BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/TCT-NV1
Về việc thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội ngày 8 tháng 3 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua Tổng cục thuế có nhận đượcnhiều văn bản của các cơ sở sản xuất kinh doanh kiến nghị về việc lùi thời điểmthực hiện và tăng tỷ lệ (%) được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên giámua theo hóa đơn và bảng kê hàng hóa mua vào đối với một số mặt hàng theo quyđịnh tại điểm 1b mục III phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 củaBộ Tài chính. Về việc này, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 240/2000/UBTVQH10 ngày27-10-2000 của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung danh mục hànghóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịchvụ. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ 1-1-2001. Trong đó tạiĐiều 9 khoản 1d quy định:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ thuế được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ(%) tính trên giá hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT theo quy địnhnhư sau:

- Tỷ lệ 2% đối với: hàng hóa là nông sản, lâmsản, thủy sản chưa qua chế biến; đất, đá; cát; sỏi và các loại phế liệu mua vàokhông có hóa đơn. Cơ sở kinh doanh thu mua các mặt hàng trên phải lập bản kêtheo hướng dẫn của cơ quan thuế.

- Tỷ lệ 3% đối với: hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitượng chịu thuế GTGT mua của cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT có hóa đơn bán hàng; hàng hóa là nông sản, lâmsản, thủy sản chưa qua chế biến mua của các cơ sở sản xuất có hóa đơn GTGTnhưng thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu sản xuất; hàng hóa chịu thuế tiêuthụ đặc biệt cơ sở kinh doanh thương mại mua của cơ sở sản xuất để bán; tiềnbồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 củaChính phủ, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2001. Vì vậy các trường hợp cơ sở sảnxuất kinh doanh đã thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi kê khai nộp thuếtháng 1 năm 2001 chưa đúng quy định trên phải điều chỉnh, kê khai lại số thuếđược tính khấu trừ và số thuế phải nộp của tháng 1, hoặc điều chỉnh vào thángtiếp sau theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2000/NĐ-CP.

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các cơ sở kinhdoanh thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến