BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7975/BGDĐT-GDTH
V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

Kínhgửi: Ông (bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởngvề việc đánh giá sâu môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạođã lấy ý kiến của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc ; trực tiếp khảo sátcán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh, học sinh 8 tỉnh đại diện cho các vùngmiền và tổ chức Hội thảo đánh giá chất lượng, hiệu quả dạy học môn Thủ công, Kĩthuật.

Tổng hợp báo cáo của các địaphương, kết quả khảo sát trực tiếp và ý kiến của đại biểu tại Hội thảo, Bộ Giáodục và Đào tạo đánh giá thực trạng dạy học và hướng dẫn điều chỉnh nội dung, kếhoạch dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học như sau :

I. THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN THỦCÔNG, KĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC

1. Mục tiêu

Mục tiêu của môn Thủ công, Kĩthuật ở tiểu học đúng đắn, phù hợp, góp phần đạt mục tiêu chung của giáo dụctiểu học.

Môn học giúp học sinh biết cáchsử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản ; biết mục đích, cách tiến hành một sốcông việc lao động đơn giản trong gia đình ; rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì,sự khéo léo của đôi tay. Từ đó, hình thành cho học sinh lòng yêu lao động, quýsản phẩm lao động.

2. Nội dung chương trình dạy học

Chương trình môn Thủ công, Kĩthuật khá hợp lí. Các mạch kiến thức hệ thống, đảm bảo sự cân đối hài hòa giữatrang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và hình thành thái độ tích cực cho họcsinh tiểu học.

Tuy nhiên, nội dung và thứ tựdạy học ở một số bài học chưa phù hợp với mọi đối tượng học sinh và điều kiệnthực tế của các vùng miền.

Ví dụ: Nội dung Thêu chưa phùhợp với học sinh nam. Nội dung Trồng rau, hoa khó thực hiện với học sinh thànhphố, thị trấn, nơi không có đất đai, vườn trường. Nội dung Nuôi gà phù hợp vớihọc sinh nông thôn, miền núi nhưng chưa phù hợp với học sinh vùng thành phố,thị xã.

3. Phương pháp dạy học

Giáo viên đó có nhiều cố gắngđổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, nhiều giáo viên lệ thuộc vào hướng dẫntrong sách giáo viên, chưa linh hoạt, mạnh dạn đổi mới việc tổ chức dạy học phùhợp với đối tượng học sinh và hoàn cảnh địa phương.

Một số giáo viên chưa thực sựquan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học, ít có sự đầu tư cho bài dạy, chưa nắmvững các thao tác của quy trình làm sản phẩm nên đã hướng dẫn học sinh thựchành phức tạp, khó hiểu dẫn đến học sinh không nắm được quy trình và cách làmra sản phẩm.

4. Kiểm tra, đánh giá

Tuy đã có nhiều đổi mới trongviệc đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét, nhưng việc kiểm tra,đánh giá còn nặng nề. Nhiều giáo viên quá chú trọng vào đánh giá sản phẩm màchưa chú ý đến quá trình học tập của học sinh.

Một số giáo viên không đánh giásản phẩm thực hành của học sinh tại lớp theo hướng dẫn của Bộ mà đã giao bàitập cho học sinh làm ở nhà đem đến lớp đánh giá.

5. Công tác quản lí, chỉ đạo

Công tác quản lí, chỉ đạo dạyhọc môn Thủ công, Kĩ thuật chưa được quan tâm đúng mức. Việc bồi dưỡng, kiểmtra, dự giờ, nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên chưa được thực hiệnthường xuyên và chưa có hiệu quả thiết thực.

II. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘIDUNG DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC.

1. Thời lượng dạy học:

Giữ nguyên 35 tiết/năm học.

2. Nội dung dạy học:

2.1. Nguyên tắc điều chỉnh :

- Đảm bảo mục tiêu dạy học củamôn Thủ công, Kĩ thuật đã được quy định trong Chương trình Giáo dục Phổ thôngcấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo việc dạy học phù hợpvới đối tượng học sinh, điều kiện thực tế của địa phương và thực sự có hiệuquả.

2. 2. Nội dung điều chỉnh :

Căn cứ vào đối tượng học sinh vàđiều kiện thực tế, các địa phương chủ động lựa chọn, điều chỉnh nội dung, kếhoạch dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật phù hợp với đối tượng học sinh và điềukiện dạy học các vùng miền theo một trong hai phương án sau:

Phương án 1 : Thực hiệnHướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5 theo công văn số 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006.

Phương án 2 : Điều chỉnhnội dung, kế hoạch dạy học được hướng dẫn trong công văn số 9832/BGDĐT- GDTHngày 01 tháng 9 năm 2006 theo định hướng:

- Thay đổi thứ tự dạy học cácchủ đề, các bài học trong mỗi chủ đề cho phù hợp với đối tượng học sinh và điềukiện thực tiễn của địa phương.

Ví dụ :

Ở lớp 1, có thể thay đổi thứ tự cácchủ đề dạy học như : Gấp hình - Cắt, dán giấy - Xé, dán giấy ; hay : Cắt,dán giấy – Xé, dán giấy – Gấp hình.

Ở lớp 4, có thể dạy học theo thứtự : Lắp ghép mô hình kĩ thuật – Trồng rau, hoa - Cắt, khâu, thêu. Hoặc cóthể dạy học bài Trồng cây rau, hoa vào đúng thời vụ gieo trồng rau, hoa của địaphương mà không theo thứ tự đã sắp xếp trong Hướng dẫn thực hiện chương trìnhmôn học hiện hành.

- Tăng hoặc giảm thời lượng dạyhọc cần thiết của một số bài học.

Tùy đối tượng học sinh và điềukiện thực tế, địa phương có thể điều chỉnh thời lượng dạy học ở một số bàitrong một lớp cho phù hợp.

Ví dụ :

Giảm thời lượng 1 tiết ở mỗi bàicắt, dán hình (Cắt, dán hình chữ nhật; Cắt, dán hình vuông; Cắt, dán hình tamgiác). Tăng thời lượng cho các bài Cắt, dán hàng rào ; Cắt, dán và trang tríngôi nhà ; Xé, dán hình con gà (lớp 1).

- Lựa chọn nội dung dạy học cótrong chương trình, sách giáo khoa (hiện hành) phù hợp với đối tượng học sinhvà điều kiện thực tế của địa phương.

Có thể chọn, hoặc không chọn dạymột số bài trong chương trình, sách giáo khoa (hiện hành). Hoặc có thể chọnhoặc không chọn dạy học một số nội dung trong mỗi bài học nhưng phải đảm bảonguyên tắc điều chỉnh đã nêu ở trên.

Ví dụ :

Chủ đề Thêu : Có thể bỏ bàiThêu móc xích (lớp 4), thêu dấu nhân (lớp 5). Với các trường, lớp dạy 2 buổi/ngày có thể dạy thêu ở buổi thứ 2 hoặc tổ chức như một hoạt động tự chọn ngoàigiờ lên lớp.

Chủ đề Trồng rau, hoa: Vùng cóđất sẽ dạy học nội dung trồng cây trên luống ; vùng không có đất dạy học nộidung trồng cây trong chậu (bài Trồng cây rau, hoa lớp 4).

Chủ đề Nuôi gà: Vùng thành phố,thị xã có thể chọn một số bài như Lợi ích của việc nuôi gà, Chăm sóc gà…

Trong bài Chăm sóc gà, có thểtập trung dạy học một số kĩ năng chăm sóc gà đơn giản như cho ăn, uống…

3. Phương pháp và tổ chức dạy học

- Tổ chức dạy học môn Thủ công,Kĩ thuật như một hoạt động giáo dục kĩ năng sống, đạo đức cho học sinh.

- Tăng cường tổ chức các hoạtđộng học tập của học sinh để tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả.

- Tuỳ điều kiện thực tế của nhàtrường, tổ chức dạy học ở trong hoặc ngoài lớp học để học sinh được thực hànhvà được chơi với sản phẩm đã làm ra.

- Hướng dẫn học sinh nắm đượccác thao tác của quy trình tạo ra sản phẩm.

- Khuyến khích giáo viên tự làmđồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Thủ công, Kĩ thuật.

- Đánh giá kết quả học tập củahọc sinh bằng nhận xét theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học. Tuyệt đốikhông giao bài tập cho học sinh làm ở nhà để đánh giá. Khi đánh giá kết quả củahọc sinh, giáo viên cần nhận xét cả quá trình học tập và coi trọng việc độngviên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh.

4. Công tác quản lí, chỉ đạo

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viênđổi mới phương pháp dạy học.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra,dự giờ, trao đổi chuyên môn.

- Tổ chức các chuyên đề tuỳ theokhả năng, nhu cầu của từng trường để nâng cao chất lượng dạy học, góp phần tíchcực giáo dục kĩ năng sống và giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Nơi có điều kiện, xây dựngvườn trường để dạy học thực hành kĩ thuật. Vườn trường cần bố trí khoa học,thuận tiện, phù hợp với điều kiện của từng trường, đồng thời góp phần làm xanh,sạch, đẹp trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào điều kiện thực tế củacác tỉnh, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dụcvà Đào tạo điều chỉnh nội dung, kế hoạch dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật từ nămhọc 2009-2010 ; đồng thời chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theochương trình đã điều chỉnh. Việc điều chỉnh nội dung, kế hoạch dạy học có thểthống nhất theo cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên địa bàn huyện, nếu có nhiềuvùng miền khác nhau, Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể chỉ đạo Hiệu trưởng cáctrường tiểu học quyết định điều chỉnh nội dung, kế hoạch dạy học phù hợp vớitừng trường tiểu học.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục NG và CBQLGD (để phối hợp thực hiện);
- Cục CSVCTBTH và ĐCTE (để phối hợp thực hiện);
- Viện KHGDVN (để phối hợp thực hiện);
- Vụ GD Trung học ((để phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển