Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 6907 TC/TCT NGÀY 25 THÁNG07 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ XE ÔTÔ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Qua kiểm tra quyếttoán thuế GTGT và thuế TNDN, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Công tyliên doanh sản xuất ôtô, Công ty nhận làm đại lý bán xe ôtô và một số địaphương phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán xe ôtô. Căncứ đặc điểm của hoạt động đại lý bán xe ôtô và tạo điều kiện cho các Công tyliên doanh sản xuất ôtô quản lý được hàng hoá, giữ uy tín với khách hàng, BộTài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp giữa các Công ty nhận làm đại lý bán xe ôtô (đạilý) và các Công ty sản xuất ôtô (bên giao đại lý) có hợp đồng đại lý quy địnhrõ phương thức bán hàng như sau:

- Bên giao đại lý sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nộibộ để giao xe ôtô cho bên đại lý bán hàng để trưng bày, tìm khách hàng mua theođúng giá do bên giao đại lý quy định.

- Mọi chi phí phát sinh trong quá trình tìm khách hàng, thựchiện các dịch vụ sau khi bán hàng do bên đại lý chịu.

- Đại lý được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ % tính trên từng hợpđồng bán ôtô ký giữa ba bên: bên giao đại lý, khách hàng mua ôtô, đại lý bánhàng.

Các trường hợp này hoa hồng do bên đại lý nhận được khôngphải nộp thuế GTGT nhưng phải hạch toán vào thu nhập để tính thuế TNDN. Khinhận tiền hoa hồng, bên đại lý có trách nhiệm xuất hoá đơn giao cho bên giaođại lý.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biếtvà thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vịphản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.