BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/BNN-TCTL
V/v báo cáo kết quả lấy nước làm đất gieo cấy lúa Xuân 2013 các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ(tại văn bản số 119/VPCP-KTN ngày 05/01/2013 về việc chủ động phòng, chống hạnđối với sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn đã phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực ViệtNam chỉ đạo việc đảm bảo nguồn nước tưới vụ Xuân 2013 ở các tỉnh trung du, đồngbằng Bắc Bộ.

Bộ Nông nghiệp & PTNT tổng hợpvà báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả lấy nước làm đất gieo cấy lúa Xuân 2013như sau:

1. Kết quả lấy nước làm đất gieocấy lúa Xuân 2013.

a) Vụ Xuân năm 2013, các tỉnh trungdu, đồng bằng Bắc Bộ có kế hoạch sản xuất 640.000 ha, trong đó diện tích lúađược tưới bằng các loại hình công trình thủy lợi là 635.000 ha (gồm tự chảy125.000 ha, bơm điện 460.000 ha, bơm dầu và các biện pháp khác 50.000 ha), cònlại là rau màu và cây khác.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã căn cứvào diễn biến thủy triều và chỉ đạo các địa phương tổ chức lấy nước theo 3 đợt:đợt 1 từ ngày 25/01 đến 29/01/2013, đợt 2 từ ngày 04/02 đến 09/02/2013 và đợt 3từ ngày 19/02 đến 24/02/2013. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâmđiều độ hệ thống điện Quốc gia và các Nhà máy Thủy điện điều tiết tăng lượng xảqua phát điện trước mỗi đợt lấy nước 3 ngày để bổ sung dòng chảy vào các sôngchính, nâng cao mực nước vùng hạ du sông Hồng-Thái Bình, đảm bảo điều kiện chocác trạm bơm, cống, đập dâng lấy nước đổ ải lúa Xuân 2013.

b) Kết thúc 3 đợt lấy nước, tínhđến này 24/02/2013 đã có đủ nước làm đất cho 628.000 ha trên tổng số 635.000 hakế hoạch bằng 98,8%. Do các địa phương tiếp tục tranh thủ khi nguồn nước dồidào, tiến hành bơm liên tục nên đến ngày 28/02/2013 đã có đủ nước cho 633.000ha đạt 99,7%. Diện tích còn lại (khoảng 2.000 ha) thuộc tỉnh Bắc Giang sẽ đượctưới bằng nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi như Cấm Sơn, Khuôn Thần.

2. Tình hình xả nước hồ thủyđiện và nguồn nước hạ du sông Hồng.

a) Các hồ thủy điện Hòa Bình, ThácBà, Tuyên Quang đã điều tiết tăng lượng xả qua phát điện với mức bình quân ngàytừ 2.500-2.700 m3/s, nhiều giờ cao điểm lên tới 2.000-3.200 m3/s,trong đó Hòa Bình từ 1.600-1.800 m3/s, Thác Bà từ 300-400 m3/svà Tuyên Quang từ 500-700 m3/s.

Tổng lượng nước đã xả qua phát điệnvề hạ du trong 3 đợt lấy nước là 4.766 triệu m3 (đợt 1 xả từ ngày 22/01đến ngày 29/01/2013 là 1.722 triệu m3; đợt 2 xả từ ngày 01/02 đến ngày08/02/2013 là 1.647 triệu m3; đợt 3 xả từ ngày 16/02 đến ngày21/02/2013 là 1.347 triệu m3), bao gồm:

- Lượng nước xả bình thường (hàngnăm tăng xả nước trước 2 ngày so với ngày lấy nước đầu tiên và ngừng tăng xảnước trước 2 này so với ngày kết thúc lấy nước) là 3.756 triệu m3.

- Lượng nước xả tăng cường do điềukiện thực tế (vì trước mỗi đợt xả nước đều phải thực hiện trước 3 ngày để bùđắp nước đệm trong sông ở mức thấp lên mức cần thiết, hơn nữa trong đợt 1 xảđến ngày 29/01, đợt 2 xả kéo dài thêm 1 ngày để hỗ trợ các tỉnh Thái Bình, NamĐịnh, Ninh Bình… lợi dụng đỉnh triều lấy nước tối đa trong các ngày tết Nguyênđán Qúy Tỵ) là 1.010 triệu m3.

b) Do được bổ sung dòng chảy nênmực nước trên các tuyến sông lớn đều dâng cao, tại Sơn Tây tăng thêm từ 3-4m,tại Hà Nội từ 2-3m, đủ điều kiện cho các cống, đập dâng, trạm bơm vận hành cấpnước. Trong 3 đợt lấy nước, mực nước bình quân đều cao hơn nhiều so với yêu cầuđặt ra (tại Sơn Tây đạt 5.45m, Liên Mạc 3.04m, Hà Nội 2.38m và Xuân Quan1.87m).

3. Công tác chỉ đạo cấp nước đổải.

a) Trung ương

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chỉđạo các tỉnh, thành phố tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2013, đảm bảocấy hết diện tích trong khung thời vụ, áp dụng giải pháp 3 giảm 3 tăng, vận dụngkỹ thuật gieo thẳng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng tỷ lệ gieo cấylúa xuân muộn, vận hành hợp lý hệ thống thủy lợi, tổ chức lấy nước theo lịch.Trong thời gian đổ ải đại trà, Bộ và EVN đã cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra,chỉ đạo thực tế tại các địa phương (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, HảiDương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cân đốinguồn năng lượng và đã tăng lượng phát điện hợp lý từ hồ Hòa Bình, Thác Bà,Tuyên Quang; tổ chức kiểm tra, xử lý và đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm hoạtđộng.

Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếngnói Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo và Truyền hình Thông tấn xã ViệtNam…đã xây dựng phóng sự, biên tập bản tin về tình hình lấy nước của các địaphương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương…vàthường xuyên, liên tục phát tin trên phương tiện thông tin đại chúng, kịp thờituyên truyền kế hoạch cấp nước đến chính quyền cơ sở và bà con nông dân.

b) Địa phương

UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạoSở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thủy lợi thường xuyên kiểm tra, giải quyếtnhững phát sinh cụ thể ở địa phương. Các Công ty khai thác công trình Thủy lợiliên tỉnh, liên huyện đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố tổchức tốt việc điều hành hệ thống thủy lợi, nhất là trong các đợt lấy nước đãthực hiện hiệu quả giải pháp lấy nước và tích, trữ nước trong hệ thống khinguồn nước dồi dào.

Bộ Nông nghiệp & PTNT báo cáovà xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Công Thương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm DB KTTV TW;
- Lưu VT, TCTL;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng