BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 806/BXD-QLN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/CP và 61/CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1995

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

Bộ Xây dựng nhận được công văn củacác địa phương đề nghị giải đáp một số vấn đề có liên quan đến việc triển khaithực hiện Nghị định 60/CP và 61/CP của Chính phủ.

Sau khi xin ý kiến Ban chỉ đạo TW,Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về nhà ở thuộc sở hữu Nhànước có khuôn viên quá rộng.

Hiện nay, ở nhiều đô thị có cácloại “biệt thự” “nhà vườn” với đất khuôn viên rất rộng, lên đến hàng ngàn m2 vàđang cho các đối tượng thuê ở. Đối với quỹ nhà đất này, trước hết Ủy ban nhândân cấp tỉnh phải quy hoạch lại và lập phương án cụ thể để việc sử dụng đạthiệu quả cao hơn. Trên cơ sở phương án đó, với những loại “biệt thự”, “nhàvườn” thuộc diện được bán cho người đang thuê thì phải quy định mức “đất ở” phùhợp với quy hoạch và tính chất từng đô thị để giao cho hộ gia đình khi bán nhà.Phần đất còn lại thuộc khuôn viên nhà đó xử lý như sau:

- Nếu người mua nhà đồng ý trả tiềnđất thì giao cho người đó sử dụng.

- Nếu người mua nhà không chấp nhậntrả tiền sử dụng đất thì cho họ thuê.

- Nếu người mua nhà không chấp nhậnmột trong hai hình thức (trả tiền sử dụng đất hoặc thuê đất) thì không tiếnhành việc bán nhà đó nữa.

Chỉ sau khi người thuê nhà thỏathuận việc mua bán theo phương thức nêu trên, cam kết bằng văn bản về việc giữnguyên vẹn khuôn viên của nhà ở theo đúng yêu cầu của quy hoạch và cảnh quan đôthị, thì mới tiến hành bán nhà và cấp giấy chứng nhận cho người đó.

2. Về nhà ở thuộc sở hữu tư nhâncó khuôn viên quá rộng

“Biệt thự” “nhà vườn” thuộc sở hữutư nhân có khuôn viên quá rộng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng phải căn cứvào quy hoạch và tính chất từng đô thị để quy định mức “đất ở” khi cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình. Phần đấtcòn lại của khuôn viên nhà đó, coi là “đất vườn” và cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy

Để được cấp giấy chứng nhận, chủ sởhữu cũng phải có cam kết bằng văn bản về việc giữ nguyên vẹn khuôn viên của nhàở như đã nêu tại mục 1 trên đây.

3. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,nhưng bên thuê đã xây dựng, sửa chữa, cải tạo lại thì xử lý như sau:

a) Nếu bên thuê đã xây dựng thêmdiện tích bên cạnh diện tích thuê của Nhà nước thì chỉ bán phần diện tích họđang thuê (theo hợp đồng). Phần diện tích xây thêm xử lý theo Điều 10 Nghị định60/CP .

b) Nếu bên thuê đã sửa chữa, cảitạo lại diện tích thuê của Nhà nước (thay nền, cửa, khu vệ sinh v.v…), thì tiếnhành bán diện tích đang thuê hoặc hiện trạng kỹ thuật trước khi bên thuê sửa chữa,cải tạo lại.

c) Nếu bên thuê đã xây dựng thêmdiện tích trên nóc nhà của Nhà nước, hoặc phá dỡ nhà của Nhà nước để xây dựngnhà mới trên nền nhà cũ, thì chưa xét bán để có biện pháp xử lý sau, kể cảtrường hợp xây dựng có giấy phép.

4. Nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhànước nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác, thì xử lý nhưsau:

a) Nếu việc chuyển nhượng quyềnthuê nhà là tự nguyện, không có tranh chấp, bên thuê nhà đã chuyển đi chỗ khác,người nhận lại quyền thuê nhà đã đến ở và không có chỗ ở khác, thì cho phép làmthủ tục chuyển hợp đồng thuê cho người đang ở. Người được nhận hợp đồng mới cónghĩa vụ đóng góp vào quỹ phát triển nhà của tỉnh, thành phố với mức bằng lệphí trước bạ của loại nhà tương ứng khi chuyển quyền sở hữu.

b) Nếu việc chuyển nhượng quyềnthuê nhà phát sinh tranh chấp, người nhận lại quyền thuê nhà thực tế không đếnở, vì đã có chỗ ở khác, thì cơ quan nhà đất hủy hợp đồng thuê thu hồi ngay diệntích đó và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho đối tượng khác thuê.

5. Vấn đề quyền sở hữu đối với“Nhà tình nghĩa”

“Nhà tình nghĩa” do các địa phươngtrao cho các gia đình chính sách được coi là nhà biếu tặng và Ủy ban nhân dâncấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà khôngthu tiền sử dụng đất (với mức phù hợp với tiêu chuẩn đất ở của địa phương).

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện nay ?

6. Vấn đề quyền sở hữu nhà ở củangười Việt Nam định cư ở nước ngoài

Việc xác lập quyền sở hữu nhà ở củangười Việt Nam định cư ở nước ngài (chưa thôi Quốc tịch Việt Nam) là một vấn đềphức tạp, có liên quan đến Pháp lệnh nhà vắng chủ đang được nghiên cứu biênsoạn. Vì vậy, tạm thời chưa đặt vấn đề xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đốivới loại nhà này cho đến khi ban hành Pháp lệnh nhà vắng chủ.

Đối với một số vấn đề khác mangtính đặc thù của từng địa phương, đề nghị địa phương thống kê, tổng hợp và kiếnnghị biện pháp xử lý cụ thể để Bộ Xây dựng trình Ban chỉ đạo Trung ương xem xétquyết định.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Ngô Xuân Lộc

>> Xem thêm:  Trong thời gian bao lâu kể từ ngày mua xe phải tiến hành thủ tục đăng ký xe máy ?