TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời các công vănsố 1247/HQLA-NV ngày 13/6/2014, 1308/HQLA-NV ngày 20/6/2014, 1335/HQLA-NV ngày 24/6/2014 và 1345/HQLA-NV ngày 26/6/2014của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quandự kiến, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3925/BTC-TCHQngày 28/3/2014của Bộ Tài chính về việctập kếthàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địađiểm tập kết hàng hóaxuất khẩu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho cácdoanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại các công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cóý kiến đề Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCs/VCIS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂMTẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẤU
(Ban hành kèm công văn số: 863/GSQL-TH ngày 27/06/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa điểm

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghip

Địa chỉ kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội NV Long Hậu)

48F1Z36

CTY TBD VINASINO

Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO

Lô H.08, đường số 01, KCN Long Hu, Cần Giuộc, Long An

2

Chi cục Hải quan Đức Hòa

48BIZ34

CTY PHUOC TOAN HUNG

Công ty TNHH Phước Toàn Hưng

Lô 36, đường số 11, KCN Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ35

CTY YUEKANG VN

Công ty TNHH YUE KANG VIỆT NAM

Lô 3, lô 5, đường số 1, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An,

48BIZ36

CTY MOUSSE XOP CHIYA

Công ty TNHH Mousse Xốp Chiya Việt Nam

Lô F2, F3, F4 KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

48BIZ37

CTY BB DUNG VINH HOA

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa

D1-D7, đường số 2, Lô D20- D26, đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

3

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho

48CGZ27

CTY LTS BEN TRE

Công ty CP XNK Lâm Thủy sản Bến Tre

71 Quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

48CGZ28

CN CTY TUI TIEN PHONG

Chi nhánh công ty cổ phần túi xách Tiên Phong

Số 77A, đường 870B, ấp 2, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

48CGZ29

CTY DV XNK BTCO

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu BTCO

Số 226B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

48CGZ30

CTY DU DUC VN

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam

Lô BIVCI-10, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ31

CTY XNK BEN TRE

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre

- Địa điểm 1: ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

48CG232

- Địa điểm 2: 547D, đường Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

48CG233

- Địa điểm 3: ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

48CGZ34

- Địa điểm 4: ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

48CGZ35

CTY MINH DAT

Công ty TNHH MTV SXTM XK Minh Đạt

227/1B, ấp Vinh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

48CGZ36

CTY EMIVEST FEEDMILL

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) VIỆT NAM

Lô AV-1,2,3,4 KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ37

CTY DT BINH DIEN

Công ty TNHH Điện tử Bình Điền

Số 291, ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

48CGZ38

CTY CBTPXK VAN DUC

Công ty TNHH MTV CBTPXK Vạn Đức Tiền Giang

ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ39

CTY MT

Công ty TNHH MT

Lô 18, Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, P9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

48CGZ40

CTY LUONG THUC TG

Công ty Lương thực Tiền Giang

Địa điểm 1: Trung tâm nông sản Phú Cường, Tiền Giang: ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

48CGZ41

Địa điểm 2: Xí nghiệp chế biến gạo chất lượng cao: ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ42

Địa điểm 3: Xí nghiệp xay xát & chế biến lương thực số 1: ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

48CGZ43

Địa điểm 4: Xí nghiệp xay xát & chế biến lương thực số 2: Tân Thuận, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang

48CGZ44

Địa điểm 5: Xí nghiệp xay xát & chế biến lương thực số 3: Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

48CGZ45

Địa điểm 6: Xí nghiệp xay xát & chế biến lương thực số 4: ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

48CGZ46

Địa điểm 7: Xí nghiệp chế biến gạo Việt Nguyên: KCN Bình Đức, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ47

Địa điểm 8: Xí nghiệp bánh tráng xuất khẩu: ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

4

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội thủ tục)

48F287

DNTN NHUT HUU

DNTN Nhựt Hữu

ấp 3, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

48F288

CTY TAI SINH

Công ty TNHH Tài Sinh.

Lô A4, đường số 2, KCN Nhựt Chánh, ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An