Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7127 TC/TCT NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC QUẢN LÝ GIÁ XI MĂNG

Kính gửi: - Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừaqua do nhu cầu xi măng trên thị trường tăng nhanh ở một số địa phương, việc sảnxuất và tiêu thụ xi măng không đáp ứng được nhu cầu, lợi dụng thời cơ một số cơsở kinh doanh xi măng đã bán xi măng với giá cao hơn giá trần nhà nước quyđịnh. Để góp phần bảo đảm ổn định thị trường, bình ổn giá cả, Bộ Tài chính đềnghị Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện giá bán xi măng, xử lý đối vớinhững đơn vị sai phạm, cụ thể:

1. Kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh xi măng về việcthực hiện giá bán xi măng và quy định về niêm yết giá, bán đúng giá theo quyđịnh về mức giá bán giới hạn tối đa sản phẩm xi măng tại các thị trường chínhtheo Quyết định số 104/1999/QĐ-BVGCP ngày 3/11/1999 của Trưởng Ban vật giáChính phủ và các quy định về cơ chế kinh doanh và quản lý giá xi măng tại Thôngtư Liên Bộ số 03/1999/TTLT-BVGCP-BTM-BXD ngày 19/4/1999 của Ban Vật giá Chínhphủ, Bộ Thương mại, Bộ Xây dựng.

2. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các đơn vị có saiphạm quy định về niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, xử phạt vi phạmhành chính về giá. Đối với đơn vị nâng giá bán cao hơn mức giá trần tối đa, xácđịnh số lượng, số tiền chênh lệch do bán giá cao áp dụng biện pháp thu toàn bộsố tiền chênh lệch do bán giá cao hơn giá trần tối đa nhà nước quy định theoquy định tại Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả. Đối với trường hợp bán không lập hoáđơn hoặc lập hoá đơn không đúng quy định thì xử phạt hành chính về chế độ pháthành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày16/7/1998 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ phát hành, quảnlý, sử dụng hoá đơn bán hàng. Nếu phát hiện có vi phạm về khai man, trốn thuếthì xử lý vi phạm về thuế theo quy định của Luật thuế.

3. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, cung ứng xi măng có biệnpháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền để các cơ sởkinh doanh, tiêu thụ xi măng yên tâm, tránh tình trạng đầu cơ ép giá. Đối vớicác công trình xây dựng khi quyết toán kê mua giá xi măng cao hơn giá quy địnhchỉ xem xét quyết toán chi phí mua xi măng tối đa bằng giá trần của nhà nướcquy định.