BAN CHỈ ĐẠO QUC GIAPHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/CV-BCĐ V/v hỗ trợ TP. Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: …………………………………………

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong đó có Thành phố Hà Nội, để hỗ trợ Thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian ngắn nhất cho những người về từ vùng có dịch, những người có nguy cơ cao theo hướng dẫn giám sát (Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Hà Nội ngày 31/01/2021 đề nghị hỗ trợ xét nghiệm khoảng 40.000 mẫu), Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị hỗ trợ Sở Y tế Hà Nội xét nghiệm số mẫu bệnh phẩm theo đề xuất nêu trên trong khoảng thời gian từ 01/02/2021 - 05/2/2021, cụ thể như sau:

1. Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện tiến hành lấy mẫu và điều phối mẫu đến các đơn vị xét nghiệm đã được phân công để triển khai xét nghiệm trên cơ sở dự kiến số lượng xét nghiệm gửi kèm theo công văn này; Chủ động trao đổi, thống nhất trước với các đơn vị được xét nghiệm về số lượng, thời gian, địa điểm bàn giao mẫu bệnh phẩm, đảm bảo các quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Các đơn vị trong danh sách gửi kèm tích cực, chủ động liên hệ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

3. Đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị: Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bệnh Viện Quân Y 108, Bệnh Viện Quân Y 103 cùng hỗ trợ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

4. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị Cục Thú Y, Trung tâm chẩn đoán Thú Y trung ương, Chi Cục Thú Y vùng 1 hỗ trợ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

5. Kinh phí: Hoạt động xét nghiệm này sử dụng kinh phí từ nguồn do Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất UBND Thành phố bố trí và từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp, tổ chức thực hiện xét nghiệm, thông báo kết quả cho Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy định.

 

>> Xem thêm:  Đăng ký nhập hộ khẩu tại thành phố Hà Nội theo quy định mới 2022

Nơi nhận:- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội;
- Các Vụ, Cục; DP, KCB, KHTC;
- Trung tâm KSBT Hà Nội;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ MẪU XÉT NGHIỆM

Kèm theo Công văn số 770/CV-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

STT

Đơn vị

Số lượng mẫu dự kiến phân bổ (*)

1

Đại học Y Hà Nội

5000

2

Đại học Y tế công cộng

2000

3

Bệnh viện Bạch Mai

2000

4

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

4000

5

Bệnh viện Nhi Trung ương

5000

6

Bệnh Viện Phổi trung ương

3000

7

Bệnh viện 103

2000

8

Bệnh viện 108

2000

9

Viện Y học dự phòng Quân đội

3000

10

Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

5000

11

Trung tâm Chẩn đoán thú Y Trung ương

5000

12

Chi cục thú y vùng 1

2000

 

Tng

40.000

*Số lượng mẫu có thể thay đổi trên cơ sở trao đổi với Sở Y tế Hà Nội.

 

DANH SÁCH GỬI

Kèm theo Công văn số 770/CV-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

1. Trường Đại học Y Hà Nội

2. Trường Đại học Y tế công cộng

3. Bệnh viện Bạch Mai

>> Xem thêm:  Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập

4. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

5. Bệnh viện Nhi Trung ương

6. Bệnh viện Phổi Trung ương

7. Bệnh viện Quân Y 103

8. Bệnh viện Quân Y 108

9. Viện Y học dự phòng Quân đội

10. Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

11. Trung tâm Chẩn đoán thú Y Trung ương

12. Chi cục Thú y vùng 1

13. Bộ Quốc phòng

>> Xem thêm:  Tái cấp vốn là gì? Tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

14. Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng

15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

16. Sở Y tế Hà Nội.