BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/BXD –HĐXD
V/v cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Bình Dương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 356/SKHĐT-KTĐN ngày 10/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tưTỉnh Bình Dương đề nghị góp ý dự án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần bấtđộng sản Việt Nhật tại Bình Dương của Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêuđầu tư thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại BìnhDương của Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật (là doanh nghiệp liên doanh cóvốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh số 0102853823 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/8/2008,thay đổi lần thứ 5 ngày 25/02/2011) để thực hiện cải tạo, nâng cấp, hoàn thiệnmặt bằng từ tầng hầm đến tầng 2 (có diện tích 15.576m2) Toà nhà MC Bình DươngPlaza – phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương nhằm phát triển,kinh doanh một siêu thị mang thương hiệu Big C thuộc hoạt động được xem xéttheo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Theo quy địnhtại khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp và tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhđã cấp thì Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật có chức năng kinh doanh bấtđộng sản, trường hợp thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh bất độngsản Việt Nhật tại Bình Dương thì Chi nhánh này được phép hoạt động kinh doanhtrong lĩnh vực bất động sản, trong đó có hoạt động đầu tư cải tạo nhà, côngtrình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

2. Căn cứ hồsơ cho thấy Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật đã ký kết hợp đồng thuê mặt bằngdự án với Công ty TNHH Thanh Lễ chủ đầu tư Toà nhà MC Bình Dương Plaza – phườngHiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một. Khi triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, hoànthiện mặt bằng tầng tầng hầm thành một siêu thị thương mại, Công ty phải đảmbảo sự phù hợp công năng sử dụng của công trình; phù hợp với kết cấu, hạ tầngkỹ thuật chung của Toà nhà MC Bình Dương Plaza.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh BìnhDương xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh