công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 713/TC /TCT NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN
TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI QUỐC TẾ

Kính gửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

- Hiệp hội đại lý hàng hải

- Các đại lý hàng hải

Trong quá trình áp dụng các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối vớihoạt động vận tải quốc tế giai đoạn từ năm 2000 đến 2001 có một số vước mắcliên quan đến thủ tục áp dụng Hiệp định. Để tháo gỡ những khó khăn trong thựctế áp dụng Hiệp định, Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định tạm thời về thủtục áp dụng Hiệp định riêng cho lĩnh vực hoạt động vận tải quốc tế như sau:

1. Liên quan đến Điều 8của các Hiệp định về hoạt động vận tải quốc tế được hướng dẫn tại Điểm 3.2 PhầnII Thông tư số 95/1997/TT /BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 và Điểm 5 Thông tư số 37/2000/TT /BTC ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫncụ thể như sau:

"Các quy định tại Điều 8chỉ áp dụng đối với phần thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại là 1% ấn định trêntiền cước vận chuyển hàng hoá, hành khách tính thuế đối với tàu chở hành khách,hàng hoá thông thường cho tuyến đường giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài,hoặc 0,4% trên tổng số tiền cước vận chuyển đối với tàu chở dầu thô xuất khẩucủa Việt Nam cho tuyến đường giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài quy định tạiThông tư số 16/1999/TT /BTC ngày 4 tháng 2 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàubiển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải".

2. Trình tự, thủ tục ápdụng Điều 8 đối với hoạt động vận tải quốc tế:

Trường hợp tổ chức, cánhân cư trú của nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoábằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài được hưởng các quy địnhmiễn thuế hay giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Hiệp định thì:

a. Đối tượng phải làmđơn gửi cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đại lý tàu biển của đối tượng đó đăngký nộp thuế cước để xin được miễn, giảm thuế theo quy định của Hiệp định. Đốitượng có thể uỷ quyền cho đại lý tàu biển hay một đối tượng đại diện hợp phápthay mặt đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế cho đối tượng nộp thuế đó theoquy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm:

i. Giấy chứng nhận cưtrú do cơ quan thuế nước ngoài cấp trong đó xác nhận đối tượng liên quan là đốitượng cư trú và có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại nước đó (ghi rõ là đối tượngnộp thuế của năm thuế nào) theo quy định của Hiệp định với Việt Nam;

ii. Bản sao hợp đồng vậnchuyển do đối tượng xin miễn, giảm xác nhận sao y bản chính;

iii. Bản sao đăng kýkinh doanh tại nước cư trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trúcấp;

iv. Bản gốc chứng từ nộpthuế tại Việt Nam (bao gồm cả tờ khai nộp thuế và thông báo thuế của cơ quanthuế) trong trường hợp đã nộp thuế và phải xin hoàn thuế;

v. Trường hợp đối tượngnộp thuế uỷ quyền cho bên đại lý tàu biển thì bên đứng tên xin miễn, giảm thuếcho đối tượng nộp thuế trong đó không quy định việc thu phí dịch vụ hay tráchnhiệm bồi thường theo hợp đồng thì bên đại lý phải có giấy uỷ quyền hợp lệ củađối tượng nộp thuế theo quy định tại khoản 3 của Thông tư này;

vi. Đơn xin miễn, giảmthuế theo Hiệp định theo quy định tại điểm (vii), khoản 2.1 Phần V Thông tư số95/1997/TT /BTC ngày 29 tháng 12.

Giấy tờ quy định tạiđiểm này phải thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định tại điểm 3 củaCông văn này.

b. Cơ quan thuế tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hồ sơ xin miễn giảm thuế và các điềukhoản của từng Hiệp định cụ thể để xem xét và quyết định trong thời hạn 30 ngàykể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ nêu tại điểm a trên đây:

i. Đối với các hãng tàuđịnh tuyến, quyết định miễn, giảm sẽ được áp dụng cho toàn bộ giai đoạn 12tháng của năm dương lịch ra quyết định;

ii. Đối với các hãng tàuphi định tuyến, quyết định miễn, giảm của một Cục Thuế tỉnh, thành phố sẽ đượcáp dụng cho toàn bộ giai đoạn 12 tháng của năm dương lịch ra quyết định trêntất cả các cảng biển quốc tế tại Việt Nam;

c. Các tổ chức đại lýtàu biển được uỷ nhiệm thu thuế cước thực hiện việc thu đủ thuế cước 3% theoquy định của Thông tư số 16/1999/TT /BTC và chỉ thực hiện việc miễn, giảm thuếcước theo Hiệp định khi đã có quyết định miễn giảm của cơ quan thuế tỉnh hoặcthành phố quy định tại điểm b trên đây.

d. Trường hợp phải thoáitrả tiền thuế trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước, hồ sơ sẽ được gửi đến Tổng cụcThuế (Bộ Tài chính) để làm thủ tục thoái trả tiền thuế theo quy định hiện hànhtại khoản 2 mục II Thông tư 52/TC /TCT ngày 16 tháng 8 năm 1997 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước(với những sửa đổi tương ứng về hồ sơ theo quy định tại điểm a trên đây).

3. Việc hợp pháp hoálãnh sự theo điểm 8 Thông tư số 37/2000/TT /BTC ngày 5 tháng 5 năm 2000 của BộTài chính được thực hiện như sau:

"3.1. Chữ ký, condấu trên giấy tờ, tài liệu sau đây của các cơ quan nhà nước của các nước kýHiệp định với Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, tức là phải có dấu hợppháp hoá lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài theo quyđịnh tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao:

i. Giấy chứng nhận cưtrú do cơ quan thuế nước ngoài cấp;

ii. Bản sao đăng ký kinhdoanh tại nước cư trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp.

3.2. Các hợp đồng kinhtế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng vậnchuyển hàng hoá (theo các quy định tại phần V Thông tư số 95/1997/TT /BTC ngày29 tháng 12 năm 1997 của Bộ Tài chính) không cần phải hợp pháp hoá lãnh sự.

3.3. Các giấy tờ, tàiliệu từ các nước sau đây đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam khôngphải hợp pháp hoá lãnh sự:

i. Cộng hoà Ba Lan;

ii. Cộng hoà Séc;

iii. Cộng hoàHung-ga-ri;

iv. Cộng hoà Bun-ga-ri;

v. Cộng hoà dân chủ nhândân Lào;

vi. Cộng hoà Liên bangNga"

Bộ Tài chính hướng dẫnđể các Cục Thuế và các đại lý hàng hải biết và thực hiện. Công văn này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịcác đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết và hướng dẫn bổ sungkịp thời.