công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 69 TCT/HTQT NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ VÀ HỢP PHÁP HOÁ LàNH SỰ
ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ CỦA NGA

Kínhgửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/12/2001, Cụcthuế TP Hồ Chí Minh có Công văn số 10.287 CT/ĐTNN đề nghị Tổng cục thuế cho ýkiến chỉ đạo về vấn đề giấy chứng nhận cư trú và hợp pháp hoá lãnh sự đối vớicác văn bản liên quan đến thuế của Nga. Liên quan đến những vấn đề này, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

1. Về giấy chứng nhận cư trú:

Theo quy định tại Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997và Thông tư số 37/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcthực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam, hồ sơ xin miễn, giảmthuế theo Hiệp định bao gồm cả Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nướccư trú cấp (ghi rõ đối tượng cư trú trong năm nào) và bản sao Giấy đăng ký kinhdoanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế). Như vậy, Giấy chứng nhận đăng kýthuế không thể thay thế Giấy chứng nhận cư trú.

Do đó, đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu đối tượng nộpthuế bổ sung đầy đủ hồ sơ xin áp dụng Hiệp định theo đúng quy định của Thông tưsố 95 và Thông tư số 37.

2. Về hợp pháp hoá lãnh sự:

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự, gia đìnhvà hình sự giữa Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô-viết đã được ký ngày 10/12/1981và hiện chỉ có hiệu lực thi hành với Liên bang Nga. Tại Hiệp định tương trợ tưpháp này có thoả thuận miễn Hợp pháp hoá lãnh sự, do vậy, các giấy tờ, tài liệutừ Liên bang Nga không cần hợp pháp hoá lãnh sự.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết vàthực hiện.