Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7203/TC-TCT NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN LỖ

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chínhnhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị hướngdẫn thực hiện phương pháp chuyển lỗ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 74/TC-TCT ngày 20/10/1997,Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải đăng ký chuyển lỗ ngay sau năm tàichính phát sinh lỗ. Tuy nhiên, do việc thực hiện chuyển lỗ của các doanh nghiệpchưa được thống nhất và phù hợp với quy định của các Thông tư nêu trên. Nay, BộTài chính hướng dẫn thêm việc đăng ký chuyển lỗ như sau:

- Đối với các khoản lỗ phát sinh từ năm tài chính 1997-2000nếu các doanh nghiệp chưa đăng ký phương án chuyển lỗ thì được đăng ký phươngán chuyển lỗ quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên áp dụng cho cáctrường hợp:

+ Doanh nghiệp chưa phát sinh lãi

+ Doanh nghiệp đã phát sinh lãi vào năm tài chính được miễngiảm thuế nhưng cơ quan thuế chưa thực hiện quyết toán thuế. Nếu đã quyết toánthuế thì việc đăng ký chuyển lỗ không được làm thay đổi số thu Ngân sách Nhànước đã quyết toán.

- Đối với các khoản lỗ phátsinh kể từ năm tài chính 2000, các doanh nghiệp phải đăng ký chuyển lỗ theođúng thời hạn quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tàichính.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn cácdoanh nghiệp thực hiện.