BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7758/BGDĐT-GDDT
V/v tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo…..

(Danh sách kèm theo)

Trong năm học 2009- 2010, các Sở Giáo dục và Đào tạo LàoCai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai…đã triển khai hoạt động giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số vàđạt được kết quả đáng khích lệ. Các Sở giáo dục và Đào tạo trên đều nhận thấy:Chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” rất bổ ích cho học sinhdân tộc thiểu số cấp tiểu học giúp các em được giao lưu học hỏi, nâng cao kĩnăng sử dụng tiếng Việt.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt môn TiếngViệt của học sinh dân tộc thiểu số và thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-1011, BộGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức hoạtđộng giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số với chủ đề “Tiếng Việtcủa chúng em” theo hướng dẫn sau :

1. Mục tiêu

Phát triển các kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết của họcsinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng Việt vàtình yêu tiếng Việt của học sinh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo nội dung thiết thực, có chất lượng, phù hợp vớiđiều kiện các địa phương.

- Động viên được học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn TiếngViệt.

3. Đối tượng tham gia

Học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường tiểu họcvùng dân tộc.

4. Hình thức tổ chức

- Thành lập các đội tham gia giao lưu ở các cấp (cấp trường,cấp huyện, cấp tỉnh).

- Tiến hành giao lưu giữa học sinh các lớp trong khối, giữacác trường trong huyện và giữa các huyện trong tỉnh. Tổ chức chấm điểm cho mỗinội dung giao lưu để tạo không khí thi đua giữa các lớp, các trường, các huyện,các tỉnh.

5. Nội dung

- Căn cứ vào chương trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học, soạnthảo các nội dung giao lưu để học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 thể hiện được cáckĩ năng đọc, nghe, nói, viết phù hợp với trình độ học sinh ở mỗi khối lớp vàcác cấp giao lưu.

- Học sinh thể hiện 4 kĩ năng: đọc, nghe, nói, viết thôngcác qua các nội dung giao lưu như: chào hỏi, viết chữ đẹp, kiến thức tiếngViệt, năng khiếu (đọc thơ, kể chuyện, hát...).

Khuyến khích lựa chọn các hình thức thể hiện nội dung giaolưu mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số.

Các địa phương báo cáo kế hoạch triển khai chương trình giaolưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số về Vụ Giáo dục Dântộc trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Vụ GDTH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Mông Ký Slay

Vùng

Số TT

Tỉnh

Ghi chú

Đồng bằng Sông Hồng

1

Hà Nội

2

Vĩnh Phúc

3

Hải Dương

4

Ninh Bình

Đông Bắc

5

Hà Giang

6

Cao Bằng

7

Lào Cai

8

Bắc Kạn

9

Lạng Sơn

10

Tuyên Quang

11

Yên Bái

12

Thái Nguyên

13

Phú Thọ

14

Bắc Giang

15

Quảng Ninh

16

Lai Châu

Tây Bắc

17

Điện Biên

18

Sơn La

19

Hòa Bình

Bắc Trung bộ

20

Thanh Hóa

21

Nghệ An

22

Hà Tĩnh

23

Quảng Bình

24

Quảng Trị

25

Thừa Thiên – Huế

Duyên hải nam Trung bộ

26

Đà Nẵng

27

Quảng Nam

28

Quảng Ngãi

29

Bình Định

30

Phú Yên

31

Khánh Hòa

Tây Nguyên

32

Kon Tum

33

Gia Lai

34

Đắk Lắk

35

Đắk Nông

36

Lâm Đồng

Đông Nam bộ

37

TP. Hồ Chí Minh

38

Ninh Thuận

39

Bình Phước

40

Tây Ninh

41

Bình Dương

42

Đồng Nai

43

Bình Thuận

44

Bà Rịa – Vũng Tàu

45

An Giang

46

Tiền Giang

47

Vĩnh Long

48

Kiên Giang

49

Cần Thơ

50

Hậu Giang

51

Bạc Liêu

52

Trà Vinh

53

Sóc Trăng

54

Cà Mau