BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7942TC/TCT
V/v Giải pháp giúp ngành Du lịch khắc phục hậu quả dịch SARS

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng cục du lịch
Cục thuế các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2488/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2003 về một số giải pháp giúp ngành du lịch khắc phục hậu quả của dịch bệnh SARS. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong hai tháng 4 năm 5 năm 2003, ngành Du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề vì hậu quả của dịch SARS. Lượng khách quốc tế vào Việt Nam giảm từ 50 đến 70% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các tour du lịch, các hội thảo, hội nghị quốc tế và các đoàn khách thương mại đều huỷ bỏ hoặc xin hoãn đến cuối năm 2003. Trước tình hình đó, hoạt động kinh doanh của các Công ty du lịch trong các tháng đó bị lỗ lớn. Cho đến nay tình hình kinh doanh của các khách sạn đã phục hồi và lượng khách vào VN cũng như số lượng người đi tham quan nghỉ mát tăng lên nên công suất phòng của các khách sạn đã tăng.

Như vậy, ảnh hưởng của SARS chỉ có tính chất thời điểm và việc xử lý hỗ trợ bàng công cụ thuế cũng sẽ mang tính chất hỗ trợ tạm thời với mục tiêu đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật thuế.

1. Về thuế GTGT: Theo quy định của Luật thuế GTGT thì không có điều khoản miễn, giảm thuế GTGT. Do vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch lữ hành và phòng khách sạn đã bị ảnh hưởng của SARS, Bộ Tài chính đồng ý gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phải nộp của quý 2.3/2003 được nộp vào quý 4 năm 2003.

2. Về thuế TNDN: Luật thuế TNDN quy định cơ sở SXKD bị lỗ thì không phải nộp thuế TNDN và được chuyển lỗ sang năm sau. Do vậy, theo quy định, các DN đã thực hiện nộp tờ kê khai thuế TNDN năm 2003 thì căn cứ vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. DN làm hồ sơ xin điều chỉnh số thuế tạm nộp để cơ quan thuế có cơ sở xử lý.

Trước mặt, Bộ Tài chính đồng ý đối với số thuế TNDN phải nộp của quý 2,3 và được châm nộp sang quý 4/2003 đối với những DN kinh doanh du lịch lữ hành và phòng khách sạn bị ảnh hưởng của SARS.

Cục thuế các tỉnh, TP có trách nhiệm xác định cụ thể doanh nghiệp kinh doanh du lịch nào bị ảnh hưởng của dịch SARS để xử lý hỗ trợ theo nội dung trên.

Đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn và phố biến nội dung trên tới các doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung