BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/TCT-CS
V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định vềthuế. Trên cơ sở quy định của Nghị định và yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hànhchính, ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướngdẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Tổng cục Thuế giới thiệucác nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC và đề nghị các Cục thuế khẩntrương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trênđịa bàn quản lý biết. Một số nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC nhưsau:

1. Các nội dungsửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhvề thuế GTGT.

a) Điều 4:

+ Bổ sung vàođối tượng không chịu thuế đối với các mặt hàng sau:

“-Phân bón làcác loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phânđạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

- Thức ăn chogia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sảnphẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bộtcá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủysản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chấtvà chất mang)theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

- Tàu đánh bắtxa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sảnhoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùngphục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai tháchải sản;

- Máy móc, thiếtbị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máyphay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt;máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống,máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thuhoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máyhái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương;máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấynông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía,lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóngkiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.”

Trước đây: áp dụng thuế suất 5% và 10% (tàu đánh bắt xa bờ).

+ Bổ sung hướng dẫn trường hợp bên đi vay khi thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quyđịnh của pháp luật cho ngân hàng thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trước đây: chưa hướng dẫn cụ thể.

b) Điều 7:Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10về giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cụ thể:

a.8)Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cánhân theo quy định của pháp luật thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị giatăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sửdụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyểnnhượng .

a.9)Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản ký hợp đồngvới hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp để hoán đổi đất nông nghiệp thànhđất ở, việc hoán đổi này phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai thì khigiao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, giá tính thuế GTGT là giá chuyểnnhượng trừ (-) giá đất được trừ theo quy định. Giá chuyển nhượng là giá đền bùtương ứng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi theo phương án do cơ quanchức năng phê duyệt.”

Trước đây: chưa hướng dẫn cụ thể.

c) Điều 9: Bổsung hướng dẫn không áp dụng mứcthuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Thuốc lá, rượu,bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầura nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

d) Điều 10:Bổ sung hướng dẫn vật tư hóa chất xétnghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế áp dụng thuế suất 5% “theo xác nhận củaBộ Y tế.”

Trước đây: chưa hướng dẫn có xác nhận của Bộ Y tế.

đ) Điều 14:

+ Bổ sungdoanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ để xácđịnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cụ thể:

“…Cơ sở kinhdoanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấutrừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tínhtheo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồmcả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được”.

+ Bổ sung hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với các nhóm hànghóa chuyển sang đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịchvụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón,máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xabờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụtrong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thunhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sảncố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGTkhâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiệnkhấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

e) Điều 15:

+ Bổ sung hướng dẫn không cần chứng từ thanh toán không dùng tiềnmặt trong trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặngcủa tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Trước đây: chưa hướng dẫn cụ thể.

+ Bổ sung hướng dẫn về xác định nhà cung cấp trong trường hợpsau:

“Trường hợpngười nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụngchung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức“Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấutreo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

g) Điều 16:Bổ sung hướng dẫn trong trường hợpphía nước ngoài nộp tiền vào tài khoản vãng lai để thanh toán cho cơ sở kinh doanhcủa Việt Nam như sau:

“b.7) …

Cơ quan thuếkhi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán quatài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nướcngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mụcđích và phù hợp với quy định của pháp luật. Người nhập cảnh mang tiền qua biêngiới phải kê khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán cụ thể đối với từnghợp đồng mua bán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu hàng hóa; đồng thời xuất trìnhhợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khẩu để công chức hải quan kiểm tra,đối chiếu. Trường hợp người nhập cảnh không phải là đại diện doanh nghiệp nướcngoài trực tiếp ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có giấyủy quyền (bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cùng với bản chính bằng tiếng củanước có đường biên giới cửa khẩu tiếp giáp) của tổ chức, cá nhân nước ngoài đãký hợp đồng mua bán nêu trên. Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mangtiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua báncụ thể.

h) Điều 18:

+ Hướng dẫn rõ việc hoàn thuế GTGT của cơ sở kinh doanhđang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố.

+ Hướng dẫn rõ cách xác định thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp CSKD vừa có hànghóa, dịch vụ xuất khẩu vừa có hàng hóa, dịch vụ bán ra trong nước.

+ Bổ sung hướngdẫn chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, đã khấu trừ hoặc hoàn thuếtrong trường hợp CSKD đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sảnxuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phátsinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầutư, cụ thể:

“5. ...Cơ sởkinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưngphải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị giatăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điềuchỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơsở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giảithể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơsở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể,phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của phápluật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoànthì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơsở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạtđộng kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhànước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điềuchỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.”

2. Các nội dungsửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013về quản lý thuế.

a) Điều 11:

+ Hướng dẫnnộp thuế theo tỷ lệ đối với trườnghợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trìnhxây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng laingoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ1 tỷ đồng trở lên.

Trước đây: Không hướng dẫn về giá trị công trình xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh để kê khai thuế tại nơi có công trình.

+ Bổ sunghướng dẫn nộp thuế đối với NNT có công trình liên quan đến nhiều địa phương, cụthể:

Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắpđặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông,đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,..., không xác địnhđược doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuếkhai thuế giá trị gia tăng của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung vớihồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho các tỉnh nơi có công trình đi qua. Sốthuế GTGT phải nộp cho các tỉnh được tính theo tỷ lệ (%) giá trị đầu tư củacông trình tại từng tỉnh do người nộp thuế tự xác định nhân (x) với 2% doanhthu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng công trình.

Số thuế GTGTđã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động xây dựng công trình liên tỉnhđược trừ (-) vào số thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT ) củangười nộp thuế tại trụ sở chính.

Người nộp thuếlập Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xâydựng, lắp đặt liên tỉnh (mẫu số 01-7/GTGTban hành kèm theo Thông tư này) và saogửi kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT.”

+ Bãi bỏ Bảng kê HHDV mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế TTĐB.

b) Điều 27:Hướng dẫn về đồng tiền nộp thuế vàxác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp NSNN, cụ thể:

...

2. Trường hợpngười nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩmquyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì người nộp thuế và cơ quan quảnlý thuế căn cứ số tiền Việt Nam Đồng trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhànước và tỷ giá quy định tại Khoản này để quy đổi thành số tiền bằng ngoại tệ đểthanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ, cụ thể như sau:

Trường hợp nộptiền tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước thì áp dụngtỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mởtài khoản tại thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Côngty X là người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan cóthẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam. Công ty X mở tài khoản tại 3 ngânhàng là Ngân hàng A, Ngân hàng B và Ngân hàng C. Ngày 21/3/2015, tỷ giá mua vàođồng đô la Mỹ tại Ngân hàng A là 21.300 VND/USD, tại Ngân hàng B là 21.310VND/USD, tại Ngân hàng C là 21.305 VND/USD. Ngày 21/3/2015, Công ty X nộp thuếbằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng D hoặc Kho bạc Nhà nước quận E thì Côngty X được áp dụng tỷ giá mua vào của một trong ba ngân hàng A, B, C. Nếu Côngty X nộp thuế bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng A thì áp dụng tỉ giá là 21.300VND/USD.

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuếbằng ngoại tệ thì phải quy đổingoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của BộTài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫnvề chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giaodịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mạinơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giaodịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơingười nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoạitệ.

- Các trườnghợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

c) Bãi bỏ quyđịnh về gia hạn nộp thuế đối vớitrường hợp người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đãđược ghi trong dự toán NSNN.

d) Về tỷ lệtính tiền chậm nộp:

- Từ01/01/2015, tiền chậm nộp được tínhtheo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

- Đối với các khoảntiền thuế khai thiếu của kỳthuế phát sinh trước ngày 01/01/2015nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quannhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tựphát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khaithiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

đ) Về trườnghợp không phải nộp tiền chậm nộp

Người nộp thuếcung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướcnhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì khôngphải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

e) Về miễn tiềnchậm nộp

- Về xác định số tiền chậm nộp được miễn: số tiềnchậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai,hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnhvà số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quágiá trị bị thiệt hại.

- Về hồ sơ đề nghịmiễn tiền chậm nộp: trường hợp NNT bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ,dịch bệnh, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải có biên bản xác định mức độ,giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá doSở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịchvụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính.

- Về trình tự giải quyết hồ sơ miễn tiền chậm nộp: Trong thờihạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày xảy ra gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bấtngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác người nộpthuế phải lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp gửi đến cơ quan thuế quản lý trựctiếp.

g) Về hồ sơáp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hãng vận tải nước ngoài.

g.1) Sửa đổicác các nội dung sau:

- Khai thuếđối với hãng vận tải nước ngoài sửa đổi từ khai theo quý sang thành tạm nộptheo quý và quyết toán theo năm.

- Về Hồ sơThông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: Bãi bỏ toàn bộ quyđịnh về Tài liệu chứng minh hãng vận tải nước ngoài khai thác tàu theo từng hìnhthức (Chứng từ điều hành tàu, hợp đồng vận chuyển hàng hoá, hành khách bằngđường biển, và Chứng từ vận chuyển).

Và thay thế bằng hướng dẫn sau:

Đại lý của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam hoặc Văn phòng Đại diện củahãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theoquy định của Luật kế toán, Nghị định hướng dẫn Luật kế toán và Bộ Luật Hàng hảivà xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trường hợp cáchãng vận tải nước ngoài có các đại lý tại nhiều địa phương ở Việt Nam hoặc cácđại lý của hãng vận tải nước ngoài có các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tạinhiều địa phương ở Việt Nam thì chỉ phải nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứngthực) Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự cho Cục Thuế địa phươngnơi đại lý của hãng vận tải nước ngoài có trụ sở chính và gửi bản chụp tài liệunày cho các Cục Thuế địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có chi nhánh và ghirõ nơi đã nộp bản gốc. Hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tảinước ngoài không phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng kýkinh doanh) cho cơ quan thuế.

g.2) Sửa đổi về hồ sơ hoàn thuế theo hướng hồ sơ hoàn thuế của các đối tượng đề nghị áp dụng Hiệpđịnh không bao gồm Chứng từ nộp thuế.

Riêng đối với cáchãng vận tải nước ngoài, hồ sơ hoàn thuế không bao gồm chứng từ chứng minh choviệc doanh nghiệp khai thác tàu, chứng từ nộp thuế và xác nhận của tổ chức, cánhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế theohợp đồng.

g.3) Bổsung về việccác hồ sơ hoàn thuế củahãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thuộc diện hoànthuế trước, kiểm tra sau và việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiệntrong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

3. Các nội dungsửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hoá đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ.

a) Điều 4: Bỏhướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăngký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.

Trước đây: CSKD phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế.

b) Điều 6, Điều8: Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngàylàm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổchức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

c) Điều 9: Bỏquy định cơ quan thuế quản lý trựctiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 thángđến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Trước đây: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóađơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báophát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

d) Điều 14:Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối vớicơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơquan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị …có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanhtoán.

Trước đây: chưa có quy định.

đ) Điều 16 vàPhụ lục 4: Hướng dẫn cụ thể trườnghợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trìnhsản xuất kinh doanh.

Trước đây: Chưa hướng dẫn cụ thể trường hợp này.

e) Điều 16: Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lậpcó sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thìcác bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Cáctrường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

4. Hiệu lực thi hành:

a) Các nội dung trên có hiệu lực thi hành kể từ ngàyLuật số 71/2014/QH13 về sửa đổi,bổsung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệulực thi hành.

b) Một số lưu ý về hiệu lực thi hành như sau:

- Đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệpký trước ngày có hiệu lực áp dụng của Luật số 71/2014/QH13 (các loạimáy quy định tại Khoản 11 Điều 10Thông tư số 219/ 2013/TT-BTCđược sửa đổi, bổ sung tại Khoản2 Điều1Thông tư 26/2015/TT-BTC ) nhưng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày Luậtsố 71/2014/QH13 có hiệu lực áp dụng thìcác bên thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư26/2015/TT-BTC .

- Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày01/01/2015 theo giá đã có thuế GTGT nhưng đến thời điểm ngày 31/12/2014 chưahoàn thành, bàn giao mà thời điểm hoàn thành, bàn giao thực tế sau ngày01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thực hiện theo hướng dẫn tạiKhoản 2 Điều 1 Thôngtư26/2015/TT-BTC .

- Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn,chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khixác định doanh thu, giá tính thuế tại:

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 vàNghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

- Đối với các hồsơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được nộp cho cơ quan thuế trướcThông tư này có hiệu lực thi hành, đại lý của hãng vận tải nước ngoài tại ViệtNam hoặc văn phòng đại diện của hãng vận tải nước ngoài thực hiện lưu trữ cáchồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC .

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổngcục Thuế để được nghiên cứu giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn