TNG CỤC LÂM NGHIỆP
CC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 694/KL-QLR
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng và Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy,chữa cháy rừng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và sự chủđộng, tích cực của các Bộ, ngành và chính quyền các cấp, một số biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và PCCCRđã được tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra rét đậm, rét hại làm thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệucháy, các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, cháy rừng đã xảyra ở nhiều địa phương, làm thiệt hạiđến tài nguyên rừng. Trong năm 2014, cả nước đã xảy ra 419 vụ cháy rừng, làmthiệt hại 1.722 ha rừng các loại; tăng 73% về số vụ và 83% về diện tích so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt cónơi công chức kiểm lâm và người bảo vệ rừng hy sinh tính mạng khi tham gia chữacháy rừng.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát trin rừng giai đoạn 2011 - 2020 và dựbáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong thời gian tới, tình trạng nắngnóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương Bắc bộ, nguy cơ xảy ra cháyrừng rất lớn, trọng điểm là khu vực Tây Bắc bộ gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; phíaĐông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh Hà Giang,Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, BắcNinh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Đ chủ động triểnkhai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiu thiệt hại có thể xảy ra, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểmlâm tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quảChỉ thị 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cácbiện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLNngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; văn bản số 8915/BNN-TCLN ngày05/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường côngtác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó cần tập trung vào một sốgiải pháp chủ yếu sau:

1. Tham mưu kiệntoàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, ban hành quy chếhoạt động và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng thành viên củaBan chỉ đạo đ tăng cường sự phối hợp và trách nhiệmcủa thành viên trong triểnkhai thực hiện công táckiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tạicơ sở. Coi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo các cấp.

2. Rà soát, bổ sungphương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2014 - 2015 của cáccấp ngành và chủ rừng. Chú trọng việc thực tập phương án sát với tình hình thựctế tại địa phương; tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy rừng,đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và người tham giachữa cháy rừng.

3. Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kim lâm, Công an, Quân đội, Bộ độiBiên phòng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địabàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữalực lượng Kiểm lâm với các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, phường, thị trấnvà các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội và công tác bảo vệ rừng theo hướng dẫn tại Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày12/7/2010 của Chính phủ. Tổ chức lực lượng, phươngtiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tìnhhuống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy,chữa cháy rừng; chú trọng kimsoát việc sử dụng lửa trong và gần rng của người dân; hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy đúng quy hoạch,quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nươnglàm rẫy và những hành vi dùng lửa khác. Tăng cường Kiểm lâm về các địa bàn trọngđiểm về cháy rừng để kịp thời tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháyrừng. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy.

5. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vivi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đề xuấtkhen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòngcháy, chữa cháy rừng.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiềuhình thức cho cộng đồng dân cư về công tác bo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

7. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng thườngxuyên nắm diễn biến tìnhhình phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháyrừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chWebsite: kiemlam.org.vn) đ kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về n phòng Ban chỉ đạoNhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng - Cục Kiểm lâm (số điện thoại 098 666 8 333) để phối hợp chỉ đạo và huy độnglực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Tổ chức công tác ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong nhng tháng cao điểm của mùa khô.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng địa phương về thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạchBảo vệ và phát triển rừng, CụcKiểm lâm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòngcháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới, đềnghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh tổ chức thực hiện,báo cáo về Cục Kiểm lâm theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng, TCT. Hà Công Tuấn (B/c)
- PTCT. Nguyễn Bá Ngãi (B/c);
- Văn phòng BCĐNN;
-
Lưu: VT, QLR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đoàn Hoài Nam