BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 730TCT/AC
V/v Thông báo phát hành hoá đơn GTGT hoá đơn bán hàng và thu hồi hoá đơn có xê-ry/0] trở về trước

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương,

Thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ, quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế Thông báo phát hành Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng loại mới và thu hồi Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng loại cũ như sau:

1/ Đặc điểm quy cách:

Hoá đơn giá trị gia tăng mẫu số 01 GTKT-3LL và Hoá đơn bán hàng mẫu số 02 GTTT-3LL, kích thước 19 cm x 27 cm, có khung viền hoa văn, nền của các liên hoá đơn đều có in văn hoa tinh xảo với các màu tương ứng. Hoá đơn được đánh số liên tục, có ký hiệu xê-ry từ AA/2003N và AA/2003B trở đi, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên.

- Liên 1: Lưu (in mực tím).

- Liên 2. Giao khách hàng (in mực đỏ) được in bằng giấy đặc chủng có sợi phát quang 3 màu: vàng, xanh, đỏ khi chiếu bằng đèn tia cực tím, bóng nước chìm hình elip dòng chữ GTGT và hoa thị tám cánh, đồng thời in bằng mực phát quang bảo vệ bằng kỹ thuật in đặc biệt.

- Liên 3. Dùng để thanh toán (in mực xanh).

II/ Giá bán, địa điểm và thời gian sử dụng hoá đơn mới:

1/ Giá bán:

Hoá đơn giá trị gia tăng mẫu số 01 GTKT-3LL và Hóa đơn bán hàng mẫu số 02 GTTT-3LL giá bán áp dụng thống nhất trong cả nước là 14.000 đồng/quyển.

2/ Địa điểm giao nhận:

Các tỉnh, thành phố từ Thừa thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Tổng cục thuế các tỉnh phía nam, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Thời gian sử dụng hoá đơn mới:

Từ ngày 01/3/2003 triển khai cấp hoá đơn mới cho các Cục thuế và Chi cục Thuế để bán cho các đơn vị sử dụng hoá đơn.

Từ 15/3/2003 thống nhất trong cả nước sử dụng hoá đơn mới, Hoá đơn giá trị gia tăng mẫu số 01 GTKT-3LL và Hóa đơn bán hàng mẫu số 02 GTTT-3LL.

III/ Quản lý, sử dụng:

Việc sử dụng, quản lý Hoá đơn giá trị gia tăng mẫu số 01 GTKT-3LL và Hoá đơn bán hàng mẫu số 02 GTTT-3LL được thực hiện theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý, hoá đơn và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 (nêu trên).

IV/ Thu hồi hoá đơn cũ:

1/ Từ 15/3/2003 thống nhất thu hồi hoá đơn cũ có ký hiệu xê-ry từ /01-N và /01-B trở về trước, mẫu số, ký hiệu như sau:

- 01-GTKT-3LL Hoá đơn giá trị gia tăng 3 liên.

- 01-GTKT-2LN Hoá đơn giá trị gia tăng 2 liên nhỏ

- 02-GTTT-3LL Hoá đơn bán hàng 3 liên

- 02-GTTT-2LN Hoá đơn bán hàng 2 liên nhỏ

2/ Các loại Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng có xê ry/ 02N và/02 B vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi có thông báo mới.

3/ Không thu hồi hoá đơn cũ (nêu trên) phải có biên bản lưu tại cơ quan Thuế và đơn vị sử dụng hoá đơn. Cơ quan Thuế sau khi thu hồi phải lập danh sách các đơn vị, cá nhân có hoá đơn thu hồi kèm theo bảng kê chi tiết: loại hoá đơn, đơn vị tính, số lượng, ký hiệu, xê-ry, từ số đến hoá đơn thu hồi và lập báo cáo cơ quan thuế cấp trên. Cục thuế Tổng hợp báo cáo Tổng Cục Thuế chậm nhất đến ngày 31/5/2003 và lập thủ tục thanh huỷ theo quy định.

Cục thuế, chi cục Thuế tiến hành thu hồi hoá đơn cũ và bán hoá đơn mới; Tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế về thu hồi hoá đơn cũ và triển khai sử dụng hoá đơn ở từng địa bàn; Phản ánh kịp thời những vướng mắc về Tổng cục Thuế để xử lý./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu