BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0714/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại XNK Cao Thuý
(Số 22, tổ 2, khu 3, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 05/2008 ngày 17 tháng 01 năm2008 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Cao Thuý về việc tạm nhập tái xuất hànghoá đã qua sử dụng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoáquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá vớinước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ các công văn số 06/XNK ngày 18/01/2007của Công ty về việc báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sửdụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Thương mại XNK CaoThuý được kinh doanh tạm nhập tái xuất 30.000 chiếc xe đạp đã qua sử dụng, trịgiá 360.000 USD (ba trăm sáu mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợpđồng mua hàng số 04/HK-CT ký với Công ty Hong Kong Big Cream Company - HồngKông, các hợp đồng bán hàng số 04/CT-TQ ký với Công ty TNHH Mậu dịch Minh HàoĐông Hưng - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế HảiPhòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái(Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất;tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời cácchi tiết và làm phát tán hàng hoá trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại ViệtNam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hoá.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quyđịnh về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc tạm nhập tái xuất hàng hoá thực hiện theocác quy định hiện hành.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 6 năm2008.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên