TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hảiquan tỉnh Long An

Trả lời các công văn số 1159/HQLA-NVngày 5/6/2014, 1185/HQLA-NV ngày 9/6/2014 và 1214/HQLA-NV ngày 10/6/2014của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị cấp mã địađiểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3925/BTC-TCHQngày 28/3/2014của Bộ Tài chính về việctập kếthàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địađiểm tập kết hàng hóaxuất khẩu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho cácdoanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại các công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến đề Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCs/VCIS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂMTẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm công văn số 762/GSQL-TH ngày 11/06/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa điểm

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghiệp

Địa ch kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan Đức Hòa

48BIZ25

CTY DET KIM TIN THANH

Cty TNHH Dệt Kim Tín Thành

Cụm CN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ26

CTY DS OUTDOOR VN

Cty TNHH DS OUTDOOR VN

Ấp Bình Tiền II, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ27

DNTN GIA HAO

DNTN Gia Hào

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ28

CT ASC.KEY EXCELKIND

Cty TNHH sản xuất hàng may mặc ASCENT KEY EXCEL KIND

Lô số 18-20, đường số 3, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ29

CTY KANAAN SAIGON

Cty TNHH KANAAN SAIGON

xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

2

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho

48CGZ21

CT MAY TINH CUU LONG

Công ty TNHH Máy tính Cửu Long

6A2, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

48CGZ22

CT THEP QUANG THƯƠNG

Cty TNHH thép không gỉ Quảng Thượng, Việt Nam

Lô 61C, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

48CGZ23

CTY DONG HAI BEN TRE

Cty CP Đông Hải Bến Tre

Lô AIII-KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

3

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội thủ tục)

48F2Z83

CTY HOANG PHAT FRUIT

Cty TNHH Hoàng Phát Fruit

Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

48F2Z84

CTPHAN BON BINH DIEN

Cty CP phân bón Bình Điền

Nhà máy phân bón Bình Điền Long An: KCN Long Định-Long Cang, ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

48F2Z85

CTY TAN DONG TIEN

Cty CP Tân Đồng Tiến

1056 Quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, tnh Long An

4

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội NV Long Hậu)

48F1Z35

CTY MTV KEY TECH VN

Cty TNHH MTV Key Tech Việl Nam

Lô B1-6B, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tnh Long An