BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7559/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ông Nguyễn Đăng Minh
(Địa chỉ: số 64, Vũ Quỳnh, tổ 33, Thanh Khê Tây, Đà Nẵng)

Trả lời đơn thư đề ngày 05/12/2010của Quý ông về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nướcngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam thì điều kiện đượcnhập khẩu xe ô tô đang sử dụng như sau:

1. Người Việt Nam định cư ở nướcngoài được phép hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc xe tô cá nhân đang sử dụng.

2. Xe ôtô đang sử dụng phải đượcđăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoàiđến làm việc (khác với nước định cư) trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộkhẩu thường trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phéphồi hương.

3. Xe ôtô đang sử dụng phải tuân thủtheo nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 phần I, phần II Thông tư liên tịchsố 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Công Thương -Giao thông vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở ngườidưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hànghóa với nước ngoài.

Trường hợp cụ thể của Quý Ông nếuđáp ứng các điều kiện nêu trên thì liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phốĐà Nẵng để được giải quyết thủ tục nhập khẩu 01 xe ô tô theo chế độ tài sản dichuyển của Việt kiều hồi hương.

Tổng cục Hải quan trả lời để ôngNguyễn Đặng Minh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh