BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7873/BGTVT-KHCN
V/v: Giải pháp kỹ thuật sửa chữa, xử lý khắc phục hư hỏng “hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: KHCN, Vận tải, KCHTGT;
- Viện Khoa học & Công nghệ GTVT;
- Các Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ban QLDA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ATGT, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh;
- Tng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC);
- Tổng công ty ĐTPT&QLCDA HTGT Cửu Long (CIPM);
- Các Tổng công ty XDCT GT: 1, 4, 5, 6, 8, Thăng Long;
- Các Trường Đại học: GTVT; Công nghệ GTVT;
- Các đơn vị Tư vấn chính: TEDI, TEDI South; Trường Sơn;
- Các Nhà đầu tư BOT, BT.

Thời gian vừa qua, cục bộ trên một số đoạn tuyến quốc lộ đãxuất hiện hưhỏng hằn lún vệt bánhxe (HLVBX) trên mặt đường bê tông nhựa gây ảnh hưởng đến quá trìnhkhai thác và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Để xử lý, khắc phục kịp thời các đoạn tuyến hư hỏng HLVBX,Bộ Giao thông vận tải hướng dẫnngtác sửa chữa, xử lý khắc phục như sau:

1. Nguyên tắc chung:

- Hiện tượng HLVBX xuất hiện trên mặt bê tông nhựa do nhiều nguyên nhân gây ra bao gồm cả nguyên nhân chủ quanvà khách quan. Vì vậy, đối với mỗi dự án cụ thể cần được khảo sát, thí nghiệm, đánh giá chi tiết để tìm nguyênnhân gây ra hiện tượng này, từ đó để có giảipháp sửa chữa, xử lý khắc phục cho phù hợp.

- Trong quá trình sửa chữa,xử lý khắc phục các hư hỏng, các đơn vị phải xác định rõ phạm vi và chiều sâu hư hỏng để có giải pháp xử lý triệt để, phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quancủa Bộ GTVT đã ban hành. Trường hpcó nhiều quy định về mộtthông số kỹ thuật có sự khác nhau thì áp dụngphiên bản mới nhất.

- Văn bản hướng dẫn này đề cập đến việc xử lý hư hỏng HLVBX tại các lớp bê tông nhựa mặt đường. Đi với các đoạn tuyến xảy ra hiện tượng hư hỏng từ các lp móng dưới vànn đường, yêu cầu có các giải pháp sửachữa, xử lý triệt để đốivới các lớp móng dướivà nền đường trước khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa.

2. Về thiết kế, sản xuất hỗn hợp bêtông nhựa:

2.1. Công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa:

- Công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa và lựa chọn các các loại vật liệusử dụng cho hỗn hợp bê tông nhựa dùng cho việc sửa chữa, khắc phục các đoạn tuyếnhư hỏng HLVBX phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các yêu cầu quy định tại TCVN8819:2011, TCVN 8820:2011 và Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 và cácvăn bản chỉ đạo của Bộ GTVT trong thời gian qua.

Trong đó, nhựa đường sử dụng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựaphải được lựa chọn, quản lý chất lượng tuân thủ các yêu cầu quy định tại Thôngtư số 27/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựađường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Yêu cầu sử dụng loại nhựacó tính năng cao hơn so vớilớpđã phát sinh hằn lún.

Hàm lượng nhựa tối ưu sử dụng cho hỗn hợp nên tham khảo khuyếncáo tại văn bản 9297/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2014 của Bộ GTVT để lựa chọn.

- Phải tiến hành đầy đủ các bước thiết kế hỗn hợp BTN như đối với các lớp BTN làm mới (Thiết kế sơ bộ, thiết kế hoàn chỉnh và tiến hành công tác rải thử BTN để xác định quy trình công nghệthi công, sơ đồ lu và xáclập công thứcchế tạo hỗn hợp BTN).

- Trong quá trình thiết kế hỗn hp, các đơn vị cần phải xem xét đánh giá hỗn hợp bê tông nhựa của các đoạntuyến chất lượng còn tốt, đã thi công cùng thời đim với các đoạn tuyến đã hư hỏng đđiều chỉnh cho phù phù hợp và phải thí nghiệm hằn vệt bánhxe theo quy định của Quyết định 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 nhằm đảm bảo cácyêu cầu kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu chống HLVBX. Đặc biệt chú ý phải lựa chọnđược cấp phối tốt nhất, đạt mọi chỉ tiêu kỹ thuật và khả năng chống hằn lún vệtbánh xe cao nhất.

2.2. Công tác sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa:

- Yêu cầu tập trung đầy đủ khối lượng vật liệu cho mỗi đợt sửa chữa, tiếnhành phối trộn để đảm bảo độ đồng đều của thành phần cốt liệu. Trên cơ sở vậtliệu đã được tập kết, tiến hành thí nghiệm lựa chọn cấp phối bê tông nhựa đảm bảotheo quy định tại mục 2.1 nêu trên. Trường hợp khó khăn bố trí mặt bằng, nguồncung cấp vật liệu thì phải tiến hành thiết kế cấp phối, rải thử cho từng dâychuyền sản xuất vật liệu để đảm bảo có được cấp phối bê tông nhựa đạt yêu cầu kỹthuật,

- Kiểm soát chất lượng đồng bộ từ quá trình thiết kế hỗn hợp đến sản xuấthỗn hợp bê tông nhựa tại hiện trường. Trường hợp có sự thay đổi về nguồn vật liệu,trạm trộn bê tông nhựa, dây truyền thiết bị thi công trong quá trình sản xuấtthì phải dừng thi công và tiến hành lại công tác thiết kế hỗn hợp BTN cho phù hp.

3. Công tác cào bóc và chuẩn bị mặt bằng:

- Tiến hành đo đạc, xác định rõ khối lượng mặt đường hư hỏng do hằn lún vệtbánh xe cần sửa chữa. Lưu ý diện tích sửa chữa phải đảm bảo khắc phục hết cáckhu vực hư hỏng và đảm bảo yêu cầu mỹ quan.

- Tại các vị trí hư hỏng tiến hành đánh dấu khoanh vùng, sao cho phần diệntích sửa chữa có dạng hình chữ nhật, chiều rộng bằng làn xe chạy (3,5 m đối với các dự án mở rộng QL1), chiều dài theo vệt hư hỏng. Sử dụngcưa máy đ ct khoanh vùng diện tích bê tông nhựa hư hỏng, chiều sâu cưahết lớp bê tông nhựa bị hư hỏng.

- Cào bóc phần bê tông nhựa hư hỏng bằng máy chuyên dùng với chiều sâu càobóc hết lóp bê tông nhựa bị hằn lún. Sau khi cào bóc xong dọn dẹp vật liệu càobóc ra khỏi phạm vi sửa chữa. Vật liệu cào bóc được vận chuyển đến nơi quy địnhđảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tập trung đầy đủ thiết bị thi công, đặc biệt lưu ý phải đủ các loại lu gồmcả lu rung trước khi tiến hành thi công sửa chữa. Phải tiến hành rải thử để lựachọn sơ đồ lu tối ưu trước khi thi công sửa chữa đại trà.

4. Trình tự thi công:

- Yêu cầu dùng máy cào bóc bóc hết chiều dày lớp bê tông nhựa hư hỏng do hằnlún vệt bánh xe với diện tích như đã yêu cầu trên đây. Tiến hành vệ sinh sạchdiện tích đã cào bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng do hằn lún.

- Tưới các lp dính bám theoyêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo phủ đều trên bề mặt, chỗ chồng mí.

- Rải bê tông nhựa và lu lèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lưu ý phải rải thửxác định được sơ đồ lu và thực hiện theo đúng sơ đồ lu đã xác định trong quátrình rải thử khi thi công đại trà (Các đơn vị có thể nghiên cứu tham khảo kinhnghiệm của một số đơn vị đã thi công bê tông nhựa đến nay chưa để xảy ra hằnlún đã sử dụng sơ đồ lu sau đây: Rải thảm bê tông nhựa ở nhiệt độ 130°C (nhiệtđộ bắt đầu lu lèn). Dùng lu nhẹ 10 tấn lu 3 đến 4 lượt/điểm; Ngay sau đó dùnglu nặng 16 tấn lu với tốc độ nhanh 30 đến 35 lượt/điểm; Dùng lu rung 12 tấnrung 2 cấp, mỗi cấp 2 đợt. Cấp độ rung cần điều chỉnh linh hoạt; Lu xóa vết vàhoàn thiện bề mặt bê tông nhựa).

- Sau khi kết thúc lu lèn phải quản lý thông xe tại các vị trí thi công đảmbảo tối thiểu 24h sau khi thi công lp bê tông nhựa.

5. Công tác giám sát, kiểm tra và nghiệmthu:

- Các đơn vị phải xây dựng và phê duyệt Chỉ dẫn kỹ thuật thi công riêng đểkiểm soát chất lượng đối với công tác sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng HLVBX.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiệnhành, các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT và theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Chỉ dẫnkỹ thuật đã được phê duyệt. Trong đó cần lưu ý tình trạng bề mặt mặt đường saukhi xử lý: không xuất hiện vết nứt tại vị trí tiếp giáp với mặt đường cũ. Mặtđường bằng phẳng, không xuất hiện hiện tượng HLVBX.

6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường:

Tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trong đó cần lưu ý mộtsố yêu cầu sau:

- Trước khi thi công phải đặt biển báo Công trường ở đầu và cuốiđoạn đường thi công, các cọc tiêu di động để ngăn cách khu vực thi công với lànđường đang có phương tiện lưu thông. Bố trí người và biển báo hướng dẫn đườngtránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đếnvà chạy đi của ô tô vận chuyển hỗn hợp, chiếu sáng khu vực thi công (nếu thicông vào ban đêm).

- Công nhân phục vụ theo máy rải, phải có ủng, găng tay, khu trang, qun áo lao động phù hợp với công việc phải đi lại trên hỗn hợpcó nhiệt độ cao.

- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thicông; sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ trực ban ở hiện trườngvề tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiệntrường kịp thời.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triểnkhai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cánhân phản ánh về Bộ GTVT để xem xét giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHCN, KHĐT, PPP;
- Lưu VT, KHCN (6);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông