởsản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động tạiđịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn tỉnh, thành phốnơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì người nộp thuế phải nộp thuế GTGT tại địaphương nơi có trụ sở chính và địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc có hạch toán kế toán thìphải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất,khi xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sửdụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Trường hợp cơ sở sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạchtoán kế toán thì người nộp thuế tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối vớihàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGTcủa sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sởsản xuất. Số thuế GTGT người nộp thuế đã nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụthuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại địa phương nơiđóng trụ sở chính.

Thông tư cũng hướng dẫn thủ tục luân chuyển chứng từ giữaKho bạc và cơ quan thuế trong trường hợp này

7. Về hiệu lực thi hành:

- Thông tư áp dụng từ ngày 1/1/2009.

- Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng đóng tàu với kháchhàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tínhtheo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàngiao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinhdoanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lýdanh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản saocác hợp đồng trước ngày 31/3/2009.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh, vướng mắc, đề nghịcác Cục thuế kịp thời phản ánh về Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương