BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Không cho hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; Qua công tác quản lý hải quan đối với hoạt động nhập, xuất kho ngoại quan đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu cho thấy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, không chỉ gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước (từ hoạt động buôn lậu) mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị trên địa bàn và còn có nguy cơ tạo sơ hởtrongquản lý đối với đường dây buôn lậu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia; Trong Quý I/2014 lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý một số vụ buôn lậu có nguồn gốc từ hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan; Để góp phần ngăn chặn tình trạng này, Bộ Tài chính đã có công văn số 5396/BTC-TCHQ ngày 25/4/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc không chogửikho ngoại quan đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu; Tại công văn số 3371/VPCP-KTTH ngày 13/5/2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải“Yêu cầu Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để xử theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền kinh doanh của doanh nghiệp”;
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục báo cáo đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ một số phương án sau:
1/ Phương án 1:
Tạm dừng hoạt động gửi kho ngoại quan để chờ xuất nước khác đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà. Vì đây là các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không khuyến khích nhập khẩu; thuốc lá điếu là mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Nhà nước.
2/ Phương án 2:
Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý phương án trên, thì, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện phương án 2:
Áp dụng biện pháp dán tem các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan tương tự như quản lý đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (trên tem thể hiện các thông tin cơ bản về: tên hàng, số tờ khai, tên, địa chỉ kho ngoại quan, người gửi kho,...). Đồng thời yêu cầu chủ kho ngoại quan phải đăng ký danh mục chủng loại các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý kho ngoại quan.
Biện pháp này vẫn đảm bảo hoạt động của kho ngoại quan, đồng thời sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu vào nội địa từ kho ngoại quan.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà là các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không khuyến khích nhập khẩu hoặc quản lý theo hạn ngạch thuế quan của Nhà nước, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thẩm lậu vào nội địa, do vậy, không được gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc để xuất đi nước khác, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo phương án 1.
Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với từng phương án cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho ý kiến tham gia về nội dung đề xuất nêu trên. Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 25/6/2014.
Rất mong nhận được sự phối hợp của các Đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?