Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8251/TC-TCT NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG
BÌA KRAFT CÁCH ĐIỆN

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 2663/TCHQ-KTTT ngày 28/06/2001 của Tổng cục Hải quan và công văn bổsung hồ sơ số 284/XNK-KD ngày 24/07/2001 của Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn vềviệc xác định mã số, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bìa Kraft cách điện -dạng tờ khổ 1m x 2m - định lượng 1300g/m2 do Công ty xuất nhập khẩuLạng Sơn nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998, đã được sửa đổi tại Quyết địnhsố 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hóatheo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Tham khảo Danh mục điều hòamô tả và mã hoá hàng hoá và cơ sở dữ liệu hàng hoá của Hệ thống điều hoà của Tổchức Hải quan thế giới;

Mặt hàng: bìa Kraft cách điện, dạng tờ, khổ 1 x 2m, địnhlượng 1.300g/m2, điện thế đánh thủng 8,8KV/mm dùng để làm vật liệu cách điệnthuộc nhóm 4804, mã số 4804.51.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30% (bamươi phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan biết và chỉ đạothực hiện. Đề nghị Công ty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn liên hệ trực tiếp với cơquan Hải quan để được hướng dẫn và xử lý cụ thể.