NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

--------------

Số: 6914/NHNN-CNTH

V/v: gửi file báo cáo cân đối ngày theo

Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày3/9/2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;

- Vụ Tài chính - Kế toán;

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Các tổ chức tín dụng.

Triển khai Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 3/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc lập, gửi bảng CĐTKKT hàng ngày của các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, NHNN ( Cục Công nghệ tin học) hướng dẫn việc gửi Báo cáo cân đối ngày (BCCĐ) bằng phương thức điện tử như sau :

1. Tên và cấu trúc của file BCCĐ

1.1. Tên file BCCĐ

- Tên file:Zyymmddt.AxxxxxxxxLg;

- Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau :

TT

Ký tự trong tên file

Ý nghĩa

1

yymmdd

Ngày báo cáo, Ví dụ : tháng 01/10/2009 => 091001

2

t

t =1 là cân đối toàn hệ thống của TCTD

t = 2 là cân đối đơn vị NHNN.

3

xxxxxxxx

Mã đơn vị báo dài 8 ký tự theo QĐ 23/2007/QĐ-NHNN ngày5/6/2007 của Thống đốc NHNN).

4

Lg

Số thứ tự file theo ngày (2 ký tự, từ 01-99): Ví dụ Lg=01 : gửi lần đầu tiên, Lg =02: gửi lại lần thứ 2…

1.2. Cấu trúc file BCCĐ

- Dòng đầu tiên : BG#ddmmyyyy#xxxxxxxx#. Trong đó : ddmmyyyy là ngày tháng năm của số liệu báo cáo; xxxxxxxx là 8 ký tự mã đơn vị báo cáo.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

- Dòng chi tiết :

TK#ĐN#ĐC#PSN#PSC#DCN#DCC#LKN_NAM#LKC_NAM#

- Dòng chi tiết không bao gồm số liệu cộng bậc, cộng toàn bảng; Định dạng dự liệu kiểu số không có phần thập phân, các chữ số được viết liền không phân nhóm (ví dụ : 123402089105). Trong đó :

TK là Tài khoản, kiểu và độ lớn varchar2(4);

DDN là Số dư đầu kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);

DDC là Số dư đầu kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);

PSN là Phát sinh bên Nợ, có cấu trúc number (22);

PSC là Phát sinh bên Có, có cấu trúc number (22);

DCN là Số dư cuối kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);

DCC là Số dư cuối kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?

LKN_NAM là Luỹ kế năm bên Nợ, có cấu trúc number (22);

LKC_NAM là Luỹ kế năm bên Có, có cấu trúc number (22);

- Dòng cuối cùng : EN#ddmmyyyy#sbg#. Trong đó, ddmmyyyy là ngày tháng năm lập báo cáo; sbg là tổng số dòng chi tiết trong file.

2. Gửi lại số liệu BCCĐ

Trường hợp phát hiện sai sót trên số liệu BCCĐ đã gửi, đơn vị gửi lại toàn bộ file BCCĐ với tên quy định tại Mục 1.1 của công văn này.

3. Chữ ký điện tử trên file BCCĐ

- Các file BCCĐ truyền qua mạng máy tính chỉ có giá trị pháp lý khi có Chữ ký điện tử do người có thẩm quyền ký duyệt.

- Các đơn vị NNHNN, các TCTD có thể dùng Chữ ký điện tử đã được Cục CNTH cấp phát ( trong hệ thống Báo cáo thống kê hoặc Báo cáo Tài chính) để ký duyệt dữ liệu BCCĐ theo thẩm quyền quy định. Đối với các đơn vị có nhu cầu cấp mới Chữ ký điện tử, đăng ký bằng văn bản theo mẫu tại Phục lục 01 và gửi Cục CNTH, địa chỉ 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

- Các đơn vị sử dụng phần mềm CA_Client, đề nghị liên hệ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để được cung cấp.

4. Kết nối truyền dữ liệu với Cục CNTH

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp khác huyện có sang tên được không ? Thủ tục mua bán đất nông nghiệp ?

Cục CNTH sẽ có văn bản hương dẫn về kết nối và truyền dữ liệu BCCĐ.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ : Cục Công nghệ tin học, 64 Nguyễn Chí thanh, Hà Nội, điện thoại (04)38345179,(04)37734362./.

TL. THỐNG ĐỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC

(Đã ký)

Lê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?