VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/CT-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại trụ sở Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu:

1. Trưởng các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Chỉ thị số 1939/CT-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2020; đồng thời khẩn trương thực hiện các biện pháp sau đây:

a) Rà soát các trường hợp đã đến khu vực dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong 21 ngày qua (từ ngày 07 tháng 01 năm 2021 đến nay), khai báo với Phòng Y tế, Cục Quản trị để thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, xét nghiệm nếu cần thiết hoặc cách ly phù hợp (liên hệ ông Nguyễn Minh Lộc, điện thoại 0804.0609/091.257.7757; bà Cao Thị Xuân Hồng, điện thoại 0804.0615/098.291.0838).

Các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm phải tự giác, chủ động báo cáo và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; thường xuyên báo cáo lãnh đạo đơn vị về tình trạng sức khỏe nếu phải cách ly. Nếu có các triệu chứng của bệnh phải kịp thời thông báo về Phòng Y tế, Cục Quản trị hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phù hợp;

b) Rà soát các trường hợp có người thân trong gia đình có tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ theo khuyến cáo của cơ quan y tế, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để thực hiện cách ly, giám sát phù hợp;

2. Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II

a) Triển khai các biện pháp phòng dịch đối với cán bộ cấp cao theo quy định của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ;

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

b) Bố trí đủ khẩu trang cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người ra, vào trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; tiến hành khử khuẩn thường xuyên tại trụ sở, tại các nơi tổ chức hội nghị, cuộc họp; triển khai giãn cách trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp;

c) Kiểm soát chặt chẽ về y tế đối với khách đến làm việc tại trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; theo dõi đầy đủ để phục vụ truy vết khi cần thiết.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

a) Nghiêm thực thực hiện và vận động người thân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan; không đến các khu vực đang có dịch và các nơi mà cơ quan chức năng khuyến cáo; đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;

b) Nếu không có lý do thật sự cần thiết thì không tiếp khách tại trụ sở cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm; báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm những vấn đề phát sinh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Phó TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Lưu: VT, TCCB (3) Tuấn

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng