Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 754 TCT/AC NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian qua, một số địa phương có công văn đề nghị giảiđáp về một số vướng mắc trong xử lý vi phạm trong sử dụng hoá đơn; Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Theo tiết b, điểm 2.1 mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày16-5-2001 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22-9-1998, của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17-4-1996 của Chính phủvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hành vi "Gian lận nội dungkinh tế trên hoá đơn" và hành vi "Mua, bán hoá đơn không đúng quy định và lợidụng các hoá đơn đó để kê khống chi phí thực tế không phát sinh làm giảm thuếthu nhập doanh nghiệp hoặc gian lận, khai tăng số thuế được khấu trừ, số thuếđược hoàn", được xác định là hành vi khai man trốn thuế. Vì vậy, các cơ sở kinhdoanh bán hoá đơn hoặc mua hoá đơn để kê khống nội dung (không có hàng hoá, dịchvụ được mua bán, cung ứng); các cơ sở kinh doanh ghi gian lận nội dung kinh tếtrên hoá đơn (sai khác giữa các liên hoá đơn về tên khách hàng, loại hàng hóahoặc giá cả, doanh số...) thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền do khai man, trốnthuế còn bị xử phạt theo quy định tại tiết b, điểm 2.1, mục II Thông tư số30/2001/TT-BTC ngày 16-5-2001, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTCngày 22-9-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày17-4-1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; đồngthời không được chấp nhận kê khai để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, không đượctính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệpđối với các số hoá đơn không hợp pháp nêu trên. Nếu các số hoá đơn này đã khấutrừ hoặc hoàn thuế, cục thuế phải ra quyết định thu hồi ngay số tiền thuế đãkhấu trừ hoặc hoàn thuế và tiến hành kiềm tra tình hình kê khai, nộp thuế, sửdụng hoá đơn của cơ sở vi phạm.